Detail kurzu

Manikér - Manikérka - Nechtový dizajn

Ing. Nikoleta Pavličková - JUNI

Popis kurzu

Rekvalifikačný kurz manikúry akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Možnosť preplatenia Úradom práce 100% z ceny kurzu - RE-PAS.

Výučba je rozdelená do menších skupín z dôvodu individuálneho prístupu, nakoľko si zakladáme na úspešnosti účastníka, aby od nás odchádzal s pocitom istoty, že daný kurz zvládol a má detailne natrénované techniky úprav nechtov. Výučba sa prispôsobuje časovému rozvrhu lektora a klientov!

Obsah kurzu

Moduly :

·         Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty

·         Nechtová modelácia UV gélom

·         Nechtová modelácia akrylom

Rozsah kurzu : 284 hodín

Cieľová skupina

Modulový vzdelávací program je určený osobám, ktoré majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti nechtového dizajnu. Po obsahovej, materiálnej a personálnej stránke je vzdelávací program zostavený tak, aby úspešný absolvent vzdelávacieho programu získal komplexné vedomosti a zručnosti a uplatnil sa na trhu práce.
Pre uplatnenie na trhu práce bez praxe je potrebné, aby účastník absolvoval všetky tri moduly a skúšky na overenie odbornej spôsobilosti - Manikér. 

Okrem štandardných podmienok pre vzdelanie žiakov, preferujeme individuálny prístup rešpektujúci schopnosti a zručnosti žiakov. Výučba je rozdelená do menších skupín, aby sme sa mohli venovať každému toľko času, koľko je potrebné, aby danú praktickú úlohu zvládol a natrénoval ju priamo na výučbe.Získané osvedčenie oprávňuje v danom odbore pracovať ako
kvalifikovaná o­soba.

V spolupráci so Slovenskou živnostenskou komorou v prípade záujmu absolvujete jednodňovú skúšku na overenie odbornej spôsobilosti. Na základe úspešného absolvovania skúšky o odbornej spôsobilosti sa získa OSVEDČENIE o úplnej kvalifikácii v danom odbore, na základe ktorého sa môže otvoriť živnosť bez praxe, alebo garanta. Poplatok za uvedenú skúšku je 240 €.

Certifikát Osvedčenie-akreditované Ministerstvom školstva SR. Osvedčenie v prípade záujmu vydáme aj v cudzom jazyku!

Kontaktná osoba


0917 176 424
info@bn-academy.sk

Hodnotenie
Organizátor