Detail kurzu

Kurz ľudských zdrojov - (HR Manažér, HR Generalist/Špecialist, assistant, Recruiter, Headhunter a pod.)

Z&T PRO Solutions s.r.o.

Popis kurzu

                                                                           HR / Marketing / Manažment

Chcete sa naučiť alebo zdokonaliť ako prezentovať seba, organizáciu či svoje nápady a diela? Chcete zaujať a získať si publikum na svoju stranu? Potom je kurz prezentačných zručností ušitý priamo pre Vás. Naučíme Vás na ňom ako reagovať počas prezentácie na neočakávané otázky. Zahŕňa to najmä vedenie personálu, podmienky zamestnania, výber personálu, školenie, umiestnenie personálu, pracovný postup a sociálnu starostlivosť. Taktiež Tipy z praxe - s čím sa HR oddelenia v tomto projekte môžu stretnúť, aké sú najčastejšie otázky ako napr.  (hodnotiace rozhovory v práci manažéra a jeho kritické myslenie)

Obsah kurzu

Čas budeme venovať samotnému nácviku - živej prezentácii, nakrúcaniu, simulácii nepripravených stretnutí i veľkých vstúpení pred publikom a v prípade záujmu aj analýze profilov, cez ktoré sa prezentujete osobne aj online. 

Nebojte sa - prezentovať sa dá naučiť. My Vás to krok po kroku naučíme !

Čo Vás naučíme?


- výberový proces pre pozície v strednom a vyššom manažmente 

- formy motivácie v manažmente

- ako aktívne osloviť kandidátov (LinkedIn, profesia)   

- informácie o pracovných zmluvách, príprava dodatkov k zmluvám, vedenie personálnej agendy

- ako spolupracovať s riaditeľmi a manažérmi jednotlivých divízií pri riešení personálnych otázok

- ako viesť komunikáciu s externými dodávateľmi služieb

- vedieť odhadnúť, a zvoliť vhodné pomôcky pri práci s ľudmi

- stanovenie prezentačných cieľov, zvoliť stratégiu na ich dosiahnutie v súlade so svojím osobným brandingom

- tvorba a aktualizácia interných smerníc

- odporúčaná forma „hiringu" mentorov a mentorovaných z vnútorných radov

- náročné výzvy mentoringových projektov vo firemných prostrediach


Kurz  je vedený priateľským interaktívnym spôsobom podľa analýzy a potrieb zákazníka ale predovšetkým zameraný na prax a jeho využitie v reálnom živote. Miesto a termín školení dokážeme prispôsobiť Vašim požiadavkám, buď priamo v našich priestoroch prevádzky alebo prípadne aj u zákazníka.Cieľová skupina

  • študenti s ukončeným odborného alebo vysokoškolského vzdelania
  • manažéri, lektori a školitelia, ľudia v oblasti ekonómie a ľudských zdrojov
  • osoby (zamestnaní alebo nezamestnaní), ktorí sa chcú uplatniť v profesii.
  • osoby ktorú chcú rozšírenie kvalifikácie v spomínaných odboroch a radi by získali nové a prehĺbili svoje poznatky a skúsenosti
  • pre tých, ktorí chcú začať podnikať ako SZČO


Miesto a termín školení dokážeme prispôsobiť Vašim požiadavkám, buď priamo v našich priestoroch alebo priamo u klienta.

Certifikát Za doplatok poskytujeme aj osvedčenie o kurze Poznámka k cene

Školenia sa realizujú po celom SR aj v zahraničí

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať