Detail kurzu

APQP/RGA Progresívne plánovanie vzniku produktu

QMS Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Plánovanie kvality je dôležitou súčasťou fungujúceho systému manažérstva kvality. Pre zabezpečenie bezproblémovej sériovej výroby je vhodné zaoberať sa kvalitou už vo fáze plánovania. V automobilovom priemysle a u dodávateľov pre automobilový priemysel sú už tieto štandardy dobre zapracované. Aj v iných oblastiach je možné aplikovať výhody preventívneho plánovania kvality.

Cieľ školenia                        
Naučíte sa efektívne využívať metódy plánovania kvality výrobku a tvoriť kontrolné plány. Budete schopný komplexne a efektívne plánovať procesy výroby. Naučíte sa systematizácii.

  • zistíte viac o výhodách aplikácie zaistenia stupňov zrelosti podľa VDA
  • pochopíte neustále meniace sa výzvy procesu tvorby produktov
  • spoznáte kľúčové reporty, ciele a faktory úspešnosti zaistenia stupňov zrelosti podľa VDA
  • budete schopný vytýčiť typický eskalačný proces

Cena
199,- eur bez DPH

Cieľová skupina

Zodpovední vedúci a pracovníci, ktorí si chcú osvojiť alebo prehĺbiť poznatky v oblasti plánovania kvality.

Kontaktná osoba

Anna Křížová
0948 150 356
krizova@qms.sk

Hodnotenie
Organizátor