DETAIL KURZU

APQP/RGA Progresívne plánovanie vzniku produktu

Od:

QMS Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Plánovanie kvality je dôležitou súčasťou fungujúceho systému manažérstva kvality. Pre zabezpečenie bezproblémovej sériovej výroby je vhodné zaoberať sa kvalitou už vo fáze plánovania. V automobilovom priemysle a u dodávateľov pre automobilový priemysel sú už tieto štandardy dobre zapracované. Aj v iných oblastiach je možné aplikovať výhody preventívneho plánovania kvality.

Cieľ školenia                        
Naučíte sa efektívne využívať metódy plánovania kvality výrobku a tvoriť kontrolné plány. Budete schopný komplexne a efektívne plánovať procesy výroby. Naučíte sa systematizácii.

  • zistíte viac o výhodách aplikácie zaistenia stupňov zrelosti podľa VDA
  • pochopíte neustále meniace sa výzvy procesu tvorby produktov
  • spoznáte kľúčové reporty, ciele a faktory úspešnosti zaistenia stupňov zrelosti podľa VDA
  • budete schopný vytýčiť typický eskalačný proces

Cena
199,- eur bez DPH

Cieľová skupina

Zodpovední vedúci a pracovníci, ktorí si chcú osvojiť alebo prehĺbiť poznatky v oblasti plánovania kvality.

Kontaktná osoba

Anna Křížová
0948 150 356
krizova@qms.sk

Hodnotenie
Organizátor