Detail kurzu

Certifikovaný nákupca / Kurz manažér nákupu

ROMAN RESEARCH, s.r.o.

Popis kurzu

4 dňový kurz v termínoch 18.-19. október 2021, 8.-9. november 2021, Nízke Tatry, Alexandra Wellness Hotel, Jánska Dolina

Na tréningu sa dôraz kladie na nájdenie tých oblastí, v ktorých sú ešte rezervy a z hľadiska nákupného manažmentu je priestor na zlepšenie. 
Zaujíma Vás vylepšovanie a zjednodušenie vašich nákupných procesov? Hľadáte zjednodušenie vašich postupov pri výbere dodávateľov? Chcete jednoducho, ale pri tom účinne hodnotiť svojich dodávateľov? Rozšírte, vymeňte a načerpajte nové poznatky a pracovné nástroje v oblasti nákupu.   Kurz je tvorený v spolupráci s podnikmi, pričom sú v ňom zohľadnené súčasné potreby nadnárodných výrobných korporácií a zahraničných investorov, ktorí v súčasnosti pôsobia na Slovensku.

Obsah kurzu

MODUL A  NÁKUPNÝ MARKETING A ANALÝZA TRHU

nákupné stratégie a nákupný marketing, základy efektívneho riadenia vzťahov s dodávateľmi, organizovanie nákupu v priemyselných podnikoch, stratégie nákupných činností, umiestnenie nákupu v organizačnej štruktúre podniku, možnosti outsourcingu nákupu, úroveň dodávateľsko-odberateľských služieb, vznik a riadenie dodávateľských reťazcov, analýza a predpoveď vývoja trhu, hodnotenie cenových vplyvov, nové trendy v nákupnom manažmenteMODUL B  ZVYŠOVANIE VÝKONNOSTI DODÁVATEĽA

stratégie budovania dobrých vzťahov s dodávateľmi, pooling nákupu pri vyhľadávaní dodávateľov, stanovenie ukazovateľov výkonnosti pre sledovanie sily a efektivity nákupu, zvýšenie efektivity a kontroly nákupu pomocou merateľných ukazovateľov a KPI, identifikácia potenciálu možného zlepšenia, overenie použiteľnosti postupov pre nákupné procesy, SWOT analýza nákupu a nákupného oddelenia, ABC analýza komodít a dodávateľov, komoditná matica, identifikácia, kvantifikácia a štrukturalizácia kľúčových komodít (materiál, subdodávky, energie,...), segmentácia dodávateľského trhu


MODUL C  AUDIT, HODNOTENIE A VÝBER DODÁVATEĽOV

hodnotenie potencionálnych a prehodnotenie súčasných dodávateľov, prieskum nákupného trhu, hodnotenie - audit dodávateľa, výber parametrov hodnotenia, analýza výkonnosti dodávateľa, hodnotenie s využitím ukazovateľov výkonnosti, hodnotenie maticovou metódou a pomerovými ukazovateľmi, výstupy z hodnotenia a jeho nadväznosť na systémy ISO, integrácia dodávateľa k odberateľovi, stály dohľad odberateľa, výber strategického dodávateľa, elektronická podpora výberu dodávateľov, elektronický nákup


MODUL D  NÁKUPNÝ CONTROLLING A MERANIE VÝKONNOSTI NÁKUPU 

ako účinne riadiť náklady na nákup a nájdenie kontrolných mechanizmov znižovania nákupných nákladov, controlling nákupu a jeho využitie pre efektívne plánovanie, štruktúra nákladov na nákup, odhaľovanie príčin chýb v oblasti nákupu a stanovenie protiopatrení, stanovenie ukazovateľov výkonnosti pre sledovanie sily a efektivity nákupu, plánovaná a skutočná cena, kvalita tovaru, termíny, spoľahlivosť dodávateľa

Cieľová skupina

  • manažéri nákupu a logistiky
  • procurement
  • pracovníci nákupu a predaja
  • purchase managers
Certifikát Certifikát (dvojjazyčný Slo/Eng, Level CORVINUS) Poznámka k cene

4 dňový online kurz, školné zaplatené po 11.10.2021 je 999 €, strava 110€, ubytovanie 69 €/samostatne, 49 €/na dvojke, ceny bez DPH. Zľava pre 3 účastníka 10% zo školného.

Kontaktná osoba

Ing. Juraj Šapovalov
+421 910 777 885
info@romanresearch.sk

Hodnotenie
Organizátor