Detail kurzu

*Webinár* Chemické faktory a kontrola expozície na pracovisku

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

Legislatíva REACH a príslušné usmernenia pre používanie chemických látok, pracovníkov BOZP — súvislosti a dopady pre podniky, výrobcov, dovozcov a následných užívateľov

Obsah kurzu

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV 8:45 - 9:00
REACH legislatíva a požiadavky pre pracovné prostredie
Expozičný scenár
Limitné hodnoty DNEL, DMEL. PNEC
Opatrenia pre kontrolu rizík a prevádzkové podmienky
Chemický manažment
Odpovede na otázky

Cieľová skupina

pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, použitie chemických látok na pracovisku, zabezpečenie bezpečnosti pre pracovníkov a životné prostredie, následným užívateľom...

Kontaktná osoba

Matej Murín
02 45943712
conference@ekotox.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať