DETAIL KURZU

Skončenie pracovného pomeru vo svetle najnovšej judikatúry

Od:

sféra, a.s.

Bratislava

Popis kurzu

Seminár je prakticky zameraný, s mnohými príkladmi z aplikačnej praxe a s dôrazom na obsahové náležitosti jednotlivých dokumentov týkajúcich sa skončenia PP. Počas celého seminára bude taktiež ponechaný priestor na konkrétne otázky či aplikačné problémy, ktoré trápia účastníkov seminára. 
Obsah kurzu


  • Stručná charakteristika jednotlivých foriem skončenia pracovného pomeru s dôrazom na skončenie PP dohodou, výpoveďou, skončenie PP v skúšobnej dobe a okamžité skončenie PP
  • Výber správnej formy skončenia pracovného pomeru
  • Ako správne negociovať skončenie pracovného pomeru s protistranou a akým rizikám je potrebné sa vyhnúť
  • Účasť zástupcov zamestnancov na procese skončenia PP so zamestnancom
  • Ako správne určiť nároky zmluvných strán pri skončení PP s dôrazom na výpovednú dobu, odstupné, odchodné a nevyčerpanú časť dovolenky
  • Povinnosti voči zamestnancovi a orgánom verejnej moci pri skončení PP (potvrdenie o zamestnaní, pracovný posudok odhlasovacie povinnosti, sankcie a pod.)
  • Ako postupovať v pracovnoprávnom spore o neplatné skončenie PP (ako sa uplatňujú nároky, ďalšie zamestnávanie počas pracovného sporu, nároky z neplatného skončenia PP)
  • Najnovšia judikatúra slovenských súdov k skončeniu PP (dôraz na skončenie PP výpoveďou a okamžité skončenie PP)
  • Diskusia
Hodnotenie
Organizátor