Detail kurzu

Manikúra a gélová aplikácia

Akadémia vzdelávania Prievidza

Popis kurzu

modulový kurz:

 1. Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty – 120 hodín
 2. Nechtová modelácia UV gélom – 82 hodín
 3. Nechtová modelácia akrylom – 82 hodín

Obsah kurzu

modul: Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty

 • Základné pojmy manikúry
 • Hygiena, epidemiológia
 • Anatómia a fyziológia kože
 • Kožné choroby s lokalizáciou na rukách
 • Choroby nechtov na rukách
 • Ochorenia kĺbov ruky
 • Manikérske nástroje a pomôcky, manipulácia s nástrojmi
 • Zariadenie prevádzky manikúry
 • Postup v prípade poradenia v manikúre
 • Pracovné postupy v manikúre
 • Technologický postup pri depilácií a epilácií
 • Základy estetickej a výtvarnej výchovy a nechtového dizajnu- lakovanie a zdobenie nechtov
 • Ekonomika a právo
 • Ochrana a bezpečnosť pri práci

modul: Nechtová modelácia UV gélom

 • Hygiena, epidemiológia
 • Anatómia a fyziológia kože, anatómia nechtu
 • Choroby nechtov na rukách
 • Kožné choroby s lokalizáciou na rukách
 • Zariadenie prevádzky manikúry
 • Manikúra pred nanášaním gélu, úprava nechtov
 • Gélová technika
 • Základy estetickej a výtvarnej výchovy a nechtového dizajnu
 • Ošetrovanie nechtov a okolia nechtov po modelovaní gélových nechtov
 • Doplňovanie a oprava gélových nechtov

modul: Nechtová modelácia akrylom

 • Hygiena, epidemiológia
 • Anatómia a fyziológia kože, anatómia nechtu
 • Choroby nechtov na rukách
 • Kožné choroby s lokalizáciou na rukách
 • Zariadenie prevádzky manikúry
 • Pomôcky pri manikúre, pomôcky pri modelovaní nechtov, dezinfekcia nástrojov
 • Manikúra pred nanášaním akrylu, úprava nechtov
 • Akrylová technika
 • Základy estetickej a výtvarnej výchovy a nechtového dizajnu
 • Ošetrovanie nechtov a okolia nechtov po modelovaní akrylových nechtov
 • Doplňovanie a oprava akrylových nechtov

Cieľová skupina

Pre zamestnaných a nezamestnaných s ukončeným stredoškolským vzdelaním, ktorí sa chcú uplatniť v oblasti poskytovania služieb manikúry. Počet hodín: 284

Vzdelávací program je zostavený modulovo z toho dôvodu, že záujemca môže absolvovať iba vybrané moduly, ktoré potrebuje pre výkon odbornej činnosti, prípadne môže absolvovať vzdelávací program v plnom rozsahu.

Komplexné vedomosti z oblasti manikérskych služieb získava absolvovaním všetkých modulov. Absolvent vzdelávacieho programu má po ukončení kurzu vedomosti a praktické zručnosti ošetrovania rúk, má vedomosti o hygiene a kožných chorobách, pozná základy teórie pestovania rúk a nechtov, vie vykonať praktické úkony pri vykonávaní manikúry, zručnosti pri modelovaní gélových nechtov, pozná moderné postupy v nechtovom dizajne a vie zaobchádzať s manikérskymi nástrojmi. Pozná základné ekonomické pojmy a právne formy podnikania.

Poznámka k cene

možnosť preplatenia cez UPSVaR - REPAS

Kontaktná osoba

Šimová Jana, PhDr., MBA
+421 911 454 254
avprievidza@gmail.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať