Ruština (ruský jazyk) - klasické alebo miniskupinové kurzy ruského jazyka - úroveň: začiatočníci, mierne pokročilí, stredne pokročilí

Kurz organizuje spoločnosť: Ustav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH) 66 €
Poznámka k cene dva týždne pred začiatkom kurzu zľava 5%, rodinné zľavy, cena učebnice Vremena 10,50 €
Miesto konania kurzu Žilinská univerzita, Ul.1.mája 32, 010 26, Žilina

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Martina Kardošová Kapitulíková
tel: 041/513 5042
mobil: +421 918 805 226
e-mail: martina.kardosova@uniza.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Všetkým záujemcom o kurz ruského jazyka.

Hlavný cieľ kurzu

Osvojenie si ruského jazyka slovom a písmom.

Podrobný popis obsahovej náplne

intenzita:1× týždenne 3 vyuč.hodiny alebo 2× týždenne 2 vyuč.hodiny, rozsah:1 blok – 30 vyučovacích hodín

Odkaz na www stránku www.ucv.uniza.sk
Podmienky prijatia
  • Odovzdanie prihlášky a zaplatenie poplatku.
  • Pri vyšších úrovniach vstupný test.
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie o absolvovaní kurzu
Lektor kvalifikovaní slovenskí lektori

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Ustav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline
Adresa sídla spoločnosti Ulica 1. mája 32, 010 26, Žilina
Kontaktné údaje tel: 041/513 50 41
fax: 041/513 5042
e-mail: ucv@uniza.sk
web: www.ucv.uniza.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Ústav celoživotného vzdelávania je stredisko zabezpečujúce systém kontinuálneho vzdelávania pre všetky vekové kategórie s kvalitným systémom podpory štúdia sledujúc najnovšie vývojové trendy vedy a techniky. Je integrálnou súčasťou Žilinskej univerzity a ponúka komplexné služby v oblasti ďalšieho vzdelávania.

Pri tvorbe a realizácii flexibilných vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania využíva odborné zázemie univerzity, spoluprácu zmluvných partnerov a odborníkov z praxe. Programy a kurzy sú realizované čo najbližšie k učiacim sa, s podporou prostriedkov informačných a komunikačných technológií.

V rámci svojej organizačnej štruktúry ponúka odborné vzdelávanie, jazykové vzdelávanie i záujmové vzdelávanie pre seniorov.

Záujemcom poskytne odborné poradenstvo pri výbere optimálneho vzdelávacieho programu a tým i asistenciu pri budovaní kariéry, organizuje kurzy umožňujúce získanie „prenosných“ schopností a zručností, ktoré sú dôležité na presadenie sa na trhu práce, v spolupráci s firmami a organizáciami pripraví programy a kurzy „šité na mieru“ a prispieva tak k rozvoju konkurencieschopnosti objednávateľa, pre individuálnych záujemcov, organizácie i zamestnancov univerzity ponúka kurzy anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského, španielskeho a talianskeho jazyka.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Ruština

top 1. Kurz ruského jazyka pre seniorov
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 2. Ruský jazyk
Akadémia vzdelávania Zvolen
odporúčaný rozsah
Zvolen
top 3. ANGLIČTINA, NEMČINA, RUŠTINA, SLOVENČINA PRE CUDZINCOV (48 vyuč.…
Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s…
odporúčaný rozsah
Trnava
top 4. RUSKÝ JAZYK TRNAVA
YSC, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Trnava
top 5. Kurz ruského jazyka pre začiatočníkov
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
odporúčaný rozsah
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2019 Všetky práva vyhradené, 0.078s
design: widegrafik.