RE-PAS/KOMPAS+ Junior správca sietí

Kurz organizuje spoločnosť: ELCT, s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 414 €
Cena s 20% DPH 496,80 €
Poznámka k cene Účastnícky poplatok pre účastníkov z radov uchádzačov o zamestnanie môže byť preplatený v rámci programov RE-PAS a KOMPAS+.
Miesto konania kurzu Gemerská 3, 04011, Košice

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Peter Hrobák
tel: +421917333017
mobil: +421917249883
e-mail: info@elct.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Školenie je zamerané na širokú škálu záujemcov, najmä pre uchádzačov o zamestnanie. Pri účastníkoch sa predpokladá aspoň stredoškolské vzdelanie, technická orientácia, základné vedomosti a zručnosti v oblasti práce s výpočtovou technikou na úrovni bežného používateľa a základné vedomosti z anglického jazyka na úrovni porozumenia technického textu v anglickom jazyku. Účastníkom budú pred začiatkom školenia poskytnuté študijné zdroje, ktorých štúdium by ich malo pripraviť na vstup do tohto školenia.

Hlavný cieľ kurzu

Účastník získa komplexné vedomosti a zručnosti z oblasti sieťových technológií Cisco na úrovni certifikácie Cisco CCNA Routing & Switching.

Školenie poskytne účastníkom prehľad o o sieťových koncepciách a zručnostiach zameraných na znalosť technológií sieťovej infraštruktúry, od základov počítačových sietí a sieťových protokolov cez komunikáciu, adresovanie v IP sieťach až po bezpečnosť a výkon sietí. Účastníci získajú zručnosti z oblasti sieťových technológií Cisco na úrovni medzinárodného štandardu Cisco CCNA1.

Podrobný popis obsahovej náplne

Obsah školenia:

 • Úvod do sieťových technológií

o Základy počítačových sietí o Základy počítačovej bezpečnosti

 • Princípy sieťových technológií

o Skúmanie sietí o Sieťový operačný systém o Sieťové protokoly a komunikácia o Prístup do siete o Technológia Ethernet o Sieťová vrstva o Transportná vrstva OSI modelu o Adresovanie v IP sieťach o Subsiete o Aplikačná vrstva OSI modelu o Bezpečnosť a výkon sietí

Školenie má rozsah 69 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako celodňové stretnutia vedené kvalifikovaným lektorom v lektorom v počítačovej učebni vybavenej potrebnou sieťovou technológiou. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami na technológii. Pre zvládnutie obsahu školenia sa od účastníka očakáva samoštúdium poskytnutých študijných zdrojov a/alebo e-learningového systému. Počas školenia absolvujú účastníci priebežné testy.

Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci akreditované osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.

Typ a platnosť osvedčenia Akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania (akreditácia: Ministerstvo školstva SR, číslo potvrdenia o akreditácii: 3489/2016/91/1 zo dňa 6.7.2016)
Školenie je rekvalifikácia áno

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť ELCT, s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Gemerská 3, 04011, Košice
Kontaktné údaje tel: +421 917333017
e-mail: info@elct.sk
web: www.elct.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Sme silným partnerom pre vzdelávanie a projekty. Klient u nás nájde kvalitu, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilitu a inovatívnosť. Našim cieľom je ponúknuť komplexné a profesionálne vzdelávacie a poradenské služby:

 • Široké portfólio školení v oblasti informačných technológií, soft-skills, projektového manažmentu, procesného riadenia, jazykov a odborné školenia pre učiteľov.
 • Certifikácia odborných zručností prostredníctvom medzinárodne uznávaných certifikačných systémov svetových agentúr Pearson VUE, Certiport, Android ATC, ECDL a Eco-C®.
 • Projekty: príprava, riadenie a implementácia projektov a komplexné poradenstvo v oblasti získavania zdrojov na ich realizáciu.

Školenia z oblasti informačných technológií

 • Základná práca s modernými digitálnymi technológiami, ovládanie počítača a mobilných zariadení, operačné systémy (Microsoft Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS atď.), internet a elektronické služby.
 • Využitie nástrojov kancelárskeho balíka Microsoft Office v praxi (vrátane prípravy na certifikačné skúšky ECDL a Microsoft Office Specialist), Microsoft Project.
 • Sieťové technológie na úrovni Cisco certifikácií (CCNA, CCNP): routing a switching, bezpečnosť, hlasové služby (voice), bezdrôtové siete, troubleshooting a ďalšie.
 • Administrácia a bezpečnosť systémov Linux, Microsoft Windows Server a ďalších.
 • Vývojové a databázové nástroje (Java, Android, XML, SQL, Python, Angular JS, Ruby, PHP a ďalšie).
 • Počítačová grafika, grafické programy Adobe, tvorba webstránok.

Ako autorizovaný vzdelávací partner ponúkame oficiálne školenia:

 • Linux LPI: školenia a certifikácie na prácu, správu a údržbu systémov Linux.
 • Android ATC: školenia a certifikácie na vývoj aplikácií pre systém Android.
 • Cisco Networking Academy: oficiálne školenia na sieťové technológie Cisco na báze celosvetového vzdelávacieho programu.

Ponúkame aj vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Školenia soft-skills, projektový manažment a procesy

 • Komunikačné, tímové a manažérske zručnosti (Chaos Management, Pear Learning, Team Communication, eduScrum atď.).
 • Medzinárodný tréningový program ECo-C® (tímová spolupráca, sebaprezentácia, manažment konfliktov a komunikácia).
 • Predajné zručnosti a vyjednávanie.
 • Projektový manažment (PRINCE2, Agile Scrum, PMI, IPMA, MSP, P3O) a školenia pre projektových manažérov zamerané na obchodnú problematiku.
 • Procesné riadenie (ITIL, Lean Thinking, Six Sigma, optimalizácia procesov, atď.).

Odborné školenia pre školy

 • Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, prierezové témy v jednotlivých predmetoch.
 • Inovatívne metódy a formy vyučovania.
 • Rozvoj digitálnej gramotnosti učiteľov, ECDL, využitie mobilných zariadení v škole.
 • Moderná didaktická technika a multimédiá, e-learningové systémy.
 • Interaktívne výučbové materiály, digitálne obsahy, webstránky a blogy.
 • Metodické a pracovné listy, myšlienkové mapy a testy.
 • Podpora poradenstva a odborné vzdelávanie koordinátorov na školách.
 • Manažérske zručnosti a marketing v prostredí školy, riaditeľ ako osobnosť, riadenie procesov edukácie.
 • Tvorba a aktualizácia školského vzdelávacieho programu.
 • Soft-skills pre učiteľov, sociálno-psychologický tréning, koučing.

Ponúkame aj vzdelávacie programy akreditované v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov.

Referencie T-Systems Slovakia, s.r.o.
AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o.
NESS KE, s.r.o.
FPT Slovakia, s.r.o.
Východoslovenská energetika Holding a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Prešovská univerzita v Prešove
Stredná priemyselná škola, Snina
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Operačné systémy a počítačové siete

top 1. Správca počítača III. - Zabezpečenie počítača, Windows firewall
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 2. MOC 20347 - Office 365 - nasadenie a správa
GOPAS SR, a.s.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 3. MOC 10982 - Windows 10 – podpora a riešenie problémov
GOPAS SR, a.s.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 4. MOC 10972 - Windows Server 2012 – správa IIS detailne
GOPAS SR, a.s.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 5. Tvárová jóga I.
Macrosoft s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2019 Všetky práva vyhradené, 0.109s
design: widegrafik.