EXCEL - ŠPECIÁL (EXCEL NIELEN PRE CONTROLLEROV A EKONÓMOV I - III)

Kurz organizuje spoločnosť: MENTIS s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Termíny konania kurzu Vyberte si termín, ktorý Vám najviac vyhovuje:
13.12.2016 (131220162)
Cena bez DPH 200 €
Cena s 20% DPH 240 €
Miesto konania kurzu Štetinova 2, 81102, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 8 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ladislav Rau
tel: 02/63452329
mobil: 0904683626
e-mail: mentis@mentis.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený pre všetkých, ktorí pracujú s programom Excel a využívajú ho v svojej praxi. Najmä ale manažérom, controllerom, ekonómom, finančníkom, marketingovým pracovníkom ako aj celému top a strednému manažmentu rôznych typov organizácií. Zároveň je odporúčaný všetkým pracovníkom, ktorí sa podieľajú na tvorbe alebo hodnotení projektov.

Hlavný cieľ kurzu

Kurz Vás oboznámi s problematikou controllingu a zároveň Vám prakticky pomôže osvojiť si poznatky a zručnosti, ako tento systém nielen vybudovať, ale aj efektívne využívať. Naučíte sa tu postup tvorby systému podnikového controllingu s nástrojom, ktorý je dostupný na každom ekonomickom úseku alebo inom dôležitom pracovisku podniku v podobe počítačového programu EXCEL. Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblasti tvorby finančného plánu, tvorby a hodnotenia podnikateľských projektov. Po jeho absolvovaní budú schopní posúdiť efektívnosť projektov, ich obsahovú aj formálnu stránku. Na príkladoch mode-lových firiem z praxe budú ukázané možnosti posúdenia firmy, naplánovanie jej budúceho rozvoja a zvyšovania jej hodnoty.

Podrobný popis obsahovej náplne
  • Viacrozmerná analýza dát: import súborov, názvy oblastí a buniek, kontingenčné tabuľky.
  • Úvod do EIS aplikácií (Executive Information System): dátový sklad, výstavba jednoduchej EIS aplikácie.
  • Vyhľadávanie informácií v dátovom sklade – funkcia vyhľadať, nepriamy odkaz, rozšírený filter, kontingenčné tabuľky.
  • Základné postupy EIS programov – analýzy typu drill-down, dynamické filtrovanie, riadiace parametre EIS.
  • Výstavba EIS aplikácie – založenie dátového skladu, založenie číselníkov, návrh a realizácia výstupných obrazoviek, nastavenie riadiacich parametrov, prepojenie jednotlivých častí riešenia. Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch.
  • Spustenie doplnku PowerPivot pre Excel, pridanie dát do okna PowerPivot, okno PowerPivot. – Vytvorenie kontingenčnej tabuľky pomocou karty PowerPivot.
  • Microsoft Query – prístup k vonkajším databázam. Deklarácia zdrojov dát, spájanie tabuliek. Importovanie dát dotazu do tabuliek Excelu.
  • Špecifikácie a dátové typy podporované v zošitoch PowerPivot a jazyk DAX.
  • Tipy a triky so vzorcami – efektívne vkladanie dát, tvorba grafov, trendy. Grafické mapy a trendy v reálnom čase. Časovač prác – nechajme Excel pracovať za nás.
Odkaz na www stránku www.mentis.sk/excel_special.html

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť MENTIS s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Pečnianska 3, 85101, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/63452329
fax: 02/63452329
e-mail: mentis@mentis.sk
web: www.mentis.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Vzdelávanie v ekonomickej oblasti – poradenstvo

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Databázové systémy

top 1. PHP II. pre mierne pokročilých a úvod do objektového programovania
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 2. MS SQL Server 2014 / 2012 - Reporting Services
Ipex IT, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 3. MS SQL Server 2014 / 2012 - správa systému
Ipex IT, s.r.o.
odporúčaný rozsah 3 dni
Bratislava
top 4. Oracle 12g / 11g - programovací jazyk PL/SQL
Ipex IT, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 5. SAP pre používateľov II. - pokročilá práca so systémom
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2016 Všetky práva vyhradené, 0.124s
design: widegrafik.