ASERTIVITA a priaznivá atmosféra na pracovisku (1 DEŇ)

Kurz organizuje spoločnosť: Espiral, s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH) 180 €
Poznámka k cene Individuálny prístup 250,-€/os ... výber termínu i miesta realizácie na objednávku
Miesto konania kurzu Priemyselná 8, 821 09, Bratislava, (školíme bez ohľadu na mestá: v SR a ČR

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 1 deň

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Erika Feketová
tel: +421 903 221 950
mobil: +421 903 221 950
e-mail: erika.feketova@espiral.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený
 • Školenie určené pre tímy, počet účastníkov maximálne 6 osôb
Hlavný cieľ kurzu

Tento tréning osobnostného a profesijného rozvoja je určený pre tímy ako i jednotlivcov v skupine. Zameriava sa na ľudí, ktorí, chcú vedome riadiť a udržiavať rovnováhu a harmóniu vo svojich vzťahoch všeobecne.

Cieľ:

 • Účinné asertívne správanie, pôsobenie vo vzťahoch, so snahou eliminovať akúkoľvek snahu o manipuláciu jednostrannú, či obojstrannú, ktorá má negatívny dopad ako na manipulovaného, tak na celý pracovný tím
 • Posilnenie asertívneho vyjadrovania a prijímania kritiky, nesúhlasu ale i ocenenia a pochvaly
 • Riešenie konfliktov, získanie schopnosti pomocou asertivity čeliť neoprávnenej kritike, prostredníctvom poznania tajov účinnej komunikácie, aktívneho počúvania a techník efektívnej asertivity
 • Účinné delegovanie s porozumením a prijatím, asertívne nie
Podrobný popis obsahovej náplne

Rozsah a obsah školenia:

1-dňový intenzívny tréning / 9:00 hod – 17:00 hod

Obsah:

Asertivita prepojená s empatiou, efektívna komunikácia, aktívne počúvanie – v pracovných vzťahoch

 • asertivita – práca s ľuďmi, nie proti nim
 • asertivita, nie agresivita a už vôbec nie pasivita
 • zásady a sociálne spôsobilosti asertívneho správania
 • schopnosť ceniť si seba a svoje práva, oceňovať druhých
 • zvyšovanie sebaúcty a rešpektu
 • identifikovať svoje potreby a priania, schopnosť požiadať a dôjsť tak k naplneniu potrieb
 • možnosti predchádzania ako i efektívneho riešenia konfliktných situácií
 • prijatie zodpovednosti za svoje vlastné správanie, postoj k chybe
 • expresné negatívne myšlienky a pocity v zdravom a pozitívnom spôsobe prežívania
 • asertívne riešenie konfliktov
 • asertivita a vplyv na zdravé riskovanie, kreativitu
 • asertivita vytvárajúca dobrú atmosféru pre spoluprácu
 • asertívne mimoslovné správanie
 • priateľské, asertívne NIE
 • asertívne sebaotvorenie
 • asertívna spätná väzba – pozitívna, negatívna
 • asertivita a metódy zvládania kritiky, ocenenia a pochvaly
 • asertívne techniky a iné

Tipy a triky

Asertívne ÁNO alebo NIE? Aby sme nezostali v bolesti alebo sa nestali nezodpovednými, je veľmi dôležité určiť, čo predstavujem „ja", kde sú moje hranice zodpovednosti a kde začínajú hranice niekoho iného.

Môžeme sa na asertívne NIE pozrieť i takto: Milovať neznamená robiť za iného to, čo môže robiť sám – tým by sme ho urobili slabým, závislým a nesamostatným.

Forma školenia:

 • prednáška, trénovanie
 • demonštrácia a simulácia
 • diskusia, interakcia
 • skupinový koučing

Cena: 180,– €/ os v sebe zahŕňa: Lektorov, študijné materiály, celodenné občerstvenie, Osvedčenie o absolvovanom tréningu

Odkaz na www stránku www.espiral.sk/index.php?mact=CGCalendar,cntnt01,default,0&cntnt01event_id=743&cntnt01display=event…

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Espiral, s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Priemyselná 8, 821 09, Bratislava
Kontaktné údaje tel: +421903221950
e-mail: erika.feketova@espiral.sk
web: www.espiral.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Prečo si vybrať pre spoluprácu Espiral?

Zameriavame sa na človeka, ako na celistvú bytosť.

Pri realizovaní rozvojových programov, školení a budovaní tak vysoko úspešných tímov, kladieme dôraz na kvalitné manažérske a interpersonálne zručnosti, zamestnanecké vzťahy a efektívny administratívny manažment.

Empatia, porozumenie problému, odborné skúsenosti a vedenie ľudí z toho vyplývajúce, je presne to, čo ponúkame a prezentujeme podnázvom „Sprievodca Vašim rastom“. Vstúpte do špirály, ktorá prezentuje evolučný proces učenia a rastu.

Naše tréningy, kurzy, iné rozvojové programy, si ľudia volia ako BENEFIT pre seba.

Nastupuje sebaistota, sebavedomie, reálne zvládanie stresu a strachov. S ľahkosťou sa púšťajú do budovania vzťahov a rešpektu, podporujú férové prostredie. Nachádzajú šťastie a uspokojenie ako v práci, tak v osobnom živote.

Pre našich klientov realizujeme vzdelávanie:

 • skupinovo i individuálne
 • pre firmy i záujemcov širokej verejnosti
 1. Tréningy Soft a hard skills
 • Manažérske zručnosti
 • Špeciálne zručnosti
 • Administratívne zručnosti
 1. Workshopy a prednášky, konferencie
 • motivačné
 • zážitkové
 1. Koučing so špecializáciou na biznis koučing, kariérny a životný koučing
 • Koučing pre Top manažment, výkonnostný koučing
 • Motivácia v pracovnom i osobnom živote
 • Osobný rozvoj a životný štýl
 • Interpersonálne vzťahy

Tréningy sú šité na mieru a organizované za účelom dosahovania výnimočných požadovaných výsledkov, prihliadajúc na osobnostný potenciál ako i aktuálne vedomosti a zručnosti, každého z účastníkov.

Koučing, ako moderná rozvojová metóda, napomáha k namodelovaniu najvhodnejšieho obsahu tréningu, pre každého individuálne. Koučovanie je realizované akreditovaným profesionálnym koučom ICF, s viac ako 20 ročnou praxou práce s ľuďmi.

Neodmysliteľnou súčasťou tréningov a koučovania, je:

 • uvoľňovanie a rozvíjanie osobného potenciálu
 • starostlivosť o odbornosť, vnútornú stabilitu a istotu, životnú rovnováhu
 • pochopenie tímovej dynamiky a výkonu
 • schopnosť budovať a podporovať žičlivú atmosféru ako na pracovisku, tak v súkromí
 • krásny a svieži vzhľad, profesionálne, etické vystupovanie

Obľúbenou „jahôdkou na torte“, je poradenstvo profesionálnej vizážistky a štylistky, kde pod drobnohľadom skúsenej odborníčky na ženskú krásu, získa absolventka kurzu tie správne návyky v starostlivosti o seba. (V závere jednotlivých kurzov individuálnym účastníčkam vyhotoví profesionálne biznis fotografie talentovaná fotografka.)

Najdôležitejšia zákonitosť, ktorá stojí za každým úspechom, je neustále získavanie vedomostí, zručností a skúseností. Čiže vzdelávanie sa a práca na sebe. My iniciujeme aktívne, zážitkové učenie.

Získavanie pokročilejšej úrovne vzdelania a sebauvedomenia, je znakom nášho odhodlania učiť sa a získané informácie používať, aplikovať nápady, nové teórie a postupy, pre dosahovanie najrôznejších cieľov. Získavame výhodu oproti svojmu okoliu.

Radi sa staneme sprievodcom Vášho rastu.

Poniektoré referencie našich klientov môžete vzhliadnuť TU: http://www.espiral.sk/napisali-o-nas-2/

S úctou, Erika Feketová Výkonná riaditeľka

Referencie SKYToll, a.s.
CAFFÉ MONDO, a.s.
Úrad pre verejné obstarávanie, BA
RAVEN Slovakia s.r.o.
AGROZEL DOLNÁ STREDA s.r.o.
ENVIRTUS, s.r.o
Agroris, s.r.o.
Britská Ambasáda
RHAPiS, s.r.o.
viac TU: http://www.espiral.sk/index.php?page=napisali-o-nas#tabs
KRIVAK & Co., Spoločenstvo advokátov,
Koučink Centrum, s.r.o.
CM European Power Slovakia, s. r. o. (Slovnaft)
Continental Matador Truck Tires, s. r. o.
HB REAVIS Slovakia a.s.
Asseco Solutions, a. s.
Mazda Motor Logistics Europe NV
Giesecke & Devrient Slovakia, s. r. o.
CBRE, s. r. o.
PROSANUS, a. s.
FONA Dental, s. r. o.
Akadémia-MIA s.r.o.
Poisťovňa Slovenskej Sporoteľne, a.s. VIG
Súkromná umelecká základná škola, Bratislava
SPEARHEAD SLOVAKIA, s.r.o.
D&D International Slovakia s.r.o.
KAF FACILITY s.r.o./ Faurecia
Millennium 000, spol. s r. o.
EKOFIN Slovakia, a.s.
BenefitManagement s.r.o. Praha, CZ
Schaeffler Slovensko, spol. s r.o.
OVB ALLFINANZ, a.s. Bratislava
Vison Top, s.r.o.
Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.
GGE a.s.
Accenture, s.r.o.
Dometic Slovakia s.r.o.
GEOMATIX, s. r. o.
DATALAN, a.s.
BILANX Slovakia, s.r.o.
Štúdio AYA, s.r.o.
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s.
Moris Slovakia s.r.o.
Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.
ÚPSVaR - REPAS
Eissmann Automotive Slovensko s.r.o.
ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
Západoslovenská energetika, a.s.
Continental Matador Rubber, s. r. o.
ITB Development a.s.
ECCO Slovakia, a.s
EXORIOR, s.r.o.
Rein IT, s.r.o.
Regional Card Processing Centre, s.r.o
Deloitte Advisory s.r.o.
Giacomini Slovakia s.r.o.
Elektroconnect s.r.o.
SVETIELKO NÁDEJE, o.z.
CEMMAC a.s.
ELEKTROROZVODY-GERGELY s.r.o.
ČSOB Poisťovňa, a.s.
c2i s.r.o.
Metsa Tissue Slovakia, s.r.o.
7kraska a.s.
BM-MONT, s.r.o.
KROS a.s.
Prvá Nitrianska Jednodňová Chirurgia, s.r.o.
Karumien s.r.o.
Gynlex, s.r.o.
mediworx software solutions, a.s.
Deloitte, s.r.o.
http://www.espiral.sk/napisali-o-nas-2/

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Komunikácia

super 1. Efektívna komunikácia pokročilo, aktívne počúvanie, asertivita a…
Espiral, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 2. Zákaznícke centrum: profesionálne telefonovanie
MEGA Education s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 3. SPOLOČENSKÁ ETIKETA A BIZNIS PROTOKOL
MEGA Education s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 4. Profesionálna telefonická a e-mailová komunikácia II.
Macrosoft s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
top 5. Efektíve spôsoby vybavovania sťažností zákazníkov – ústna a písomná…
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Slovensko

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.080s
design: widegrafik.