Mediácia v manažérskej praxi

Kurz organizuje spoločnosť: TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 280 €
Cena s 20% DPH 336 €
Poznámka k cene V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, teplý obed, občerstvenie počas tréningu, osvedčenie o absolvovaní.
Miesto konania kurzu Svetlá 10, 811 02, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 16 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. Ina Matiašková
tel: +421 905 325 514
mobil: +421 905 325 514
e-mail: treningy@tcg.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

zamestnanci a manažéri firiem, do ktorých kompetencie patrí aj riešenie napätia či sporov medzi zamestnancami alebo tímami v organizácii

Hlavný cieľ kurzu

Súčasťou práce každého manažéra je vytváranie pozitívnej klímy v tíme – ako predpokladu motivácie a očakávanej výkonnosti zamestnancov. Čo však robiť v situácii, keď vznikne závažné napätie medzi dvoma alebo viacerými spolupracovníkmi? Ako riešiť spory v rámci tímu, či medzi tímami? Tréning MANAŽÉR AKO MEDIÁTOR dáva nahliadnuť do potrebných zručností, ktoré môžu pomôcť urovnať spory so zachovaním dôstojnosti a výkonnosti každej zo zúčastnených strán – bez účasti externého mediátora či súdu. V konkrétnej situácii to znamená, že strany v spore nekomunikujú priamo, ale opakovane využívajú komunikáciu cez nestrannú osobu – mediátora. Takéto kroky vytvárajú komunikačný medzistupeň a uľahčujúci cesty k hľadaniu najvhodnejšieho riešenia.

Účastníci budú v závere:

 • Poznať význam a úlohu mediátora v tíme
 • Mať zručnosti z oblasti mediácie a vedenia mediačných rozhovorov
 • Vedieť včas rozpoznať a riešiť napätie medzi zamestnancami, či tímami, so zachovaním vnútornej integrity podniku
Podrobný popis obsahovej náplne

Program pozostáva zo 4 ucelených blokov, ktoré na seba vzájomne nadväzujú a špirálovite posúvajú zručnosti účastníkov smerom k efektívnej manažérskej práci:

1 MEDIÁTOR, MEDIÁCIA A JEJ VÝZNAM VO VEDENÍ ĽUDÍ 2 VEDENIE MEDIAČNÉHO ROZHOVORU 3 PRAVIDLÁ A ETIKA V MEDIÁCII 4 MODELOVÉ SITUÁCIE – TRÉNING MEDIAČNÝCH ROZHOVOROV

MEDIÁTOR, MEDIÁCIA A JEJ VÝZNAM VO VEDENÍ ĽUDÍ

 • Riadenie a vedenie – kde je mediácia?
 • Čo mediácia je a čo nie

  o negociácia/facilitácia/mediácia

  o head line mediácie: Čo – Prečo – Ako – Chcieť

 • Predpoklady dobrého mediátora

  o poznanie vlastnej osobnosti

  o sebadôvera a sebahodnota

  o poznanie silných stránok a rezerv (autodiagnostika prostredníctvom dotazníka)

  o práca s emóciami

 • Identifikácia tímových situácií vyžadujúcich mediáciu

VEDENIE MEDIAČNÉHO ROZHOVORU

 • Mediačný rozhovor ako cesta k lepšej výkonnosti
 • Riešenie konfliktu verzus mediácia
 • Kladenie otázok a počúvanie
 • Fázy mediačného rozhovoru
 • Verbálne a neverbálne signály a ich vyhodnocovanie
 • Vedenie mediácie – ako na to?

  o Výukový videofilm

 • Ako sa pripraviť na mediačný rozhovor
 • Záver mediačného rozhovoru – dohoda a stanovovanie cieľov

PRAVIDLÁ A ETIKA V MEDIÁCII

 • Etický kódex interného mediátora
 • Ťažké situácie pri mediácii

  o Kedy mediáciu prerušiť, ukončiť či delegovať na vyššiu autoritu/externého mediátora/súd

MODELOVÉ SITUÁCIE – TRÉNING MEDIAČNÝCH ROZHOVOROV

 • Tréning mediačných rozhovorov

  o modelové situácie účastníkov z praxe

  o tréning mediačného rozhovoru

  o video nahrávky a spätná väzba

PLÁN OSOBNÉHO ROZVOJA S ORIENTÁCIOU NA ROLU MEDIÁTORA

Interaktívny tréning v kombinácii s metódou workshopu. Program je postavený tak, aby každá téma a každý princíp, ktorým sa zoberáme, našiel svoj ekvivalent v praktickej rovine.

Odkaz na www stránku www.tcg.sk
Typ a platnosť osvedčenia osvedčenie o absolvovaní
Lektor Skúsená dynamická lektorka so psychologickým vzdelaním a vynikajúcimi výsledkami v tréningoch pre stredný a vyšší manažment zameraných na komunikáciu, telekomunikáciu, riadenie a vedenie ľudí, prezentáciu a lektorské zručnosti.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Svetlá 10, 811 02, Bratislava 1
Kontaktné údaje tel: 0915 725 884
e-mail: treningy@tcg.sk
web: http://www.tcg.sk/index.php?lang=sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

TOP CONSULT GROUP, s.r.o. a Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o. sa dohodli na spolupráci od septembra 2012 s cieľom rozšíriť a skvalitniť služby svojim klientom.

TOP CONSULT GROUP, s.r.o.: je personálno-poradenská spoločnosť, ktorá sa orientuje na vyhľadávanie a výber pracovníkov v oblasti manažmentu, ako i širšiemu personálnemu poradenstvu a personálnemu auditu. V rámci tréningovej sekcie organizuje verejné i firemné tréningové programy zamerané na oblasť soft skills, tiež jazykové kurzy, outdoorové programy, firemné dni, koučing, či tvorbu motivačných a hodnotiacich systémov spoločností.

Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.: zameriava sa na rozvíjanie kompetencií manažérov a špecialistov – sprístupňuje dlhodobé certifikované vzdelávanie a aktuálne programy k vybraným témam z oblastí manažmentu, ľudských zdrojov, marketingu, predaja a logistiky. Organizuje konferencie s vlastným know-how a realizuje akcie konferenčného typu na objednávku.

Referencie AHOLD Retail Slovakia, k.s.
AREVA T&D. spol. s r.o.
BRVZ, s.r.o.
Cora Geo, s.r.o.
Dachser Slovakia, a.s.
General Factoring, a.s.
Faurecia Slovakia, s.r.o.
Heineken Slovensko, a.s.
Lenovo (Slovakia), s.r.o.
Metsä Tissue, a.s.
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Rudos Ružomberok, s.r.o.
SCA Hygiene Products, s.r.o.
Stredoslovenská energetika, a.s.
Tatra Banka, a.s.
BTG Slovakia, a.s.
HSG Zander Slovakia, s.r.o.
Embraco Slovakia, s.r.o.
First Data Slovakia, s.r.o.
Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny ENEL
ContiTech Vibration Control Slovakia, s.r.o.
ZKW Slovakia, s.r.o.
SIKA Slovensko, s.r.o.
Continental Matardor Rubber, s.r.o.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Komunikácia

top 1. Asistentka od A po Z (3+2 DNI)
Espiral, s.r.o.
odporúčaný rozsah 5 dní
Bratislava
top 2. Psychológia vo výberovom pohovore - NOVINKA
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Bratislava 1
top 3. INTERNÁ KOMUNIKÁCIA
MEGA Education s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 4. Riešenie sťažností, Nároční zákazníci
RS Management s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 5. Manažment zmeny
IPA Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Žilina

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.093s
design: widegrafik.