Účtovníctvo - preplatenie cez REPAS /evidencia žiadostí na Úrade práce **POZOR ZMENA najneskôr 14 dní pred termínom začiatku**

Kurz organizuje spoločnosť: Akadémia vzdelávania Martin

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH) 592 €
Miesto konania kurzu Malá hora 3, 03601, Martin

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Helena Bačiaková
mobil: 0910 114 330 , 0910 114 114
e-mail: avmt@aveducation.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Záujemcovia, ktorí sa chcú uplatniť v profesii účtovník, alebo si rozšíriť kvalifikáciu o túto oblasť činnosti.

Záujemcovia evidovaní na úrade práce môžu požiadať o preplatenie kurzu prostredníctvom ÚPSVaR formou REPAS.

otvárame pri účasti minimálneho počtu 6 účastníkov- informujte sa

Hlavný cieľ kurzu

Absolvent modulu Podvojné účtovníctvo má odborné znalosti, zručnosti a kompetencie z oblasti podvojného účtovníctva a praktické skúsenosti s vedením podvojného účtovníctva na počítači. Je schopný samostatne účtovať bežné účtovné operácie a zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve. Pozná a ovláda príslušné zákonné normy týkajúce sa vedenia podvojného účtovníctva ako Zákon o účtovníctve, postupy účtovania pre podnikateľov a ďalšie súvisiace predpisy.

Absolvent modulu Mzdové účtovníctvo sa môže uplatniť ako pracovník mzdového a personálneho útvaru organizácie

Vzdelávací program bude realizovaný prednáškami, výkladmi, inštruktážami, cvičeniami, odborným výcvikom zameraným na získanie a upevňovanie praktických zručností.

Podrobný popis obsahovej náplne
Realizácia kurzu pondelok, streda, štvrtok od 15.15 do 18.15 hod

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO:

**Program **

Právna úprava podvojného účtovníctva v SR ; Majetok a zdroje krytia majetku, kolobeh majetku, Súvaha; Účtovné záznamy; Hospodárske operácie, účtovné prípady ;Sústava účtov v sústave PU, pravidlá účtovania; Syntetická evidencia, analytická evidencia; Oceňovanie v účtovníctve; Účtová trieda 2 – Finančné účty; Dlhodobý majetok Účtová skupina 01 – DNM 02 – DHM odpisovaný 03– DHM neodpisovaný; Účtová trieda 1 – Zásoby, 11 – Materiál Účtová skupina 13 – Tovar, 12 – Zásoby Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy ; Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky ;Účtová trieda 5 – Náklady, účtová trieda 6 – Výnosy; Archivácia účtovných dokladov; Účtovná uzávierka, účtovná závierka

MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO:

Právna úprava mzdového účtovníctva v SR,Pracovnoprávne vzťahy Pracovný pomer,Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,Mzda a náhrada mzdy,Zdravotné poistenie,Sociálne poistenie,Dávkové vzťahy,Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov,Mzdovo – personálna problematika, špecifiká, Vnútroorganizačné smernice

Spôsob ukončenia kurzov: záverečná skúška písomnou formou Absolvent kurzov akreditovaných MŠ SR získa osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

BONUS : účtovanie na PC v programe OMEGA

Odkaz na www stránku www.aveducation.sk/index.php?id=vypis_kurzu&pid=226&did=2335&pob=17.
Podmienky prijatia

kurz otvárame pri minimálnom počte 6 účastníkov – preto sa informujte !!!!!!!! predpokladaný termín začiatku 22.8.2016

Typ a platnosť osvedčenia Absolventi kurzu obdržia osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu.
Školenie je rekvalifikácia áno
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenský

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Akadémia vzdelávania Martin
Certifikát ISO
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Malá Hora 3, 03601, Martin
Kontaktné údaje tel: 0910 114 330, 0905 390 904
e-mail: avmt@aveducation.sk
web: www.aveducation.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Vzdelávanie detí a dospelých

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Podvojné účtovníctvo

super 1. Podvojné účtovníctvo
Agentúra JASPIS s.r.o.
odporúčaný rozsah 80 hodín
Bratislava
top 2. Podvojné účtovníctvo
Agentúra JASPIS s.r.o.
odporúčaný rozsah 80 hodín
Prešov
top 3. Podvojné účtovníctvo
Agentúra JASPIS s.r.o.
odporúčaný rozsah 80 hodín
Bratislava
top 4. Účtovník - moduly: Podvojné, Jednoduché a Mzdové účtovníctvo
Akadémia vzdelávania Tatry s. r. o., pobočka Poprad
odporúčaný rozsah
Spišská Nová Ves
top 5. VIDEO-KURZ PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA - NOVINKA
EDU-LAND s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Slovensko

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.075s
design: widegrafik.