MEDZINÁRODNÉ ZASIELATEĽSTVO

Kurz organizuje spoločnosť: Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava

Školenie pre verejnosť

Termíny konania kurzu Vyberte si termín, ktorý Vám najviac vyhovuje:
6.11 - 14.11.2017
Cena bez DPH 275 €
Cena s 20% DPH 330 €
Poznámka k cene ZĽAVA 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti.
Miesto konania kurzu Kapitulská 28, 917 01, Trnava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. František Kozoň
mobil: 0948 / 259 629
e-mail: kurzy.tt@vajak.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Záujemcovia, ktorí sa chcú zamestnať alebo sú zamestnaný u obchodných subjektoch, ktorí obchodujú s členskými štátmi EÚ alebo so štátmi so sídlom mimo EÚ, logistické a špedičné spoločnosti, dovozcovia, vývozcovia, dopravcovia, odosielatelia a príjemcovia tovaru, distribútori, obchodné zastúpenia, prepravné a kuriérske spoločnosti, prevádzkovatelia colných skladov, žiadatelia o certifikát schválený hospodársky subjekt, pracovníci obchodných, výrobných, zasielateľských spoločností, ktorí vykonávajú činnosť colného deklaranta alebo pripravujú všetky podklady k colnému konaniu v dovoze, vývoze,tranzite, resp. vystupujú ako zástupcovia v colnom konaní, pracovníci logistiky, vodiči kamiónovej dopravy, disponenti, koordinátori, dispečeri, produktoví manažéri v doprave a logistike, daňoví zástupcovia, pracovníci v účtovnej alebo finančnej oblasti, nákupcovia, prepravcovia, pracovníci, ktorí spracúvajú INTRASTAT hlásenia atď.

VŠIMNITE SI: Osvedčenie s celoštátnou pôsobnosťou je možné použiť v súvislosti so splnením jedného z kritérií pre získanie európskeho certifikátu „schválený hospodársky subjekt“ (slov. skratka SHS, angl. Authorised Economic Operators – skratka AEO), druh povolenia schváleného hospodárskeho subjektu pre zjednodušené colné postupy, ktoré umožňuje držiteľovi využívať určité zjednodušené postupy podľa colných predpisov (povolenie SHSC/AEOC). Ide o kritérium „praktické normy pre odbornú spôsobilosť alebo odborná kvalifikácia priamo spojená s vykonávanou činnosťou“ podľa Článku 39 (Udelenie statusu) Nariadenia EP a R (EÚ) č. 952/2013 zo dňa 9.10.2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (UCC).

Hlavný cieľ kurzu

Absolventi nadobudnú vedomosti a kompetencie v medzinárodnom zasielateľstve v SR s aplikáciou na okolité štáty, resp. členské, ale i nečlenské štáty EÚ.

Podrobný popis obsahovej náplne

Stručný program kurzu:

 • Funkcia a úloha zasielateľa v logistickom (resp. prepravnom) reťazci
 • Právne a záväzkové vzťahy zasielateľa
 • INCOTERMS 2010
 • Obsah činnosti zasielateľa
 • Všeobecné zasielateľské podmienky
 • Colná a daňová problematika v zasielateľstve a logistike
 • INTRASTAT
 • Dopravná politika, dovoz, vývoz, tranzit
 • Logistický informačný systém v doprave
 • Legislatíva súvisiaca so zasielateľstvom

Rozsah kurzu: 61 hod.

Záver kurzu: písomný test

Organizácia kurzu: 7 za sebou idúcich pracovných dní od 8:30 hod. do 15:00 hod.

Možnosť úplného preplatenia kurzu pre evidovaných nezamestnaných cez úrad práce formou REPASu. REPAS musí byť potvrdený najneskôr 15 dní pred otvorením kurzu. Informujte sa na tel. č.: 0948/259 629

V NAŠEJ PONUKE ĎALEJ MÁME AKREDITOVANÉ KURZY:

 • KURZ BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA
 • KURZ POŽIARNEHO TECHNIKA
 • PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO A INÉ.

Informujte sa bližšie o kurzoch na telefónnom čísle: 0948/ 259 629 alebo e-mailom: kurzy.tt@vajak.sk, web: www.vajak.sk.

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti celoživotného vzdelávania od roku 2003, niektorí naši zamestnanci pôsobia v tejto oblasti od vzniku SR a boli súčasťou formovania celoživotného vzdelávania na Slovensku. Radi sa staneme Vašimi partnermi v celoživotnom vzdelávaní.

Odkaz na www stránku www.vajak.sk
Podmienky prijatia

Váš stabilný partner v celoživotnom vzdelávaní.

VZDELÁVACIA AKADÉMIA JÁNA AMOSA KOMENSKÉHO, s.r.o

V prípade záujmu nám zašlite e-mailom Vašu žiadosť o kurz, telefónny kontakt a adresu. Následne Vám zašleme ponuku s prihláškou. Riadne prihlásených účastníkov evidujeme a kontaktujeme pred otvorením školenia písomne, e-mailom alebo telefonicky osobitnou pozvánkou.

Kurz môžete hradiť na splátky.

E-mail: kurzy.tt@vajak.sk, mobil: 0948/259 629.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Typ a platnosť osvedčenia OSVEDČENIE S CELOŠTÁTNOU PLATNOSŤOU
Lektor Súbor lektorov špecialistov na medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu a špedíciu

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Adresa sídla spoločnosti Kapitulská 28, 91701, Trnava
Kontaktné údaje tel: 0948/259 629
e-mail: kurzy.tt@vajak.sk
web: www.vajak.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Sme vyše 13 rokov na trhu v oblasti celoživotného vzdelávania. Ponúkame Vám akreditované vzdelávacie produkty so skúsenými lektormi za výhodné ceny. Našou zárukou kvality sú stovky spokojných zákazníkov.

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava sídli v komfortných, moderných a klimatizovaných priestoroch v historickom centre Trnavy, s voľným prístupom na internet, vo všetkých učebniach pre našich zákazníkov.

Naším poslaním je realizovať ideálne riešenia pre uspokojovanie Vašich vzdelávacích potrieb v oblasti výučby cudzích jazykov, aktuálnych právnych noriem, z oblasti ekonomiky, hospodárstva, podnikania a manažmentu, informačných technológií a rozvoja osobnosti.

V.A.J.A.K., s.r.o. je Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského, ktorá pôsobí na trhu vzdelávania od roku 2003. Naša vízia rešpektuje princíp neustáleho skvalitňovania ponuky vzdelávacích produktov na základe aktuálnych požiadaviek klientov.

Príďte sa presvedčiť … .

Tešíme sa na spoločné stretnutie s Vami.

Referencie VUJE, a.s.
IKEA Industry Slovakia s. r. o.
ŽOS TRNAVA, a.s.
AMYLUM SLOVAKIA, s.r.o.
Johns Manville Slovakia, a.s.
POSS-SLPC, s.r.o.
a množstvo iných významných firiem a organizácií

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Ostatné účtovníctvo

top 1. US GAAP - seminár a workshop
MENTIS s.r.o.
odporúčaný rozsah 16 hodín
Bratislava
top 2. IAS/IFRS - Medzinárodné štandardy
Agentúra JASPIS s.r.o.
odporúčaný rozsah 25 hodín
Bratislava
top 3. Daň z príjmov fyzických osôb
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
top 4. Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 seminár
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
top 5. Ekonomika pre neekonómov - základy podnikovej ekonomiky
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 18 hodín
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.077s
design: widegrafik.