Externý audítor systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001

Kurz organizuje spoločnosť: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 170 €
Cena s 20% DPH 204 €
Miesto konania kurzu Jašíkova 6, 821 03, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. Lucia Horňáková
tel: +421 2 48291271
mobil: +421 903 580 019
e-mail: hornakova@tuvslovakia.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený pre pracovníkov organizácií, ktorí sú internými audítormi a budú zastávať funkciu externého audítora pre potreby preverovania systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy EN ISO 9001 v dodávateľských organizáciách.

Hlavný cieľ kurzu

Pripraviť účastníkov kurzu na preverovanie systému manažérstva kvality dodávateľov, podľa požiadaviek EN ISO 9001.

Podrobný popis obsahovej náplne
  • Úvod do systémov manažérstva;
  • Výklad požiadaviek normy EN ISO 9001
  • Prístup, ciele a úlohy externého audítora;
  • Výklad požiadaviek normy ISO 19011;
  • Príklady realizácie externých auditov;
  • Praktické cvičenia vykonania externého auditu, prípadové štúdie;
  • Psychológia a komunikácia pri audite;
  • test.
Lektor Ing. Tibor Molnár

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Jašíkova 6, 821 03, Bratislava
Kontaktné údaje tel: + 42 1 (0) 2 48291271
fax: + 42 1 (0) 2 4829 1266
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
web: http://www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je členom skupiny TÜV SÜD, svetového lídra v poskytovaní inšpekčných a certifikačných služieb s dlhoročnou tradíciou. V slovenskom podnikateľskom prostredí pôsobí ako:

Certifikačný orgán systémov riadenia kvality, EMS,SM BOZP, HACCP, BP

Certifikačný orgán výrobkov

Inšpekčný orgán typu A

Autorizovaná osoba SKTC-175, Notifikovaná osoba NB 1353, NB 0036

Oprávnená právnická osoba OPO-000001–07

Oprávnená vzdelávacia organizácia BOZP pre VTZ tlakové, plynové, zdvíhacie, elektrické pre vzdelávanie a overovanie spôsobilosti osôb na obsluhu, opravy, revízie VTZ

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Kvalita

super 1. SPC I - Štatistické metódy riadenia procesov
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 3 dni
Bratislava
top 2. Enterprise Risk Management / Celofiremné riadenie rizík
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 3. 7 pokročilých nástrojov zlepšovania kvality
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Považská Bystrica
top 4. LEAN IV - Produktivita a normovanie práce
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 5. 3 metodiky - APQP, PPAP a FMEA
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Považská Bystrica

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.064s
design: widegrafik.