Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov §21, §22, §23, §24

Kurz organizuje spoločnosť: VZDELÁVANIE Košice s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Termíny konania kurzu Vyberte si termín, ktorý Vám najviac vyhovuje:
22.2.2017
Cena (neplatca DPH) 40 €
Poznámka k cene §24 cena 50 €
Miesto konania kurzu Trieda SNP 37, 040 11, Košice

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Radomíra Šefčíková
mobil: +421 908 975 040
e-mail: info@vzdelavanie-ke.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe č. 1a zákona č. 124/2006 Z. z.

V zmysle novely zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), každý držiteľ osvedčenia, preukazu resp. dokladu pre činnosti podľa prílohy 1a uvedeného zákona o BOZP, je povinný mať platnú lekársku prehliadku, absolvovanú najneskôr do 31.12.2014, ak sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci nepodrobil v období od 1.1.2010 do 31.12.2013.

Táto lekárska preventívna prehliadka platí 5 rokov pre uvedené činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu (všetky sú uvedené v prílohe 1a zákona o BOZP). V prípade, ak ju neabsolvuje, preukaz, osvedčenie alebo doklad stráca platnosť !

Hlavný cieľ kurzu

Elektrotechnici pracujúci v uvedenej oblasti, ktorí majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z. sú povinní absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov. Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy stráca osvedčenie platnosť.

príklad: Ak je osvedčenie elektrotechnika vydané 19.09.2011, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 18.09.2016, v opačnom prípade osvedčenie elektrotechnika stratilo dňom 19.09.2016 platnosť.

Podrobný popis obsahovej náplne

Zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických.

Ako našu prácu hodnotia naši klienti www.vzdelavanie-ke.sk/referencie

Tešíme sa na Vás…

…viac z našej ponuky na www.vzdelavanie-ke.sk

Odkaz na www stránku www.vzdelavanie-ke.sk/vzdelavanie/odborne-vzdelavanie/aktualizacna-odborna-priprava-pre…

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť VZDELÁVANIE Košice s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Trieda SNP č.61/B (vedľa Spoločenského pavilónu), 04011, Košice
Kontaktné údaje tel: 0908 975 079
e-mail: info@vzdelavanie-ke.sk
web: www.vzdelavanie-ke.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Orientácia spoločnosti VZDELÁVANIE Košice s.r.o. je zameraná na akreditované odborné vzdelávanie.

Vzdelávanie pre verejnosť je jednou z našich základných aktivít. Snažíme sa aktuálne zaraďovať témy školení a kurzov, ktoré účastníkom skutočne pomôžu v ich každodennej praxi. Pre účastníkov je pri týchto kurzoch zaujímavá možnosť výmeny skúsenosti s ľuďmi na rovnakých pracovných pozíciách.

viete, že ?

…pracovník je kvalifikovaný k výkonu svojho povolania, keď vyhovuje kvalifikačným požiadavkám, ktoré sú spojené s týmto povolaním.

viete, že ?

… naša spoločnosť VZDELÁVANIE Košice s.r.o. ponúka akreditované odborné kurzy ? Stačí úspešne absolvovať vybraný odborný kurz a máte možnosť získať osvedčenie s celoštátnou platnosťou na výkon kvalifikácie, na ktorú ste doposiaľ nemali žiadny „papier“ (výučný list, maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom).

Uznávame hodnoty…

 • Najdôležitejšou hodnotou ste Vy. Preto našim hlavným cieľom je Vaša dlhodobá spokojnosť založená na vzájomnej dôvere.
 • Snažíme sa čo najlepšie porozumieť Vašim potrebám tak, aby sme Vám pomáhali napĺňať, realizovať a dosahovať Vaše ciele.
 • Hľadaním efektívnych spôsobov spolupráce a riešení šitých na mieru sa stále snažíme prekonávať Vaše očakávania.
 • Neustále rozvíjame a zvyšujeme našu profesionalitu a kvalifikáciu tak, aby naše služby boli užitočným a významným stupienkom pri zvyšovaní Vašej kvalifikácie a Vášho odborného rastu.V každom kroku postupujeme úprimne a čestne.

Vyskúšajte si nás, sme pripravení…

Prečo si vybrať kurz v našej spoločnosti ?

 • kurzom získate relevantné informácie a znalosti podľa aktuálne platných zákonov a nariadení,
 • dávame dôraz na uplatnenie získaných vedomostí v praxi
 • seriózny prístup, kvalita a individuálny prístup
 • skúsení lektori s dlhoročnou praxou a ľudským prístupom
 • kurz flexibilne prispôsobujeme aj požiadavkám účastníkov
 • kurzy ponúkame za najlepšie ceny
 • sme tu pre Vás aj po ukončení kurzu
Referencie SzTEL, Rožňava
TUKE, Košice
PILVIT s.r.o.
TEAM INDUSTRIES s.r.o.
TEXWASH GONSER kom. spol,
SCA Gemerská Hôrka
SPP- distribúcia, a.s.
Planner s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
SHP Slavošovce

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Odborná spôsobilosť elektrotechnikov

top 1. ++NOVÉ++ 20 poučený prac. vyhl.508/09 Z.z ++ Kontrola a revízie el…
Agentúra TERNO816 Lívia Tomovičová
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 2. Odborná spôsobilosť v elektrotechnike - §21, §22, §23
BE-SOFT a.s.
odporúčaný rozsah 24 hodín
Košice
top 3. Školenie elektrotechnikov, §21-23 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška…
Agentúra TERNO816 Lívia Tomovičová
odporúčaný rozsah 3 dni
Bratislava
top 4. Preškolenie interných audítorov systému manažérstva kvality pre…
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
top 5. SCC - školenie a uznávaná skúška pre spolupracujúcih operatívnych…
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Košice (Bratislava, Banská Bystrica)

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.132s
design: widegrafik.