Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov §21, §22, §23, §24

Kurz organizuje spoločnosť: VZDELÁVANIE Košice s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Termíny konania kurzu Vyberte si termín, ktorý Vám najviac vyhovuje:
24.3.2017
Cena (neplatca DPH) 40 €
Poznámka k cene §24 cena 50 €
Miesto konania kurzu Trieda SNP 37, 040 11, Košice

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Radomíra Šefčíková
mobil: +421 908 975 040
e-mail: info@vzdelavanie-ke.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe č. 1a zákona č. 124/2006 Z. z.

V zmysle novely zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), každý držiteľ osvedčenia, preukazu resp. dokladu pre činnosti podľa prílohy 1a uvedeného zákona o BOZP, je povinný mať platnú lekársku prehliadku, absolvovanú najneskôr do 31.12.2014, ak sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci nepodrobil v období od 1.1.2010 do 31.12.2013.

Táto lekárska preventívna prehliadka platí 5 rokov pre uvedené činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu (všetky sú uvedené v prílohe 1a zákona o BOZP). V prípade, ak ju neabsolvuje, preukaz, osvedčenie alebo doklad stráca platnosť !

Hlavný cieľ kurzu

Elektrotechnici pracujúci v uvedenej oblasti, ktorí majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z. sú povinní absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov. Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy stráca osvedčenie platnosť.

príklad: Ak je osvedčenie elektrotechnika vydané 19.09.2011, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 18.09.2016, v opačnom prípade osvedčenie elektrotechnika stratilo dňom 19.09.2016 platnosť.

Podrobný popis obsahovej náplne

Zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických.

Ako našu prácu hodnotia naši klienti www.vzdelavanie-ke.sk/referencie

Tešíme sa na Vás…

…viac z našej ponuky na www.vzdelavanie-ke.sk

Odkaz na www stránku www.vzdelavanie-ke.sk/vzdelavanie/odborne-vzdelavanie/aktualizacna-odborna-priprava-pre…

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť VZDELÁVANIE Košice s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Trieda SNP č.61/B (vedľa Spoločenského pavilónu), 04011, Košice
Kontaktné údaje tel: 0908 975 079
e-mail: info@vzdelavanie-ke.sk
web: www.vzdelavanie-ke.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Orientácia spoločnosti VZDELÁVANIE Košice s.r.o. je zameraná na akreditované odborné vzdelávanie.

Vzdelávanie pre verejnosť je jednou z našich základných aktivít. Snažíme sa aktuálne zaraďovať témy školení a kurzov, ktoré účastníkom skutočne pomôžu v ich každodennej praxi. Pre účastníkov je pri týchto kurzoch zaujímavá možnosť výmeny skúsenosti s ľuďmi na rovnakých pracovných pozíciách.

viete, že ?

…pracovník je kvalifikovaný k výkonu svojho povolania, keď vyhovuje kvalifikačným požiadavkám, ktoré sú spojené s týmto povolaním.

viete, že ?

… naša spoločnosť VZDELÁVANIE Košice s.r.o. ponúka akreditované odborné kurzy ? Stačí úspešne absolvovať vybraný odborný kurz a máte možnosť získať osvedčenie s celoštátnou platnosťou na výkon kvalifikácie, na ktorú ste doposiaľ nemali žiadny „papier“ (výučný list, maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom).

Uznávame hodnoty…

 • Najdôležitejšou hodnotou ste Vy. Preto našim hlavným cieľom je Vaša dlhodobá spokojnosť založená na vzájomnej dôvere.
 • Snažíme sa čo najlepšie porozumieť Vašim potrebám tak, aby sme Vám pomáhali napĺňať, realizovať a dosahovať Vaše ciele.
 • Hľadaním efektívnych spôsobov spolupráce a riešení šitých na mieru sa stále snažíme prekonávať Vaše očakávania.
 • Neustále rozvíjame a zvyšujeme našu profesionalitu a kvalifikáciu tak, aby naše služby boli užitočným a významným stupienkom pri zvyšovaní Vašej kvalifikácie a Vášho odborného rastu.V každom kroku postupujeme úprimne a čestne.

Vyskúšajte si nás, sme pripravení…

Prečo si vybrať kurz v našej spoločnosti ?

 • kurzom získate relevantné informácie a znalosti podľa aktuálne platných zákonov a nariadení,
 • dávame dôraz na uplatnenie získaných vedomostí v praxi
 • seriózny prístup, kvalita a individuálny prístup
 • skúsení lektori s dlhoročnou praxou a ľudským prístupom
 • kurz flexibilne prispôsobujeme aj požiadavkám účastníkov
 • kurzy ponúkame za najlepšie ceny
 • sme tu pre Vás aj po ukončení kurzu
Referencie SzTEL, Rožňava
TUKE, Košice
PILVIT s.r.o.
TEAM INDUSTRIES s.r.o.
TEXWASH GONSER kom. spol,
SCA Gemerská Hôrka
SPP- distribúcia, a.s.
Planner s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
SHP Slavošovce

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Odborná spôsobilosť elektrotechnikov

top 1. Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných…
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Košice
top 2. SCC - školenie a uznávaná skúška pre spolupracujúcih operatívnych…
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Košice (Bratislava, Banská Bystrica)
top 3. Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
top 4. Aktualizácia Osvedčení po 5-ich rokoch §21-24 - "Aktualizačná…
Agentúra TERNO816 Lívia Tomovičová
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 5. ++NOVÉ++ 20 poučený prac. vyhl.508/09 Z.z ++ Kontrola a revízie el…
Agentúra TERNO816 Lívia Tomovičová
odporúčaný rozsah
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.078s
design: widegrafik.