Interný audítor systémov manažérstva informačnej bezpečnosti podľa STN ISO/IEC 27001:2014

Kurz organizuje spoločnosť: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 235 €
Cena s 20% DPH 282 €
Miesto konania kurzu pobočka Bratislava, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Gabriela Barzíková
tel: +421 2 48291271
mobil: +421 903 580 019
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený pre osoby pracujúce v oblasti systémov manažérstva informačnej bezpečnosti, predstavitelia nižšieho, stredného a vrcholového manažmentu, no najmä pre pracovníkov organizácií, ktorí zastávajú resp. budú zastávať funkciu interný audítor pre SMIB.

Hlavný cieľ kurzu

Objasniť a získať vedomosti o systéme manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27001. Objasniť postupy a zásady auditovania SMIB v splade s EN ISO 19011 a pripraviť účastníkov kurzu na vykonávanie interných auditov v zmysle normy ISO/IEC 27001.

Podrobný popis obsahovej náplne

Úvod do systémov manažérstva informačnej bezpečnosti; Požiadavky normy ISO/IEC 27001 pre systémy manažérstva bezpečnosti informácií; Požiadavky normy EN ISO 19011; Požiadavky na interného audítora a interné audity; Psychologické aspekty auditu a komunikácia; Príprava auditu, simulovaný audit, správa z auditu; test

Odkaz na www stránku www.tuv-sud.com/slovakia/sk
Podmienky prijatia

Požiadavky na účastníka v rámci akreditácie:

  • minimálne stredoškolské vzdelanie,
  • dokladom preukázané absolvovanie vzdelávania v predmetnej oblasti systému manažérstva s minimálnym rozsahom 16 hodín, prípadne preukázať odbornú prax v predmetnej oblasti systému manažérstva.
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie interného audítora - kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenský
Lektor Ing. Stanislav Kmeť, PhD.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Jašíkova 6, 821 03, Bratislava
Kontaktné údaje tel: + 42 1 (0) 2 48291271
fax: + 42 1 (0) 2 4829 1266
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
web: http://www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je členom skupiny TÜV SÜD, svetového lídra v poskytovaní inšpekčných a certifikačných služieb s dlhoročnou tradíciou. V slovenskom podnikateľskom prostredí pôsobí ako:

Certifikačný orgán systémov riadenia kvality, EMS,SM BOZP, HACCP, BP

Certifikačný orgán výrobkov

Inšpekčný orgán typu A

Autorizovaná osoba SKTC-175, Notifikovaná osoba NB 1353, NB 0036

Oprávnená právnická osoba OPO-000001–07

Oprávnená vzdelávacia organizácia BOZP pre VTZ tlakové, plynové, zdvíhacie, elektrické pre vzdelávanie a overovanie spôsobilosti osôb na obsluhu, opravy, revízie VTZ

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Manažment procesov a činností

super 1. Preškolenie interných audítorov systému manažérstva kvality pre…
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
super 2. VDA 6.3 - audit procesu (nelicencovaný)
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Trnava
super 3. Kurz Interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový…
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
top 4. Riadenie rizík (ISO 31000) pri aplikácii nových požiadaviek noriem…
ASTRAIA® Certification, s.r.o.
odporúčaný rozsah 10 hodín
Nitra
top 5. Lean Expert
IPA Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 13 dní
Žilina

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.098s
design: widegrafik.