Interný audítor systémov manažérstva informačnej bezpečnosti podľa STN ISO/IEC 27001:2014

Kurz organizuje spoločnosť: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 235 €
Cena s 20% DPH 282 €
Miesto konania kurzu pobočka Bratislava, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Gabriela Barzíková
tel: +421 2 48291271
mobil: +421 903 580 019
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený pre osoby pracujúce v oblasti systémov manažérstva informačnej bezpečnosti, predstavitelia nižšieho, stredného a vrcholového manažmentu, no najmä pre pracovníkov organizácií, ktorí zastávajú resp. budú zastávať funkciu interný audítor pre SMIB.

Hlavný cieľ kurzu

Objasniť a získať vedomosti o systéme manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27001. Objasniť postupy a zásady auditovania SMIB v splade s EN ISO 19011 a pripraviť účastníkov kurzu na vykonávanie interných auditov v zmysle normy ISO/IEC 27001.

Podrobný popis obsahovej náplne

Úvod do systémov manažérstva informačnej bezpečnosti; Požiadavky normy ISO/IEC 27001 pre systémy manažérstva bezpečnosti informácií; Požiadavky normy EN ISO 19011; Požiadavky na interného audítora a interné audity; Psychologické aspekty auditu a komunikácia; Príprava auditu, simulovaný audit, správa z auditu; test

Odkaz na www stránku www.tuv-sud.com/slovakia/sk
Podmienky prijatia

Požiadavky na účastníka v rámci akreditácie:

  • minimálne stredoškolské vzdelanie,
  • dokladom preukázané absolvovanie vzdelávania v predmetnej oblasti systému manažérstva s minimálnym rozsahom 16 hodín, prípadne preukázať odbornú prax v predmetnej oblasti systému manažérstva.
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie interného audítora - kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenský
Lektor Ing. Stanislav Kmeť, PhD.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Jašíkova 6, 821 03, Bratislava
Kontaktné údaje tel: + 42 1 (0) 2 48291271
fax: + 42 1 (0) 2 4829 1266
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
web: http://www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je členom skupiny TÜV SÜD, svetového lídra v poskytovaní inšpekčných a certifikačných služieb s dlhoročnou tradíciou. V slovenskom podnikateľskom prostredí pôsobí ako:

Certifikačný orgán systémov riadenia kvality, EMS,SM BOZP, HACCP, BP

Certifikačný orgán výrobkov

Inšpekčný orgán typu A

Autorizovaná osoba SKTC-175, Notifikovaná osoba NB 1353, NB 0036

Oprávnená právnická osoba OPO-000001–07

Oprávnená vzdelávacia organizácia BOZP pre VTZ tlakové, plynové, zdvíhacie, elektrické pre vzdelávanie a overovanie spôsobilosti osôb na obsluhu, opravy, revízie VTZ

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Manažment procesov a činností

super 1. SPC I - Štatistické metódy riadenia procesov
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 3 dni
Bratislava
super 2. Prezentačný deň
IPA Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Košice
top 3. Objasnenie zmien v požiadavkách ISO 14001:2015 pre environmentálnych…
ASTRAIA® Certification, s.r.o.
odporúčaný rozsah 10 hodín
Nitra
top 4. Postupy a zásady výkonu auditov podľa normy ISO 19011:2011
ASTRAIA® Certification, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Nitra
top 5. Interný audit systému kvality laboratória podľa EN ISO/IEC 17025:2005
ASTRAIA® Certification, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Nitra

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.084s
design: widegrafik.