Interný audítor pre integrovaný systém manažérstva podľa noriem EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 a OHSAS 18001 v súlade s EN ISO 19011

Kurz organizuje spoločnosť: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 235 €
Cena s 20% DPH 282 €
Poznámka k cene Preškolenie interných audítorov v cene 160,00 €
Miesto konania kurzu TÜV SÜD Slovakia s.r.o. pobočka Banská Bystrica, Lazovná 69, Banská Bystrica

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. Lucia Horňáková
tel: +421 2 4829 1271
mobil: +421 903 580 019
fax: +421 2 4829 1266
e-mail: hornakova@tuvslovakia.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený, pracovníkom ktorí poznajú procesy prebiehajúce v spoločnosti a sú spôsobilí vykonávať interné audity. Zároveň je kurz určený pre majiteľov malých spoločností, ktorí si chcú vykonávať interné audity samostatne

Hlavný cieľ kurzu

objasniť účastníkom kurzu filozofiu a požiadavky noriem riadenia kvality, environmentu a bezpečnosti v integrovanom manažérskom systéme

pripraviť účastníkov kurzu na vykonanie interných auditov integrovaného manažérskeho systému v zmysle normy EN ISO 19011 podľa príslušných medzinárodných štandardov EN ISO 9001, EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Podrobný popis obsahovej náplne
  • Úvod do systémov integrovaného manažérstva – základné princípy, zásady systémového prístupu k manažérstvu kvality, ochrany ŽP a BOZP, procesný prístup, väzby a odlišnosti požiadaviek noriem pre SEM, SMK a SMBOZP
  • Požiadavky na interného audítora a výkon interných auditov
  • Požiadavky normy EN ISO 14001 a ich implementácia v praxi
  • Požiadavky normy OHSAS 18001 a ich implementácia v praxi
  • Požiadavky normy EN ISO 19011
  • Psychologické aspekty auditu a komunikácia
  • Príprava auditu, simulovaný audit, správa z auditu
  • Test,Záver kurzu
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie interného audítora
Lektor Ing. Stanislav Blahút

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Jašíkova 6, 821 03, Bratislava
Kontaktné údaje tel: + 42 1 (0) 2 48291271
fax: + 42 1 (0) 2 4829 1266
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
web: http://www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je členom skupiny TÜV SÜD, svetového lídra v poskytovaní inšpekčných a certifikačných služieb s dlhoročnou tradíciou. V slovenskom podnikateľskom prostredí pôsobí ako:

Certifikačný orgán systémov riadenia kvality, EMS,SM BOZP, HACCP, BP

Certifikačný orgán výrobkov

Inšpekčný orgán typu A

Autorizovaná osoba SKTC-175, Notifikovaná osoba NB 1353, NB 0036

Oprávnená právnická osoba OPO-000001–07

Oprávnená vzdelávacia organizácia BOZP pre VTZ tlakové, plynové, zdvíhacie, elektrické pre vzdelávanie a overovanie spôsobilosti osôb na obsluhu, opravy, revízie VTZ

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Euromanažment

top 1. Interný audítor pre integrovaný systém manažérstva podľa noriem EN…
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah
Košice
top 4. Vedenie ľudí INAK * nadšenie * motivácia * koučovací prístup -…
Espiral, s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 dní
Bratislava
5. Požiadavky VW Group, BMW Group a Daimler Group na dodávateľa
KUNERTE s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Slovensko

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.063s
design: widegrafik.