INVESTIČNÝ A FINANČNÝ CONTROLLING

Kurz organizuje spoločnosť: MENTIS s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 200 €
Cena s 20% DPH 240 €
Miesto konania kurzu 851 01, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 8 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ladislav Rau
tel: 02/63452329
mobil: 0904683626
fax: 02/63452329
e-mail: mentis@mentis.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Program je určený pre:

  • controllerov
  • odborníkov v oblasti financií a účtovníctva
  • líniových manažérov s controllingovými úlohami
  • expertov všetkých odborov, ktorí sa chcú rozvíjať v controllingu
Hlavný cieľ kurzu

Investičný controlling sa stará o systematické plánovanie, kontrolu a riadenie investícií a ich rentability. Úlohou investičného controllingu je zaistenie likvidity a určenie krátkodobej a dlhodobej potreby kapitálu. Podstatnou súčasťou finančného controllingu je tiež zaistenie efektívnosti prostriedkov, ktoré sú k tomuto účelu k dispozícii.

Podrobný popis obsahovej náplne

Investičný controlling:

  • Investície – kategórie projektov; priebeh investičného procesu; formy financovania
  • Účtovnícke informácie – informačné systémy; majetok, zdroje; náklady, výnosy, zisk; ocenenie investičného majetku
  • Metódy hodnotenia návratnosti investícií (NPV, doba návratnosti, IRR, PI)
  • Príklady – plánovania, kontrola a riadenie investícií a ich rentability

Finančný controlling:

  • Začlenenie operatívneho finančného manažmentu do konceptu controllingu
  • Zavedenie finančnej terminológie

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť MENTIS s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Pečnianska 3, 85101, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/63452329
fax: 02/63452329
e-mail: mentis@mentis.sk
web: www.mentis.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Vzdelávanie v ekonomickej oblasti – poradenstvo

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Finančná analýza

top 1. SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE + NOVELA ZÁKONA + VYDANIE…
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
BRATISLAVA
top 2. DAŇOVÉ SPORY a ich riešenie
Centrum vzdelávania Sapience
odporúčaný rozsah 8 hodín
top 3. DAŇOVÁ PREVENCIA v príkladoch praxe
Centrum vzdelávania Sapience
odporúčaný rozsah 8 hodín
top 4. Praktický reporting na podporu riadenia
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 18 hodín
Bratislava
top 5. MODERNÉ CONTROLLINGOVÉ ANALÝZY
MENTIS s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.082s
design: widegrafik.