INVESTIČNÝ A FINANČNÝ CONTROLLING

Kurz organizuje spoločnosť: MENTIS s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 200 €
Cena s 20% DPH 240 €
Miesto konania kurzu 851 01, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 8 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ladislav Rau
tel: 02/63452329
mobil: 0904683626
fax: 02/63452329
e-mail: mentis@mentis.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Program je určený pre controllérov, odborníkov v oblasti financií a účtovníctva, líniových manažérov s controllingovými úlohami, expertov všetkých odborov, ktorí sa chcú rozvíjať v controllingu. Odporúčaný je aj pre TOP manažérov, majiteľov, členov dozorných a správnych rád firiem a všetkých riadiacich pracovníkov, ktorí ovplyvňujú chod firmy.

Hlavný cieľ kurzu

Investičný controlling sa stará o systematické investičné plánovanie, kontrolu a riadenie investícií a ich rentability. Úlohou investičného controllingu je zaistenie likvidity a určenie krátkodobej a dlhodobej potreby kapitálu. Podstatnou súčasťou finančného controllingu je tiež zaistenie efektívnosti prostriedkov, ktoré sú k tomuto účelu k dispozícii. Pri plánovaní investícií je potrebné vidieť ich súvislosti s finančným plánovaním a zmenami vo výsledku firmy, ktoré plánovanie investícií ovplyvňuje.

Podrobný popis obsahovej náplne

Investičný controlling:

  • Investície – kategórie projektov; priebeh investičného procesu; formy financovania.
  • Investície – kategórie projektov; priebeh investičného procesu; formy financovania.
  • Metódy hodnotenia návratnosti investícií (NPV, doba návratnosti, IRR, PI).
  • Príklady – plánovania, kontrola a riadenie investícií a ich rentability.

Finančný controlling:

  • Stanovenie finančných cieľov a riadenie finančnej politiky firmy
  • Zdroje údajov a ich spracovanie pre potreby finančného controllingu.
  • Interpretácia výsledkov finančných analýz a tvorba reportov.
  • Obsah a štruktúra finančného plánu ako nástroj riadenia firmy.
  • Tvorba finančných plánov pre potreby získavania zdrojov od externých inštitúcií.
  • Profesionálny finančný plán a metodika jeho zostavenia, finančná projekcia a prognóza výsledkov firmy.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť MENTIS s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Pečnianska 3, 85101, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/63452329
fax: 02/63452329
e-mail: mentis@mentis.sk
web: www.mentis.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Vzdelávanie v ekonomickej oblasti – poradenstvo

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Finančná analýza

top 1. Praktický reporting na podporu riadenia
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 18 hodín
Bratislava
top 2. Znížili ste už naozaj všetky zbytočné náklady? Total Cost of…
MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia
odporúčaný rozsah 8 hodín
Slovensko
top 3. Power BI – Pre pokročilých
Smart People, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 4. FINANČNÁ ANALÝZA FIRMY
Statis, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava Dúbravka
top 5. Finančná analýza podniku
Agentúra JASPIS s.r.o.
odporúčaný rozsah 18 hodín
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.057s
design: widegrafik.