HR controlling

Kurz organizuje spoločnosť: TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Termíny konania kurzu Vyberte si termín, ktorý Vám najviac vyhovuje:
4.12.2017 (Uzávierka prihlášok: 27.11.2017)
Cena bez DPH 265 €
Cena s 20% DPH 318 €
Poznámka k cene Zľava pre klientov INTENZÍVY & TCG, 245 EUR bez DPH
Miesto konania kurzu VKC Intenzíva, s.r.o., Kutlíkova 17 (budova Technopolu), 851 02, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 1 deň

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ilona Hegerová
tel: +421 2 682 86 574
fax: +421 2 682 86 574
e-mail: kurzy@intenziva.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený
 • manažéri a špecialisti HR, personalisti
 • vedúci manažéri na rôznych pozíciách, ktorí potrebujú pre svoje efektívne riadenie ľudí informácie z danej oblasti
Hlavný cieľ kurzu
 • pochopíte pojem personálny controlling,
 • naučíte sa ovládať východiská personálneho controllingu,
 • budete vedieť, aké nástroje personálneho controllingu možno použiť,
 • naučíte sa, ako stanoviť merateľné ukazovatele nosných personálnych procesov.
Podrobný popis obsahovej náplne
 • Obsah pojmu personálny controlling. Chápanie personálneho controllingu vo väzbe na konkrétne špecifiká firmy
 • Východiská personálneho controllingu
 • Vplyv personálneho controllingu na posilnenie strategického významu manažmentu ľudských zdrojov, na posilnenie postavenia HR útvaru v rámci riadenia firmy
 • Nástroje personálneho controllingu vo väzbe na systém riadenia ľudských zdrojov
 • Merateľné ukazovatele nosných personálnych procesov, ako ich nastaviť a vyhodnocovať
 • Riešenie praktických problémov týkajúcich sa personálneho controllingu, diskusia, výmena skúseností.
Odkaz na www stránku www.intenziva.sk
Lektor PhDr. Z. Brázdová

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Svetlá 10, 811 02, Bratislava 1
Kontaktné údaje tel: 0915 725 884
e-mail: treningy@tcg.sk
web: http://www.tcg.sk/index.php?lang=sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

TOP CONSULT GROUP, s.r.o. a Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o. sa dohodli na spolupráci od septembra 2012 s cieľom rozšíriť a skvalitniť služby svojim klientom.

TOP CONSULT GROUP, s.r.o.: je personálno-poradenská spoločnosť, ktorá sa orientuje na vyhľadávanie a výber pracovníkov v oblasti manažmentu, ako i širšiemu personálnemu poradenstvu a personálnemu auditu. V rámci tréningovej sekcie organizuje verejné i firemné tréningové programy zamerané na oblasť soft skills, tiež jazykové kurzy, outdoorové programy, firemné dni, koučing, či tvorbu motivačných a hodnotiacich systémov spoločností.

Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.: zameriava sa na rozvíjanie kompetencií manažérov a špecialistov – sprístupňuje dlhodobé certifikované vzdelávanie a aktuálne programy k vybraným témam z oblastí manažmentu, ľudských zdrojov, marketingu, predaja a logistiky. Organizuje konferencie s vlastným know-how a realizuje akcie konferenčného typu na objednávku.

Referencie AHOLD Retail Slovakia, k.s.
AREVA T&D. spol. s r.o.
BRVZ, s.r.o.
Cora Geo, s.r.o.
Dachser Slovakia, a.s.
General Factoring, a.s.
Faurecia Slovakia, s.r.o.
Heineken Slovensko, a.s.
Lenovo (Slovakia), s.r.o.
Metsä Tissue, a.s.
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Rudos Ružomberok, s.r.o.
SCA Hygiene Products, s.r.o.
Stredoslovenská energetika, a.s.
Tatra Banka, a.s.
BTG Slovakia, a.s.
HSG Zander Slovakia, s.r.o.
Embraco Slovakia, s.r.o.
First Data Slovakia, s.r.o.
Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny ENEL
ContiTech Vibration Control Slovakia, s.r.o.
ZKW Slovakia, s.r.o.
SIKA Slovensko, s.r.o.
Continental Matardor Rubber, s.r.o.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Personálny manažment

super 1. VYBRANÉ ČASTI ZÁKONNÍKA PRÁCE - PREDPOKLAD PRE ODBORNÚ A ÚSPEŠNÚ…
EDUCO – CONSULT s.r.o.
odporúčaný rozsah
Žilina
top 2. Hodnotiaci rozhovor
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 3. Kurz Interný audítor QMS podľa normy ISO 9001:2015 - akreditovaný IRCA
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Trenčianske Teplice
top 4. CIPD: Certifikát v HR manažmente - CHRM
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 5. RIADENIE A KOMUNIKÁCIA ZMIEN PRE MANAŽÉROV
Cadet Go Slovakia
odporúčaný rozsah 1 deň

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.081s
design: widegrafik.