Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa

Kurz organizuje spoločnosť: Akadémia vzdelávania Martin

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH) 88 €
Miesto konania kurzu Malá Hora 3, Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Martin

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Helena Bačiaková
mobil: 0910 114 330 , 0910 114 114
e-mail: avmt@aveducation.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený
 • učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy),
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
 • učiteľ jazykovej školy,
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.
Hlavný cieľ kurzu

Hlavným cieľom vzdelávania je osvojiť si vedomosti a zručnosti z oblasti zvládania stresu a syndrómu vyhorenia, dokázať ich aplikovať vo svojom osobnom a pracovnom živote a tým zvyšovať svoju psychickú odolnosť. Aplikovaním týchto vedomostí a zručností vo svojom pracovnom prostredí dokázať pozitívne ovplyvňovať psychickú pohodu svojich žiakov a spolupracovníkov a napomáhať vytváranie pozitívnej klímy v prostredí školy.

Program je určený pre oprávnené skupiny pedagogických zamestnancov – členenie podkategórie:

 • učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy),
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
 • učiteľ jazykovej školy,
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
Program je určený pre všetkých pedagogických zamestnancov kariérového stupňa
začínajúci pedagogický zamestnanec,
 • samostatný pedagogický zamestnanec,
 • pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
 • pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.

Toto aktualizačné vzdelávanie trvá 40 vyučovacích hodín a je možné zaň získať 10 kreditov.

Podrobný popis obsahovej náplne

Charakteristika stresu Analýza svojej osobnej situácie Zvládanie stresu Hlbšie prístupy ku zvládaniu stresu Syndróm vyhorenia Zdroje pracovného stresu pedagogického a odborného zamestnanca Prevencia a zvládanie stresu Zmysluplnosť života ako zdroj sily na zvládanie stresu

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Akadémia vzdelávania Martin
Certifikát ISO
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Malá Hora 3, 03601, Martin
Kontaktné údaje tel: 0910 114 330, 0905 390 904
e-mail: avmt@aveducation.sk
web: www.aveducation.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Vzdelávanie detí a dospelých

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Školstvo

top 1. Kredity pre učiteľov - interaktívna tabuľa
Akadémia vzdelávania Tatry s. r. o., pobočka Poprad
odporúčaný rozsah
Poprad
top 2. Lektor - 100 hod.
Pro scholaris
odporúčaný rozsah
Žilina
top 3. Kredity pre učiteľov: Využitie informačných technológií a…
Akadémia vzdelávania Michalovce
odporúčaný rozsah 10 dní
Michalovce
top 4. Využite kariet v koučovaní ako jeden zo spôsobov vizualizácie
Centrum vzdelávania Sapience
odporúčaný rozsah 1 deň
top 5. Kredity pre učiteľov - odborné kurzy
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva n. o.,…
odporúčaný rozsah
Dolný Kubín

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.067s
design: widegrafik.