Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa

Kurz organizuje spoločnosť: Akadémia vzdelávania Martin

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH) 88 €
Miesto konania kurzu Malá Hora 3, Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Martin

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Helena Bačiaková
mobil: 0910 114 330 , 0910 114 114
e-mail: avmt@aveducation.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený
 • učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy),
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
 • učiteľ jazykovej školy,
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.
Hlavný cieľ kurzu

Hlavným cieľom vzdelávania je osvojiť si vedomosti a zručnosti z oblasti zvládania stresu a syndrómu vyhorenia, dokázať ich aplikovať vo svojom osobnom a pracovnom živote a tým zvyšovať svoju psychickú odolnosť. Aplikovaním týchto vedomostí a zručností vo svojom pracovnom prostredí dokázať pozitívne ovplyvňovať psychickú pohodu svojich žiakov a spolupracovníkov a napomáhať vytváranie pozitívnej klímy v prostredí školy.

Program je určený pre oprávnené skupiny pedagogických zamestnancov – členenie podkategórie:

 • učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy),
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
 • učiteľ jazykovej školy,
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
Program je určený pre všetkých pedagogických zamestnancov kariérového stupňa
začínajúci pedagogický zamestnanec,
 • samostatný pedagogický zamestnanec,
 • pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
 • pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.

Toto aktualizačné vzdelávanie trvá 40 vyučovacích hodín a je možné zaň získať 10 kreditov.

Podrobný popis obsahovej náplne

Charakteristika stresu Analýza svojej osobnej situácie Zvládanie stresu Hlbšie prístupy ku zvládaniu stresu Syndróm vyhorenia Zdroje pracovného stresu pedagogického a odborného zamestnanca Prevencia a zvládanie stresu Zmysluplnosť života ako zdroj sily na zvládanie stresu

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Akadémia vzdelávania Martin
Certifikát ISO
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Malá Hora 3, 03601, Martin
Kontaktné údaje tel: 0910 114 330, 0905 390 904
e-mail: avmt@aveducation.sk
web: www.aveducation.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Vzdelávanie detí a dospelých

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Školstvo

top 1. Ľudský aspekt a Štvrtá priemyselná revolúcia
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 2. Postupy verejného ochrancu práv pri preskúmavaní podnetov zo…
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
odporúčaný rozsah
podľa záujmu
top 3. Kredity pre učiteľov - odborné kurzy
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva n. o.,…
odporúčaný rozsah
Poprad
top 4. Elektronické trhovisko
Verlag Dashöfer, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
top 5. Kredity pre učiteľov - interaktívna tabuľa
Akadémia vzdelávania Tatry s. r. o., pobočka Humenné
odporúčaný rozsah
Humenné

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.052s
design: widegrafik.