Zrážky zo mzdy - po zrušení Občianskeho súdneho poriadku (seminár/školenie)

Kurz organizuje spoločnosť: Agentúra TEMPO, s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 45 €
Cena s 20% DPH 54 €
Miesto konania kurzu garni* G HOTEL Bratislava (DOPRASTAV), Košická 52, Bratislava, 821 08, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 6 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Tomáš Polák
tel: 041/5621810, 041/5621577
mobil: 0911 553 636, 0903 544 777
fax: 041/5621810
e-mail: office@tempo.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Mzdové účtovníčky a všetci záujemcovia o danú problematiku

Hlavný cieľ kurzu

Seminár je určený mzdovým účtovníčkam a zameriava sa na aktuálne problémy v oblasti zrážok zo miezd a exekučných zrážok.

Podrobný popis obsahovej náplne
 1. Zrážky zo mzdy podľa Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky.
 2. Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov.
 3. Zrušenie Občianskeho súdneho poriadku od 1.7.2016, zrážky na základe výkonu roz-hodnutia od 1.7.2016
 4. Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka po 1.7.2014 a od 1.7.2016
 5. Použitie „tretinového systému“ pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zráž-ky.
 6. Nepostihnuteľné sumy, vyživované osoby.
 7. Prednostné a neprednostné pohľadávky.
 8. Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, príklady.
 9. Postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa.
 10. Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca.
 11. Pripravované zmeny od 1.1.2017.
Odkaz na www stránku www.tempo.sk/c-216/mzdova-uctaren-hlbkova-sonda/
Lektor RNDr. Jana Motyčková

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Agentúra TEMPO, s.r.o.
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Jánošíkova 1, 1001, Žilina
Kontaktné údaje tel: 041 5621 577, 041 5621 810, 0903 544 777
fax: 041 562 18 10
e-mail: tempo@tempo.sk
web: www.tempo.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

AGENTÚRA TEMPO člen Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR pre Vás pripravuje

Semináre > Tréningy /soft skills/ – akreditácia MŠ SR > Interné vzdelávanie pre firmy

SEMINÁRE – z oblasti legislatívy, ekonomiky, pracovnoprávnych vzťahov, daňovníctva a verejných financií.

Monitorujeme aktuálnu legislastívu – Príklady z praxe – Kvalitní lektori

TRÉNINGY – sa zameriavajú na osobnostný rozvoj účastníkov v oblasti komunikácie a manažérskych zručností ( soft skills ). Výcviky sú realizované v malých skupinách , umožňujú lepšiu koncentráciu a kontakt s lektorom.

pre personalistov > pre asistentky pre obchodníkov > pre manažérov > pre ekonómov, controllerov

INTERNÉ ŠKOLENIA – zabezpečujeme interné školenia pre väčší počet klientov z jednej spoločnosti na vybranú tému s možnosťou dohody miesta konania, termínu, a obsahovej náplne školenia .

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Daň zo závislej činnosti

super 1. Ročné zúčtovanie dane zo ZČ 2016+novinky v mzdovej učtárni od 1.1…
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
super 2. Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 seminár
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
super 3. Aktuality v mzdovej učtárni (seminár)
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 6 hodín
Bratislava
super 4. Odložená daň z príjmov k 31. 12. 2016 – účtovanie a vykazovanie
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
super 5. ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA…
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2016 Všetky práva vyhradené, 0.124s
design: widegrafik.