Zrážky zo mzdy - po zrušení Občianskeho súdneho poriadku (seminár/školenie)

Kurz organizuje spoločnosť: Agentúra TEMPO, s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 45 €
Cena s 20% DPH 54 €
Miesto konania kurzu garni* G HOTEL Bratislava (DOPRASTAV), Košická 52, Bratislava, 821 08, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 6 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Tomáš Polák
tel: 041/5621810, 041/5621577
mobil: 0911 553 636, 0903 544 777
fax: 041/5621810
e-mail: office@tempo.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Mzdové účtovníčky a všetci záujemcovia o danú problematiku

Hlavný cieľ kurzu

Seminár je určený mzdovým účtovníčkam a zameriava sa na aktuálne problémy v oblasti zrážok zo miezd a exekučných zrážok.

Podrobný popis obsahovej náplne
 1. Zrážky zo mzdy podľa Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky.
 2. Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov.
 3. Zrušenie Občianskeho súdneho poriadku od 1.7.2016, zrážky na základe výkonu roz-hodnutia od 1.7.2016
 4. Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka po 1.7.2014 a od 1.7.2016
 5. Použitie „tretinového systému“ pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zráž-ky.
 6. Nepostihnuteľné sumy, vyživované osoby.
 7. Prednostné a neprednostné pohľadávky.
 8. Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, príklady.
 9. Postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa.
 10. Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca.
 11. Pripravované zmeny od 1.1.2017.
Odkaz na www stránku www.tempo.sk/c-216/mzdova-uctaren-hlbkova-sonda/
Lektor RNDr. Jana Motyčková

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Agentúra TEMPO, s.r.o.
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Jánošíkova 1, 1001, Žilina
Kontaktné údaje tel: 041 5621 577, 041 5621 810, 0903 544 777
fax: 041 562 18 10
e-mail: tempo@tempo.sk
web: www.tempo.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

AGENTÚRA TEMPO člen Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR pre Vás pripravuje

Semináre > Tréningy /soft skills/ – akreditácia MŠ SR > Interné vzdelávanie pre firmy

SEMINÁRE – z oblasti legislatívy, ekonomiky, pracovnoprávnych vzťahov, daňovníctva a verejných financií.

Monitorujeme aktuálnu legislastívu – Príklady z praxe – Kvalitní lektori

TRÉNINGY – sa zameriavajú na osobnostný rozvoj účastníkov v oblasti komunikácie a manažérskych zručností ( soft skills ). Výcviky sú realizované v malých skupinách , umožňujú lepšiu koncentráciu a kontakt s lektorom.

pre personalistov > pre asistentky pre obchodníkov > pre manažérov > pre ekonómov, controllerov

INTERNÉ ŠKOLENIA – zabezpečujeme interné školenia pre väčší počet klientov z jednej spoločnosti na vybranú tému s možnosťou dohody miesta konania, termínu, a obsahovej náplne školenia .

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Daň zo závislej činnosti

super 1. Ročné zúčtovanie dane zo ZČ 2016+novinky v mzdovej učtárni od 1.1…
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 2. Účtovná závierka
Akadémia vzdelávania Martin
odporúčaný rozsah
Martin - upresníme podľa počtu prihlásených
top 3. ZDRAVOTNÉ A SOCIÁLNE POISTENIE V MZDOVEJ UČTÁRNI
Maxim s.r.o. - Mzdová akadémia
odporúčaný rozsah
Bratislava, Trnava, Trenčín, Banská Bystrica
top 4. EXEKUČNÉ ZRÁŽKY A INÉ ZRÁŽKY ZO MZDY ZAMESTNANCA
Maxim s.r.o. - Mzdová akadémia
odporúčaný rozsah
Bratislava, Trnava, Trenčín, Banská Bystrica
top 5. ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ROK 2016 A LEGISLATÍVNE ZMENY V…
Maxim s.r.o. - Mzdová akadémia
odporúčaný rozsah
Bratislava, Trnava, Trenčín, Banská Bystrica

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.136s
design: widegrafik.