Interný audítor SMK pre automobilový priemysel podľa IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015

Kurz organizuje spoločnosť: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 390 €
Cena s 20% DPH 468 €
Miesto konania kurzu Pobočka Bratislava, Jašíkova 6, 821 03, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Gabriela Barzíková
tel: +421 2 48291271
mobil: +421 903 580 019
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený pre pracovníkov organizácií, ktorí si zavádzajú alebo uplatňujú systém manažérstva podľa normy IATF 16949:2016 a vykonávajú resp. budú vykonávať funkciu manažér kvality alebo interný audítor.

Hlavný cieľ kurzu

Objasniť účastníkom kurzu filozofiu a požiadavky normy IATF 16949:2016. Pripraviť účastníkov kurzu na vykonávanie interných auditov manažérskeho systému podľa normy EN ISO 19011 zmysle požiadaviek normy IATF 16949:2016.

Podrobný popis obsahovej náplne

Manažérstvo kvality, procesný prístup, požiadavky normy IATF 16949:2016, požiadavky normy ISO 19011, prístup audítora, príklady realizácie interných auditov, praktické cvičenia vykonania interného auditu, psychológia a komunikácia pri audite, test.

Typ a platnosť osvedčenia Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré oprávňuje účastníka kurzu k výkonu interného audítora
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenský
Lektor Ing. Pavel Chovanec - certifikovaný audítor IATF 16949

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Jašíkova 6, 821 03, Bratislava
Kontaktné údaje tel: + 42 1 (0) 2 48291271
fax: + 42 1 (0) 2 4829 1266
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
web: http://www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je členom skupiny TÜV SÜD, svetového lídra v poskytovaní inšpekčných a certifikačných služieb s dlhoročnou tradíciou. V slovenskom podnikateľskom prostredí pôsobí ako:

Certifikačný orgán systémov riadenia kvality, EMS,SM BOZP, HACCP, BP

Certifikačný orgán výrobkov

Inšpekčný orgán typu A

Autorizovaná osoba SKTC-175, Notifikovaná osoba NB 1353, NB 0036

Oprávnená právnická osoba OPO-000001–07

Oprávnená vzdelávacia organizácia BOZP pre VTZ tlakové, plynové, zdvíhacie, elektrické pre vzdelávanie a overovanie spôsobilosti osôb na obsluhu, opravy, revízie VTZ

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Manažment procesov a činností

super 1. Interný audítor podľa požiadaviek normy ISO 50001:2011
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah
Trnava
super 2. PREDSTAVENIE POŽIADAVIEK NOVEJ NORMY ISO 45001 NA SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA…
ASTRAIA® Certification, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Nitra
super 3. SPC I - Štatistické metódy riadenia procesov
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 3 dni
Bratislava
super 4. Interný audítor kvality podľa normy IATF 16949:2016 - noví audítori
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah
Považská Bystrica
top 5. PROJEKTOVÝ MANAŽMENT
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
odporúčaný rozsah
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.059s
design: widegrafik.