Interný audítor SMK pre automobilový priemysel podľa IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015

Kurz organizuje spoločnosť: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 390 €
Cena s 20% DPH 468 €
Miesto konania kurzu Pobočka Bratislava, Jašíkova 6, 821 03, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Gabriela Barzíková
tel: +421 2 48291271
mobil: +421 903 580 019
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený pre pracovníkov organizácií, ktorí si zavádzajú alebo uplatňujú systém manažérstva podľa normy IATF 16949:2016 a vykonávajú resp. budú vykonávať funkciu manažér kvality alebo interný audítor.

Hlavný cieľ kurzu

Objasniť účastníkom kurzu filozofiu a požiadavky normy IATF 16949:2016. Pripraviť účastníkov kurzu na vykonávanie interných auditov manažérskeho systému podľa normy EN ISO 19011 zmysle požiadaviek normy IATF 16949:2016.

Podrobný popis obsahovej náplne

Manažérstvo kvality, procesný prístup, požiadavky normy IATF 16949:2016, požiadavky normy ISO 19011, prístup audítora, príklady realizácie interných auditov, praktické cvičenia vykonania interného auditu, psychológia a komunikácia pri audite, test.

Typ a platnosť osvedčenia Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré oprávňuje účastníka kurzu k výkonu interného audítora
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenský
Lektor Ing. Pavel Chovanec - certifikovaný audítor IATF 16949

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Jašíkova 6, 821 03, Bratislava
Kontaktné údaje tel: + 42 1 (0) 2 48291271
fax: + 42 1 (0) 2 4829 1266
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
web: http://www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je členom skupiny TÜV SÜD, svetového lídra v poskytovaní inšpekčných a certifikačných služieb s dlhoročnou tradíciou. V slovenskom podnikateľskom prostredí pôsobí ako:

Certifikačný orgán systémov riadenia kvality, EMS,SM BOZP, HACCP, BP

Certifikačný orgán výrobkov

Inšpekčný orgán typu A

Autorizovaná osoba SKTC-175, Notifikovaná osoba NB 1353, NB 0036

Oprávnená právnická osoba OPO-000001–07

Oprávnená vzdelávacia organizácia BOZP pre VTZ tlakové, plynové, zdvíhacie, elektrické pre vzdelávanie a overovanie spôsobilosti osôb na obsluhu, opravy, revízie VTZ

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Manažment procesov a činností

top 1. KAIZEN – EVOLÚCIA VO VÝROBE A V PROCESOCH
CG University s.r.o. - Lean Akadémia
odporúčaný rozsah 1 deň
top 2. MASTER ŠTÚDIUM priemyselného inžinierstva
IPA Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 37 dní
Žilina
top 3. Koučing – workshopy k projektom Six Sigma pre účastníkov GB a BB…
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 4. Ergonómia a projektovanie pracovísk
IPA Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Žilina
top 5. TIME MANAGEMENT 4. GENERÁCIE - AKO RIADIŤ VÝKON A ČAS
Cadet Go Slovakia
odporúčaný rozsah 1 deň

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.084s
design: widegrafik.