Interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa ISO/TS 16949

Kurz organizuje spoločnosť: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 290 €
Cena s 20% DPH 348 €
Miesto konania kurzu Pobočka Košice, Hraničná 2, 040 17, Košice

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. Lucia Horňáková
tel: +421 2 48291271
mobil: +421 903 580 019
e-mail: hornakova@tuvslovakia.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený pre pracovníkov organizácií, ktorí si zavádzajú alebo uplatňujú systém manažérstva podľa normy ISO TS 16949 a vykonávajú resp. budú vykonávať funkciu manažér kvality alebo interný audítor.

Hlavný cieľ kurzu

Objasniť účastníkom kurzu filozofiu a požiadavky normy ISO TS 16949. Pripraviť účastníkov kurzu na vykonávanie interných auditov manažérskeho systému podľa normy EN ISO 19011 zmysle požiadaviek normy ISO TS 16949.

Podrobný popis obsahovej náplne

Manažérstvo kvality, procesný prístup, požiadavky normy ISO TS 16949, požiadavky normy ISO 19011, prístup audítora, príklady realizácie interných auditov, praktické cvičenia vykonania interného auditu, psychológia a komunikácia pri audite, test.

Typ a platnosť osvedčenia Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré oprávňuje účastníka kurzu k výkonu interného audítora
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenský
Lektor Ing. Tadeáš Kurilovský, PhD.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Jašíkova 6, 821 03, Bratislava
Kontaktné údaje tel: + 42 1 (0) 2 48291271
fax: + 42 1 (0) 2 4829 1266
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
web: http://www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je členom skupiny TÜV SÜD, svetového lídra v poskytovaní inšpekčných a certifikačných služieb s dlhoročnou tradíciou. V slovenskom podnikateľskom prostredí pôsobí ako:

Certifikačný orgán systémov riadenia kvality, EMS,SM BOZP, HACCP, BP

Certifikačný orgán výrobkov

Inšpekčný orgán typu A

Autorizovaná osoba SKTC-175, Notifikovaná osoba NB 1353, NB 0036

Oprávnená právnická osoba OPO-000001–07

Oprávnená vzdelávacia organizácia BOZP pre VTZ tlakové, plynové, zdvíhacie, elektrické pre vzdelávanie a overovanie spôsobilosti osôb na obsluhu, opravy, revízie VTZ

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Manažment procesov a činností

top 1. Balanced Scorecard a meranie výkonnosti
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 2. Kurz interný audítor systému environmentálneho manažérstva (SEM)…
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah
Banská Bystrica
top 3. Postupy a zásady výkonu auditov podľa normy ISO 19011:2011
ASTRAIA® Certification, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Nitra
top 4. Projektový manažment pre prax
KOPEX s.r.o.
odporúčaný rozsah 3 dni
Slovensko
top 5. Nástroje riešenia problémov
CG University s.r.o. - Lean Akadémia
odporúčaný rozsah 1 deň

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.064s
design: widegrafik.