Leadership

Kurz organizuje spoločnosť: eventive, s. r. o .

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH) 180 €
Poznámka k cene Celková cena zahŕňa: dvojdňový tréning, pracovný materiál, občerstvenie (2x coffee break/deň).
Miesto konania kurzu Trenčianska regionálna komora SOPK, Jilemnického 2, 91101, Trenčín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Nikola Sedláčková
mobil: +421 907 403 253
e-mail: nikola@eventive.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený
 • manažéri
 • lídri tímov
 • vedúci oddelení
 • projektoví manažéri
 • majitelia firiem
Hlavný cieľ kurzu

Cieľom tréningu „Leadership“ je objasniť účastníkom základné formy vedenia ľudí a ich motivácie. Získať teoretické vedomosti z verbálnej a neverbálnej komunikácie a ich praktické využitie pri definovaní, riešení a predchádzaní konfliktov. Definovanie vlastného štýlu vedenia ľudí a poznanie seba samého.

Absolventi tréningu „Leadership“ získajú poznatky o efektívnych spôsoboch komunikácie, využiteľných pri vedení a riadení ľudí. Osvoja si zručnosti a techniky využívané pri riešení osobných alebo pracovných problémov. Pochopia vznik konfliktov. Na základe špecifík osobnostných typov budú vedieť zvoliť preferovaný štýl vedenia ľudí.

Podrobný popis obsahovej náplne
 • Základné typy komunikačného správania a ich charakteristiky (agresívne, pasívne, asertívne)
 • Komunikačné kanály – „odovzdať posolstvo“, význam prekonania bariér
 • Aktívne počúvanie – príklady rozdielov medzi „normálnym“ a aktívnym počúvaním (rady, ako sa stať „aktívnym“ poslucháčom)
 • Význam neverbálnej komunikácie v komunikačnom procese
 • Dávanie a získavanie spätnej väzby – hlavné princípy dávania spätnej väzby, schéma porovnania neproduktívnej a efektívnej kritiky, techniky získavania spätnej väzby
 • Konflikt – jeho pochopenie a riešenie, nácvik modelových situácií
 • Nové prístupy manažérskej komunikácie, ktoré výrazne prispejú k zlepšeniu medziľudských vzťahov v organizáciách
 • Od problémov smerom k ich riešeniu – možnosti riešenia problémov v akejkoľvek sfére prostredníctvom koučingu
 • Štýly vedenia, štýly presviedčania a ovplyvňovania
 • Motivácia zamestnancov
 • Poskytovanie spätnej väzby k posilneniu motivácie
 • Spôsoby, ako stratiť dôveru
Odkaz na www stránku www.eventive.sk/23-24-maj-2016-leadership/

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť eventive, s. r. o .
Adresa sídla spoločnosti M. Turkovej 1731/46, 91101, Trenčín
Kontaktné údaje tel: +421 907 403 253
e-mail: info@eventive.sk
web: www.eventive.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Spoločnosť eventive, s. r. o. vznikla v roku 2009 a špecializuje sa na vzdelávanie a poradenstvo najmä v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

Spoločnosť eventive, s. r. o. svojim klientom ponúka:

 • Širokú ponuku a variabilitu tréningov
 • Flexibilitu pri príprave tréningov
 • Individuálny prístup ku klientovi
 • Lektorov s viacročnými skúsenosťami, kvalifikáciou a referenciami
 • Poradenstvo pri riadení projektov
 • Konzultácie v oblasti marketingu a PR
 • Organizáciu firemných podujatí
Referencie SPP - Distribúcia, a. s.
Slovenská sporiteľňa, a. s.
VACUUMSCHMELZE, s. r. o., Horná Streda
TECHNODAT, CAE - systémy, s. r. o.
HF NaJUS, a. s., Dubnica nad Váhom
Askoll Slovakia, s. r. o., Potvorice
HANILl E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s. r. o., Dubnica nad Váhom
SMART CORPORATION, s. r. o.
Elser, s. r. o., Stará Turá
Hella Slovakia Front-Lighting, s. r. o., Kočovce
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské centrum Trenčín
Trenčianska nadácia, Trenčín

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Vedenie ľudí

super 1. Emočná inteligencia pre šéfov - ako zvládať hnev v práci
Albisa s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava, Praha, Poprad
super 2. Cesta k víťazstvu: Strach ako energia
MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia
odporúčaný rozsah 8 hodín
Technopol, Bratislava
top 3. Čítanie reči tela (workshop)
Otvorená Hra o. z.
odporúčaný rozsah 2 hodiny
top 4. Riešenie konfliktov metódou win win
Otvorená Hra o. z.
odporúčaný rozsah 2 hodiny
top 5. Kredity pre učiteľov, pedagógov
Akadémia vzdelávania Topoľčany
odporúčaný rozsah 95 hodín
Topoľčany

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.066s
design: widegrafik.