Leadership

Kurz organizuje spoločnosť: eventive, s. r. o .

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH) 180 €
Poznámka k cene Celková cena zahŕňa: dvojdňový tréning, pracovný materiál, občerstvenie (2x coffee break/deň).
Miesto konania kurzu Trenčianska regionálna komora SOPK, Jilemnického 2, 91101, Trenčín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Nikola Sedláčková
mobil: +421 907 403 253
e-mail: nikola@eventive.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený
 • manažéri
 • lídri tímov
 • vedúci oddelení
 • projektoví manažéri
 • majitelia firiem
Hlavný cieľ kurzu

Cieľom tréningu „Leadership“ je objasniť účastníkom základné formy vedenia ľudí a ich motivácie. Získať teoretické vedomosti z verbálnej a neverbálnej komunikácie a ich praktické využitie pri definovaní, riešení a predchádzaní konfliktov. Definovanie vlastného štýlu vedenia ľudí a poznanie seba samého.

Absolventi tréningu „Leadership“ získajú poznatky o efektívnych spôsoboch komunikácie, využiteľných pri vedení a riadení ľudí. Osvoja si zručnosti a techniky využívané pri riešení osobných alebo pracovných problémov. Pochopia vznik konfliktov. Na základe špecifík osobnostných typov budú vedieť zvoliť preferovaný štýl vedenia ľudí.

Podrobný popis obsahovej náplne
 • Základné typy komunikačného správania a ich charakteristiky (agresívne, pasívne, asertívne)
 • Komunikačné kanály – „odovzdať posolstvo“, význam prekonania bariér
 • Aktívne počúvanie – príklady rozdielov medzi „normálnym“ a aktívnym počúvaním (rady, ako sa stať „aktívnym“ poslucháčom)
 • Význam neverbálnej komunikácie v komunikačnom procese
 • Dávanie a získavanie spätnej väzby – hlavné princípy dávania spätnej väzby, schéma porovnania neproduktívnej a efektívnej kritiky, techniky získavania spätnej väzby
 • Konflikt – jeho pochopenie a riešenie, nácvik modelových situácií
 • Nové prístupy manažérskej komunikácie, ktoré výrazne prispejú k zlepšeniu medziľudských vzťahov v organizáciách
 • Od problémov smerom k ich riešeniu – možnosti riešenia problémov v akejkoľvek sfére prostredníctvom koučingu
 • Štýly vedenia, štýly presviedčania a ovplyvňovania
 • Motivácia zamestnancov
 • Poskytovanie spätnej väzby k posilneniu motivácie
 • Spôsoby, ako stratiť dôveru
Odkaz na www stránku www.eventive.sk/23-24-maj-2016-leadership/

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť eventive, s. r. o .
Adresa sídla spoločnosti M. Turkovej 1731/46, 91101, Trenčín
Kontaktné údaje tel: +421 907 403 253
e-mail: info@eventive.sk
web: www.eventive.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Spoločnosť eventive, s. r. o. vznikla v roku 2009 a špecializuje sa na vzdelávanie a poradenstvo najmä v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

Spoločnosť eventive, s. r. o. svojim klientom ponúka:

 • Širokú ponuku a variabilitu tréningov
 • Flexibilitu pri príprave tréningov
 • Individuálny prístup ku klientovi
 • Lektorov s viacročnými skúsenosťami, kvalifikáciou a referenciami
 • Poradenstvo pri riadení projektov
 • Konzultácie v oblasti marketingu a PR
 • Organizáciu firemných podujatí
Referencie SPP - Distribúcia, a. s.
Slovenská sporiteľňa, a. s.
VACUUMSCHMELZE, s. r. o., Horná Streda
TECHNODAT, CAE - systémy, s. r. o.
HF NaJUS, a. s., Dubnica nad Váhom
Askoll Slovakia, s. r. o., Potvorice
HANILl E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s. r. o., Dubnica nad Váhom
SMART CORPORATION, s. r. o.
Elser, s. r. o., Stará Turá
Hella Slovakia Front-Lighting, s. r. o., Kočovce
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské centrum Trenčín
Trenčianska nadácia, Trenčín

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Vedenie ľudí

top 1. CIPD: Základný Certifikát v HR - CHRP
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 2. Asertivita pre šéfov - LEADERSHIP II.
Albisa s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava, Praha, Poprad
top 3. Monkey business - prečo vziať rozhodovanie do vlastných rúk? …
Otvorená Hra o. z.
odporúčaný rozsah 2 hodiny
top 4. Nezlomná sila motivácie a seba-motivácie, stres manažment (2 DNI)
Espiral, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 5. Asertívna komunikácia v každodennom živote
Otvorená Hra o. z.
odporúčaný rozsah 6 hodín

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.065s
design: widegrafik.