EKONOMIKA A RIADENIE VÝKONNOSTI FIRMY

Kurz organizuje spoločnosť: MENTIS s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 200 €
Cena s 20% DPH 240 €
Miesto konania kurzu Pečnianska 3, 851 01, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 8 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ladislav Rau, Ing.
tel: 02/63452329
mobil: 0904683626
fax: 02/63452329
e-mail: mentis@mentis.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Seminár je určený finančným analytikom, manažérom na strednom a vrcholovom stupni riadenia, ktorí sa podieľajú na riadení firmy – na zabezpečovaní jej finančnej a kapitálovej stability firmy a vykonávajú strategické ekonomické rozhodnutia.

Hlavný cieľ kurzu

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom celkový a prehľadný výklad z oblasti ekonomiky a riadenia výkonnosti firmy.

Podrobný popis obsahovej náplne

Podnikanie v trhovej ekonomike:

 • Faktory vplývajúce na činnosť firmy
 • Ciele firmy – stratégia, maximalizácia zisku a jeho trhovej hodnoty
 • Životný cyklus firmy

Účtovníctvo – nástroj ekonomických informácií:

 • Účtovné výkazy – ich analýza a využitie v praxi
 • Čítanie účtovných výkazov a väzby medzi nimi

Finančná analýza – nástroj rozhodovacieho procesu:

 • Základné ekonomické kategórie – zisk, tržby a ich význam pre riadenie firmy
 • Prevádzkový cyklus
 • Ekonomické ukazovatele (ukazovatele likvidity, aktivity, rentability, zadlženosti) a ich interpretácia
 • Analýza pracovného kapitálu , Výkazu ziskov a strát a Výkazu peňažných tokov
 • Ukazovatele efektívnosti využitia vlastných zdrojov (Altmanov model, diskriminačná funkcia)
 • Analýza a riadenie nákladov firmy
 • SWOT analýza firmy
 • Controlling a finančné plánovanie:
 • Controlling ako nástroj efektívneho riadenia nákladovosti firmy
 • Finančné plánovanie – proces tvorby plánu a proces spracovania informácií

Balanced Scorecard (BSC) – systém merania výkonnosti firmy:

 • Charakteristika BSC
 • Využitie BSC
 • Ukazovatele systému BSC
Odkaz na www stránku www.mentis.sk/ekonomika_a.html

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť MENTIS s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Pečnianska 3, 85101, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/63452329
fax: 02/63452329
e-mail: mentis@mentis.sk
web: www.mentis.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Vzdelávanie v ekonomickej oblasti – poradenstvo

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Finančná analýza

top 1. Nákladový controlling v praxi
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 18 hodín
Bratislava
top 2. EXCEL - ŠPECIÁL PRE CONTROLLING (EXCEL NIELEN PRE CONTROLLEROV A…
MENTIS s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Bratislava
top 3. FINANČNÁ ANALÝZA FIRMY
Statis, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava Dúbravka
top 4. Znížili ste už naozaj všetky zbytočné náklady? Total Cost of…
MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia
odporúčaný rozsah 8 hodín
Slovensko
top 5. Financial Analysis
MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia
odporúčaný rozsah 8 hodín
Slovensko

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.082s
design: widegrafik.