Interný audítor systému energetického manažérstva podľa ISO 50001:2011

Kurz organizuje spoločnosť: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 220 €
Cena s 20% DPH 264 €
Miesto konania kurzu Jašíkova 6, 821 03, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Gabriela Barzíková
tel: + 421 2 48291271
mobil: + 42 903 580 019
fax: + 421 2 48291266
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Školenie je vhodné pre manažment a ostatných pracovníkov organizácie, ktorí sú zodpovední za činnosti súvisiace s ochranou životného prostredia, energetického manažérstva alebo pre tých, ktorí budú audítormi systému energetického manažérstva podľa požiadaviek normy ISO 50001:2011.

Hlavný cieľ kurzu
  • rozšíriť environmentálne povedomie účastníkov vo vzťahu k spotrebe energie,
  • oboznámiť účastníkov so systémovým využívaním princípov energetického manažérstva,
  • poskytnúť účastníkom prehľad a výklad požiadaviek normy ISO 50001:2011 Systémy energetického manažérstva
  • a oboznámiť ich so vzájomnými väzbami tohto manažérskeho systému so systémom manažérstva kvality, systémom environmentálneho manažérstva a s požiadavkami právnych predpisov SR pre oblasť energetického hospodárstva.
  • teoreticky a prakticky pripraviť účastníkov na vykonávanie interných auditov systému energetického manažérstva podľa požiadaviek noriem 50001:2011 a EN ISO 19011.
Podrobný popis obsahovej náplne

Úvod k spotrebe energií vo vzťahu k ochrane životného prostredia – trvalo udržateľnému vývoju:

  • udržateľná energia ako dôležitá súčasťou dlhodobej hospodárskej stratégie EÚ a jej opatrení na ochranu klímy
  • ciele a opatrenia k zvyšovaniu energetickej bezpečnosti EÚ
  • energetická politika SR
  • legislatívny rámec EÚ a SR v oblasti energetickej efektívnosti
  • nové prístupy k riešeniu otázok racionálnej spotreby zdrojov energie

Štruktúra noriem ISO 50001:2011 a ich kompatibilita s normou pre systém environmentálneho manažérstva (EN ISO 14001) Výklad požiadaviek prvkov normy ISO 50001:2011 a ich implementácia v praxi Vzory dokumentovaných postupov a záznamov v systéme energetického manažérstva Metodika plánovania, vykonávania a dokumentovania interných auditov SEM podľa normy EN ISO 14001 a EN ISO 19011, skúsenosti auditov Vzory dokumentovaných postupov a záznamov k vykonávaniu interných auditov Zásady profesionálneho správania sa pri audite, správna komunikácia

Typ a platnosť osvedčenia Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré účastníka oprávňuje vykonávať interné audity.
Lektor Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Jašíkova 6, 821 03, Bratislava
Kontaktné údaje tel: + 42 1 (0) 2 48291271
fax: + 42 1 (0) 2 4829 1266
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
web: http://www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je členom skupiny TÜV SÜD, svetového lídra v poskytovaní inšpekčných a certifikačných služieb s dlhoročnou tradíciou. V slovenskom podnikateľskom prostredí pôsobí ako:

Certifikačný orgán systémov riadenia kvality, EMS,SM BOZP, HACCP, BP

Certifikačný orgán výrobkov

Inšpekčný orgán typu A

Autorizovaná osoba SKTC-175, Notifikovaná osoba NB 1353, NB 0036

Oprávnená právnická osoba OPO-000001–07

Oprávnená vzdelávacia organizácia BOZP pre VTZ tlakové, plynové, zdvíhacie, elektrické pre vzdelávanie a overovanie spôsobilosti osôb na obsluhu, opravy, revízie VTZ

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Manažment rozvoja a zmien

top 1. Lean a Toyota Kata - dosahovanie strategických cieľov a každodenné…
IPA Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Žilina
top 2. Cielené riadenie firmy (TOC)
KOPEX s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
v SR,
top 3. Six Sigma Black Belt Training
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 64 hodín
Bratislava
top 4. MANAŽÉRSKA AKADÉMIA I
Cadet Go Slovakia
odporúčaný rozsah 4 dni
top 5. LEAN IV - Produktivita a normovanie práce
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.162s
design: widegrafik.