Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník – Law of Contracts in Legal English

Kurz organizuje spoločnosť: BPM Slovakia, s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 200 €
Cena s 20% DPH 240 €
Poznámka k cene Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnosti: 5 % zľava 3 – 4 účastníkov z jednej spoločnosti: 10 % zľava 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti: 15 % zľava
Miesto konania kurzu Business centrum MATADOR, Bojnická 3, 83104, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ľubica Karetková
tel: 02/20200078
mobil: 0905 172880
fax: 02/33204686
e-mail: lkaretkova@bpm-educat.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Seminár je pripravený pre širokú právnickú verejnosť – advokátov, koncipientov a právnikov firiem, spoločností, pracovníkov štátnej správy.

Hlavný cieľ kurzu

Počas seminára lektor hovorí prevažne po anglicky so zameraním na danú problematiku, pričom ťažiskové výrazy a slovné konštrukcie sú vysvetľované bilinguálne v anglickom a slovenskom jazyku. Predpokladá sa úroveň znalosti gramatiky a slovnej zásoby na úrovni minimálne mierne pokročilý (B1), so zameraním na schopnosť porozumieť písanému textu a hovorenému prejavu. Účastníci sa zamerajú na prehlbovanie slovnej zásoby, porozumenie právnej komunikácii, preklad slovenských aj anglických právnych dokumentov do druhého jazyka. Účastníkom budú poskytnuté potrebné materiály.

Podrobný popis obsahovej náplne

1.) Proces uzatvárania zmlúv

 • návrh na uzavretie zmluvy, akceptácia návrhu
 • náležitosti kontraktačného procesu v angloamerickom a v slovenskom právnom systéme
 • objednávka a potvrdenie objednávky
 • formy komunikácie

2.) Rokovania o uzatvorení zmluvy

 • letter of intent a memorandum o spolupráci
 • základy formálnej písomnej komunikácie, odpoveď na listy, vysvetľovanie právneho prostredia cudzincovi
 • formálne vyjadrovanie súhlasu a nesúhlasu, nácvik komunikačných techník

3.) Úvodné ustanovenia zmluvy

 • identifikácia zmluvných strán, označenie zmluvy
 • príprava zmluvy na praktickom prípade, terminológia, cvičenia na odposluch, používanie slovnej zásoby

4.) Primárne povinnosti zmluvných strán

 • primárne povinnosti zmluvných strán, zmluvné typy podľa Obchodného zákonníka
 • formulovanie práv a povinností, podmienkové vety, zmluvné formulácie
 • trvanie zmluvy – platnosť a účinnosť, spôsoby ukončenia zmluvy

5.) Sekundárne povinnosti zmluvných strán, obvyklé zmluvné doložky

 • zákaz konkurencie, zodpovednosť zmluvných strán, obmedzenie a vylúčenie zodpovednosti, povinnosť mlčanlivosti,
 • „horse trading“ – vyjednávanie o doložkách
Odkaz na www stránku www.vzdelavame.sk

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť BPM Slovakia, s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Bojnická 3, 83104, Bratislava - mestská časť Nové mesto
Kontaktné údaje tel: 02/20200078
fax: 02/33204686
e-mail: bpm@bpm-educat.com
web: www.bpm-educat.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Vzdelávacie a motivačné programy rôzneho druhu – semináre, kurzy, workshopy a tréningy, ktorých cieľom je nielen sprostredkovanie aktuálnych a moderných informácií ale tiež spríjemnenie a oživenie bežných pracovných dní, podpora kreativity a celková motivácia k ďalšiemu osobnostnému a profesionálnemu rozvoju účastníkov.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Angličtina

top 1. Anglický jazyk
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne/City University of…
odporúčaný rozsah 40 hodín
Bratislava
top 2. PREZENTÁCIE V ANGLICKOM JAZYKU
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 3. Anglický jazyk (nemecký, taliansky, španielsky, francúzsky, taliansky…
Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s…
odporúčaný rozsah
Trenčín
top 4. Jazykový kurz: "OBCHODNÁ ANGLIČTINA"
TeleDom – Vzdelávacie centrum
odporúčaný rozsah 25 hodín
Košice
top 5. INDIVIDUÁLNE JAZYKOVÉ KURZY
EuroTREND 21
odporúčaný rozsah 20 hodín
Bratislava I

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.097s
design: widegrafik.