KURZY ÚČTOVNÍCTVA VaV - kurz Účtovník, jednoduché, podvojné, mzdové účtovníctvo a personalistika - Prešovský kraj

Kurz organizuje spoločnosť: VaV Akademy, s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Termíny konania kurzu Vyberte si termín, ktorý Vám najviac vyhovuje:
29.1 - 5.3.2018 (v PREŠOVE kurz Účtovník - v prípade záujmu nás kontaktujte telefonicky na čísle +421 917 888 439 alebo e-mailom na: iveta.palkova@vav.sk)
Cena (neplatca DPH) 219 €
Poznámka k cene Kurzy ZADARMO (preplatené úradom práce) cez projekt RE-PAS. Pre samoplatcov cena od: Jednoduché účtovníctvo 219€ po využití zliav - základná cena 279€, Podvojné účtovníctvo 419€ po využití zliav - základná cena 529€, Personalistika a mzdy 239€...
Miesto konania kurzu Kurz organizujeme podľa záujmu v mestách na celom Slovensku. Kontaktujte nás - naša manažérka kurzu vám rada upresní termín a miesto konania kurzu. V Prešove nás nájdete na pobočke VaV na adrese Hlavná 50 a v Sabinove na adrese Námestie slobody 27.

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. Iveta Paľková
mobil: +421 917 888 439
e-mail: info@vav.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

⇒ akreditované kurzy účtovníctva a personalistiky sú určené pre:

 • budúcich účtovníkov a personalistov
 • osoby, ktorým chýba ekonomické vzdelanie a majú záujem uplatniť sa ako účtovníci a personalisti
 • živnostníkov a podnikateľov, ktorí majú záujem o vlastné spracovanie účtovníctva, personalistiky a miezd
 • absolventov škôl a účtovníkov, ktorí nemali doposiaľ možnosť oboznámiť sa s účtovaním v účtovnom softvéri
 • pre širokú verejnosť, ktorá má záujem o ďalšie vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie

⇒ podmienkou pre prihlásenie sa na kurz je ukončené stredoškolské vzdelanie

Hlavný cieľ kurzu

Kvalifikujte sa kurzom vo VaV Akademy a získajte kvalitné vedomosti, praktické zručnosti, certifikát a možnosť zamestnať sa v tejto oblasti.

⇒ hlavným cieľom je odborne vyškoliť účastníkov kurzu, aby dokázali samostatne viesť účtovníctvo a personalistiku, stali sa kvalifikovanými účtovníkmi vo vybranej účtovníckej oblasti

⇒ kurz akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rozsahu 240 hodín: KURZ ÚČTOVNÍK s obsahom všetkých troch účtovných oblastí: (jednoduché, podvojné, mzdové účtovníctvo a personalistika)

⇒ samostatné kurzy akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR:

 • JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
 • PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
 • PERSONALISTIKA A MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO

⇒ jednotlivé kurzy môžete absolvovať nezávisle od seba alebo v náväznosti jedného na druhý = kurz Účtovník VaV

⇒ úspešný absolvent získa osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou.

⇒ dbáme na:

 • dôkladne pochopenie a prepojenie teórie s praktickou výučbou
 • riešenie reálnych modelových príkladov z praxe
 • profesionálny prístup v teoretickej a praktickej výučbe
 • maximálnu spokojnosť účastníkov kurzu – flexibilné prispôsobenie kurzu po obsahovej a časovej stránke

NEPREHLIADNITE a chyťte si VaV zľavu – mínus 300 € z ceny kurzu Účtovník, mínus 60 € z cenu kurzu jednoduché účtovníctvo, mínus 100 € z ceny kurzu podvojné účtovníctvo, mínus 60 € z ceny kurzu personalistika a mzdové účtovníctvo. Viac info. o špeciálnych VaV zľavách nájdete na našej webstránke TU: https://www.vavakademy.sk/novorocne-akcie-s-vav

⇒ VaV TIP: Ste evidovaný/á na úrade práce? Neplaťte za svoj kurz a absolvujte ho úplne ZADARMO. Požiadajte svoj ÚPSVaR o preplatenie kurzu cez projekt RE-PAS čím skôr. Viac sa dozviete na webstránke vavakademy.sk alebo na linke VaV Akademy: 0948 996 639.

⇒ Kompletnú ponuku Účtovníckych kurzov VaV nájdete TU: https://www.vavakademy.sk/kurzy-uctovnictva

Podrobný popis obsahovej náplne

obsahové zameranie Jednoduchého účtovníctva a Podvojného účtovníctva VaV:

 • právna úprava súčasného účtovníctva a orientácia v odbornej terminológii
 • samostatné účtovanie a účtovanie pomocou účtovného softvéru
 • práca s účtovnými dokladmi – dokumentácia účtovných prípadov, archivovanie účtovných dokladov, písomností a pod.
 • syntetická a analytická evidencia – PÚ
 • otvorenie a uzatvorenie účtovného obdobia – zostavenie účtovnej závierky, uzávierky, účtovných výkazov, JÚ – peňažný denník
 • zostavenie daňového priznania
 • personálna a mzdová agenda

obsahové zameranie Personalistiky a mzdového účtovníctva VaV:

 • základy pracovného práva a mzdovej legislatívy
 • účtovanie v mzdovom softvéri
 • formy pracovného pomeru, problematika vymeriavacieho základu priemerného zárobku, daňového bonusu, zamestnaneckej prémie nezdaniteľnej časti základu dane a pod.
 • spracovanie podkladov pre výpočet mzdy – čistá mzda a príjem zamestnanca
 • zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti
 • spracovanie mzdovej agendy, zúčtovanie miezd, odvodov a dane z príjmov
 • registračné a oznamovacie povinnosti zamestnávateľa a iné.

⇒ záverečná skúška pri všetkých troch moduloch pozostáva z vypracovania písomného testu a riešenia komplexného praktického účtovného príkladu

Odkaz na www stránku www.vavakademy.sk/kurzy-uctovnictva
Školenie je rekvalifikácia áno

Video

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť VaV Akademy, s.r.o.
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Hlavná 50, 080 01, Prešov
Kontaktné údaje tel: 051/77 21 335
e-mail: info@vav.sk
web: http://www.vavakademy.sk/
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Spoločnosť VaV – personálna a vzdelávacia spoločnosť s pôsobením na celom Slovensku ponúka široké portfólio vzdelávacích a rekvalifikačných kurzov či služieb so zameraním na rozvoj ľudských zdrojov. Na trhu pôsobí od roku 2003 a svoje dlhoročné skúsenosti z organizovania a realizácie vzdelávacích aktivít prezentuje v rámci množstva ponúkaných vzdelávacích aktivít:

 • Opatrovateľské kurzy VaV (opatrovateľský kurz 230 hod., opatrovateľský kurz 400 hod.)
 • Kurzy sociálnych služieb VaV (kurzy prvej pomoci, inštruktor sociálnej rehabilitácie, základy sociálnej práce pre pracovných terapeutov a individuálne plány)
 • Kurzy krásy VaV (kaderník, kozmetik, vizážista, manikér, pedikér)
 • Kurzy na vysokozdvižné vozíky
 • Kurz Operátor CNC strojov
 • Kurzy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a kurzy technika požiarnej ochrany VaV
 • Kurzy účtovníctva VaV(kurz účtovník – jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, personalistika a mzdové účtovníctvo)
 • Počítačové a IT kurzy VaV (základy práce s PC, Corel Draw – základy, Adobe Photoshop – základy, školenie Grafik – DTP Layout, programovanie, kurzy kancelárskych balíkov Office)
 • Kurzy lektorských zručností VaV (lektorské minimum, sociálno-psychologický výcvik))
 • Jazykové kurzy VaV (anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky, ruský, poľský, maďarský, kórejský, čínsky, holandský a slovenský jazyk)
 • Marketingové, manažérske, podnikateľské a komunikačné kurzy
 • Krajčírske kurzy
 • Krátkodobé školenia (hygienické minimum, základy podnikania)
 • Autoškola VaV (vodičský kurz, kurz vodičov referentov)

Vzdelávanie vo VaV je akreditované, kvalitné a osvedčené – spĺňa podmienky rekvalifikácie a pripravuje účastníkov pre nadobudnutie odbornej spôsobilosti, kompetencií a kvalifikácie v konkrétnych povolaniach a rôznych oblastiach. Kurzy sa organizujú pre individuálnych záujemcov, ako aj pre skupiny (firmy), mestá a obce, poskytovateľov sociálnych služieb a pod., dôraz kladieme na kvalitu a odbornosť výučby, ako aj praktickosť a flexibilné prispôsobenie sa individuálnym požiadavkám účastníkov kurzu. Využívame rôzne formy výučby–prezenčnú a dištančnú formu vzdelávania. Pri dištančnej forme sa vzdelávate prostredníctvom e-learningu, s využitím moderných počítačových technológií a internetu. Kurzy od VaV sú navyše výhodné – s ohľadom na všetkých záujemcov, ktorí môžu využiť množstvo aktuálnych zliav, akcií, zapojiť sa do súťaží, platiť na splátky bez navýšenia alebo si kurz nechať preplatiť v plnej výške ÚPSVaR cez projekt RE-PAS.

Ďalšie služby VaV: Jazyková škola VaV, Autoškola VaV, Preklady a tlmočenie VaV, Vrátenie daní VaV, Práca pre opatrovateľky VaV, Prenájom priestorov, Zakladanie s.r.o., Virtuálne sídlo, Webové a e-mailové služby, Reklamné služby, E-shop VaV, Klub VaV, Catering

Aktivity VaV: spolupráca s OZ TOLAMIR, Kvapka krvi, Separácia odpadu, Podujatia a sponzoring VaV

Viac informácií nájdete na: www.vavakademy.sk

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Jednoduché účtovníctvo

super 1. Daňové priznanie FO za 2017+novely od 1.1.2018- Ing.Acsová
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah
Bratislava
super 2. Podvojné účtovníctvo - Jednoduché účtovníctvo - Mzdové účtovníctvo -…
Akadémia vzdelávania Michalovce
odporúčaný rozsah 130 hodín
Michalovce
top 3. VIDEO ŠKOLENIE VYKAZOVANIE DPH
EDU-LAND s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Slovensko
top 4. KURZY ÚČTOVNÍCTVA VaV - kurz Účtovník, jednoduché, podvojné, mzdové…
VaV Akademy, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Nitriansky
top 5. KURZY ÚČTOVNÍCTVA VaV - kurz Účtovník, jednoduché, podvojné, mzdové…
VaV Akademy, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Trnavský

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.388s
design: widegrafik.