Zaujímavé témy zo mzdovej legislatívy: Mzda, daň z príjmu, odvody, benefity, štatutári (6- hodinové semináre)

Kurz organizuje spoločnosť: a_set, s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 149 €
Cena s 20% DPH 178,80 €
Poznámka k cene pri účasti dvoch alebo troch účastníkov z jednej spoločnosti jeden platí celú cenu, druhý a tretí majú 50% zľavu
Miesto konania kurzu Školiaca miestnosť spoločnosti a_set, s.r.o. na Madáchovej 33 v Bratislave ( rodinný dom v Podunajských Biskupiciach), 821 06, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 16 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. Roman Prónay
tel: 02 4464 0172 - 3
e-mail: a-set@a-set.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený
 • Majitelia malých a stredných firiem
 • HR manažéri
 • HR generalisti
 • Personalisti a špecialisti HR zabezpečujúci personálnu a mzdovú agendu
Hlavný cieľ kurzu

ZP v praxi – Mzda a sociálne zabezpečenia Cieľom seminára je pomôcť zefektívňovať mzdovú a sociálnu agendu. Spracovanie miezd je práca bohatá na množstvo rôznych prípadov. V plnej miere je ovplyvnená často sa meniacou legislatívou, ako aj rôznorodosťou vstupných údajov. Účastníci si prehĺbia vedomosti a získajú nové poznatky z oblasti mzdovej legislatívy, s praktickými výpočtami miezd vrátane sociálneho zabezpečenia.

ZP v praxi – Zdravotné poistenie a daň zo závislej činnosti Cieľom seminára je pomôcť zefektívňovať mzdovú a sociálnu agendu. Spracovanie miezd je práca bohatá na množstvo rôznych prípadov. V plnej miere je ovplyvnená často sa meniacou legislatívou, ako aj rôznorodosťou vstupných údajov. Účastníci si prehĺbia vedomosti a získajú nové poznatky z oblasti mzdovej legislatívy so zameraním na daň zo závislej činnosti a zdravotné poistenie.

ZP v praxi – Zamestnanecké benefity vs. daňové a odvodové povinnosti Cieľom seminára je pomôcť zefektívňovať personálnu, mzdovú a sociálnu agendu so zameraním na daňové a odvodové zaťaženie zamestnaneckých benefitov. Účastníci získajú prehľad o súčasnej legislatíve a možnostiach i povinnostiach zamestnávateľa. Získajú istotu, či ich systém je v súlade s aktuálnymi zákonmi.

ZP v praxi – Postavenie člena štatutárneho orgánu a organizácia – daňové a odvodové povinnosti Cieľom seminára je pomôcť zefektívňovať personálnu, mzdovú a sociálnu agendu. Do platnosti vstúpili novely zákonov 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a 580/2004 o zdravotnom poistení. Tieto priniesli nový pohľad na postavenie člena štatutárneho orgánu a povinnosti z toho vyplývajúce so zameraním na daňové a odvodové zaťaženie členov štatutárneho orgánu. Účastníci získajú prehľad o súčasnej legislatíve a možnostiach i povinnostiach zamestnávateľa.

Ponúkame individuálny prístup k vašim problémom ( max. 12 účastníkov): Čo Vy získate? Kombináciu odborného právneho vzdelávania a zážitkov/príkladov z praxe.

Podrobný popis obsahovej náplne

ZP v praxi – Mzda a sociálne zabezpečenia . Mzda a náhrady mzdy

 • Priemerný zárobok
 • Príplatky ku mzde, odstupné, odchodné, stravovanie zamestnancov
 • Rozsah sociálneho poistenia – povinnosti mzdárky v súvislosti so sociálnym poistením, vymeriavací základ SP, odvod poistného, dávky nemocenského poistenia

ZP v praxi – Zdravotné poistenie a daň zo závislej činnosti

 • Rozsah zdravotného poistenia – povinnosti mzdárky v súvislosti so zdravotným poistením, vymeriavací základ ZP, odvod poistného
 • Ročné zúčtovanie ZP
 • Povinnosti mzdárky v súvislosti s daňou zo závislej činnosti, predmet dane, základ dane, nezdaniteľné časti základu dane
 • Ročné zúčtovanie dane

ZP v praxi – Zamestnanecké benefity vs. daňové a odvodové povinnost- Zamestnanecké benefity a spôsoby ich poskytovania

 • Pracovná zmluva a benefity
 • Čo všetko je benefit? Z čoho a ako platiť daň / odvody?
 • Mobilný telefón, notebook, auto
 • Dovolenka navyše, regeneračné voľno
 • Kompenzácia PN
 • Pracovný odev a pomôcky
 • Strava, občerstvenie na pracovisku
 • Zamestnanecké ceny výrobkov a služieb
 • Zamestnanecké pôžičky a sporenia
 • Nadštandardná zdravotná starostlivosť,
 • Plnenia zo sociálneho fondu
 • Vzdelávanie a tembulding
 • Rekreácie a šport
 • Sociálna výpomoc, dary
 • Opcie, akcie
 • Iné…

ZP v praxi – Postavenie člena štatutárneho orgánu a organizácia – daňové a odvodové povinnosti

 • Právny rámec činnosti člena štatutárneho orgánu
 • Právne predpoklady vzniku a ukončenia výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu
 • Problematika zmluvy o výkone funkcie člena štatutárneho orgánu, porovnanie s pracovnou zmluvou
 • Zlučovanie pozícií člena štatutárneho orgánu a zamestnanca
 • Štatutár z pohľadu pracovne právnych nárokov zamestnanca
 • Štatutár z pohľadu zdravotného poistenia
 • Štatutár z pohľadu sociálneho zabezpečenia a nároku na starobný dôchodok
 • Štatutár z pohľadu dane z príjmov zo závislej činnosti
Odkaz na www stránku www.a-set.sk/aktualne_ponuky_otvorenych_kurzov/personalistika_mzdy_v_praxi.aspx
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie o absolvovaní
Lektor Júlia Pšenková - lektor s dlhoročnou skúsenosťou v oblasti ĽZ – rady založené na poznatkoch a skúsenostiach z praxe.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť a_set, s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Sliačska 2, 831 02, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/44 64 01 72, 3
e-mail: a-set@a-set.sk
web: www.a-set.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Ponúkame komplexné, profesionálne a kvalitné HR riešenia v oblasti riadenia, rozvoja a spravovania ľudských zdrojov, budovania firemnej kultúry, identity a efektívnej komunikácie, optimalizácie procesov, tvorby a zavádzania personálnych nástrojov a systémov, riadenia projektov, budovania pracovných tímov, motivácie a riadeného rozvoja zamestnancov. Organizujeme otvorené vzdelávacie a rozvojové tréningy a semináre i uzavreté podľa potrieb zákazníka.

Referencie Naši TOP klienti:
Bramac - strešné systémy, s.r.o.
Benteler ČR, s.r.o.
Dexia banka Slovensko
NP Slovakia
Národná banka Slovenska
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group
Samsung Electronics Slovakia, s.r.o.
SEMIKRON, s.r.o.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Soitron, a.s.
Tatra banka
VF, a.s.
Austrian Airlines Technik - Bratislava, s.r.o.
Continental Matador, s.r.o., Púchov
eustream, a.s.
Evonik Fermas, s.r.o.
FAURECIA Slovakia s.r.o.
GEFCO Slovakia
Holcim Slovensko a.s.
INERGY Automotive Systems Slovakia, s.r.o.
Kia Motors Slovakia s.r.o.
ORANGE Slovensko, a.s.
OTP Banka Slovensko, a.s.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Pracovné, obchodné a daňové právo

super 1. Pracovný čas a evidencia dochádzky
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 2. Kúpna zmluva, zmluva o dielo, prepravná zmluva, zmluva o úvere,…
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 3. Zákonník práce vo svetle legislatívnych zmien 2017
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Bratislava
top 4. Anglická terminológia súdneho konania
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 5. ZÁKONNÍK PRÁCE - NOVELA ZÁKONA OD 1.5.2018 pracovný čas, dovolenka a…
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.087s
design: widegrafik.