Asistentka od A po Z (3 DNI)

Kurz organizuje spoločnosť: Espiral, s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Termíny konania kurzu Vyberte si termín, ktorý Vám najviac vyhovuje:
7.3 - 9.3.2017 (Max 4 účastníci)
Cena (neplatca DPH) 432 €
Poznámka k cene Cena 432,- € platí pre skupinový tréning (4-6 účastníčok); Individuálny tréning a mentoring = 270,- €/ deň (len Vy a lektori)
Miesto konania kurzu Priemyselná 8, 821 09, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 3 dni

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Erika Feketová
mobil: +421903221950
e-mail: erika.feketova@espiral.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Pod „jednou strechou“ nájdete ucelené riešenie, informácie, šité presne pre Vašu aktuálnu/ budúcu pracovnú pozíciu:

 • Recepčný/á
 • Asistent/ka
 • Sekretárka
 • Office manažér/ka zodpovedný/á za vedenie tímu zamestnancov
 • Podnikateľ/ka pracujúci/a vo svojej kancelárii
 • Eventový/á manažér/ka.

Asistentka ako plnohodnotný partner tímu, sa stáva nezastupiteľným pomocníkom, tajomníkom a radcom.

Hlavný cieľ kurzu

Asistentka od A po Z [Expert vo svojej pozícii].

Pripravili sme pre Vás 3-dňový intenzívny tréning v Bratislave. Miesto bude včas spresnené, strava zabezpečená.

Cieľ:

 • Obnova pracovnej pozície, načerpanie nového pracovného elánu, skvalitnenie pracovných výkonov
 • Získanie komplexných administratívnych zručností asistentky
 • Uľahčenie a zefektívnenie práce s počítačom
 • Vybudovanie experta vo svojej pozícii, podnietenie kreatívnosti a intuitívnosti
 • Vždy trendy – správne líčenie, estetika, spoločenský a pracovný dress code

Skĺbením odborných prednášok, diskusie, simulácie, za aktívnej účasti účastníka kurzu, sa špeciálne venujeme osvojovaniu techník, ktoré sú motiváciou využívania vlastného potenciálu, vedúce k prirodzenému zdokonaľovaniu svojej práce. V kurzoch venujeme svoju pozornosť emočnej inteligencii (EQ), za účelom poznať a ovládať vlastné emócie, mať schopnosť eliminovať následky stresu, uplatňovať asertivitu efektívne prepojenú s empatiou, efektívne využívať čas, ktorý máme k dispozícii. ´

Ponúkame vysoko intenzívny rozvojový program, realizovaný zážitkovou interaktívnou formou, využívaním účinných koučovacích techník. Tréning je zostavený na základe osvedčených skúseností, šitý pre potreby pracovníkov administratívneho manažmentu.

Pod vplyvom zážitkového interaktívneho kurzu, účastníci získajú schopnosť využívať vlastný potenciál pri svojej každodennej práci, odchádzajú motivovaní, inšpirovaní.

Ku skvelému manažérovi patrí skvelá asistentka!

Podrobný popis obsahovej náplne

Rozsah a obsah školenia: 3-dňový intenzívny tréning/ 9:00 hod. – 16:00 hod.

Obsah:

1. modul

Efektívna komunikácia pokročilo

 • Aktívne počúvanie, správne kladenie správnych otázok, empatia v pracovných i osobných vzťahoch

Asertivita a žiadúce asertívne správanie (nie agresivita ale ani pasivita)

 • asertivita vytvárajúca dobrú atmosféru pre spoluprácu
 • asertivita a vplyv na zdravé riskovanie, kreativitu
 • asertivita, nie agresivita a už vôbec nie pasivita, práca s ľuďmi, nie proti nim
 • zásady a sociálne spôsobilosti asertívneho správania, schopnosť ceniť si seba a svoje práva, oceňovať druhých
 • zvyšovanie sebaúcty a rešpektu, identifikovať svoje potreby a priania, schopnosť požiadať a dôjsť tak k naplneniu potrieb
 • možnosti predchádzania ako i efektívneho riešenia konfliktných situácií, metódy zvládania kritiky, ocenenia a pochvaly
 • prijatie zodpovednosti za svoje vlastné správanie, postoj k chybe
 • asertívne mimoslovné správanie, reč tela, asertívne techniky a iné

Tvorba dobrej atmosfére na pracovisku

2. modul

Efektívny time management v živote i v práci

 • poznať a eliminovať zlodejov času, odbúravanie časového stresu, strachu
 • efektívne rozdelenie dňa a určovanie si priorít, TO DO list, delegovanie úloh
 • správna organizácia svojho pracovného priestoru, ako i svojho nadriadeného pracovníka

3. modul

Ako sa stať tou najlepšou pravou rukou manažéra!

 • organizovanie a riadenie chodu kancelárie, komplexnosť spravovania agendy nadriadeného manažéra i svojej agendy
 • organizácia a koordinácia časového kalendára, správa kontaktov, networking, trendy a tipy ako byť všetci informovaní
 • príprava, organizovanie a vyúčtovanie služobných ciest, spolupráca s jednotlivými oddeleniami, agentúrami, pracovných stretnutí, prospešná evidencia, nastavenie si procesov v administratívnom manažmente
 • edukácia kolegov, ako sa ľahko zorientovať v administratívnom manažmente

4. modul

Ovládanie základov spoločenskej etikety, bontón, biznis protokol, profesionálne vystupovanie

 • profesionálne telefonovanie, reprezentatívna E-mailová komunikácia v zmysle zásad hospodárskej korešpondencie
 • profesionálna hospodárska korešpondencia, v duchu vybavovania pohľadávok (ešte pred splatnosťou faktúry – prevencia vzniku pohľadávok; po dobe splatnosti faktúry – vymáhanie pohľadávok), reakcia na najčastejšie námietky a argumentácie v obchodnom styku, reakcie na sťažnosti, ale aj pochvaly a ocenenia, ai… 

5. modul

MS OFFICE – 5 hodín intenzívneho tréningu TOP techník pre zefektívnenie práce s nástrojmi tohto kancelárskeho balíka: MS Word, MS Excel, MS Outlook a MS PowerPoint (MS 2010/2013/2016) (najlepšie sa učiť na notebook-u, ktorý používate, pre efektívnejšie osvojenie si naučeného)

 • Tipy a triky (Populárne vstupy, zaujímavosti a trendy).

Vyhýbame sa rutinným školeniam!

Ponúkame Vám zážitkové sedenia, opreté o moderné postupy ako i know-how školiteľov, nadobudnuté dlhoročnou praxou. Tréning je špeciálne zostavený, za účelom získavania a osvojovania si nových moderných techník, zručností a postupov. Referencie od niekoľkých účastníčok kurzu: http://www.espiral.sk/index.php?page=napisali-o-nas#tabs

Forma školenia:

– prednáška,demonštrácia a simulácia,mentoring
- diskusia, interakcia
- koučing

Cena zahŕňa:

 • Občerstvenie, teplý obed (počas trvania kurzu)
 • Študijné materiály, pracovné podklady, prezentácie
 • Certifikát – osvedčenie o absolvovanom kurze
 • Za účelom efektívneho osvojenia naučeného, získania návyku, poskytujeme (online/skype) 60 minútový Koučing grátis (možnosť uplatniť do mesiaca po tréningu).

Sekretariát, asistentka kancelárie CEO, excelentná recepčná, sú dušou každej spoločnosti a náklady vynaložené na vzdelanie, sú investíciou, ktorá sa Vám od prvého dňa vracia zúročená.

Odkaz na www stránku www.espiral.sk
Podmienky prijatia

Predchádzajúce skúsenosti v administratívnom manažmente sú výhodou, nie sú však podmienkou pre absolvovanie kurzu.

Lektor Erika Feketová, Zuzana Dranačková

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Espiral, s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Priemyselná 8, 821 09, Bratislava
Kontaktné údaje tel: +421903221950
e-mail: erika.feketova@espiral.sk
web: www.espiral.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Prečo si vybrať pre spoluprácu Espiral?

Ponúkame unikátnu technológiu, inovatívny rozvojový program, učenie, ktoré Vás bude baviť.

Pre našich klientov realizujeme vzdelávanie:

 • skupinovo i individuálne
 • pre firmy i záujemcov širokej verejnosti
 1. Tréningy Soft a hard skills
 • Manažérske zručnosti
 • Špeciálne zručnosti
 • Administratívne zručnosti
 1. Workshopy a prednášky, konferencie
 • motivačné
 • zážitkové
 1. Koučing so špecializáciou na biznis koučing, kariérny a životný koučing
 • Koučing pre Top manažment, výkonnostný koučing
 • Motivácia v pracovnom i osobnom živote
 • Osobný rozvoj a životný štýl
 • Interpersonálne vzťahy

Hovoríme o jedinečnosti poskytovanej služby, určenej tým, ktorí nemajú strach z veľkého množstva informácií a túžia profesionálne i osobnostne rásť.

Napísali o nás: http://www.espiral.sk/index.php?page=napisali-o-nas#tabs

Vedeli ste, že:

 • naše kurzy a tréningy sú vysoko interaktívne a účastníkov nie je nikdy viac ako 6 os.? (vynímajúc teambuildingy objednávané pre veľké uzavreté skupiny)
 • aplikujeme veľa praxe, inovácie a aktuálne trendy v teórii?
 • ponúkame vyvážený pomer teoretickej a praktickej časti výučby, pod vedením profesionálnych lektorov, ktorý je jedným zo základných predpokladov výchovy kvalitných a vyhľadávaných manažérov, lídrov, ale i motivovaných pracovníkov či office manažérov, pre potreby administratívnej praxe?
 • kurz prebieha formou diskusie, konzultácií, koučovacími rozhovormi a aktívnym zapájaním účastníkov do jednotlivých praktických cvičení?
 • školenia a tréningy sú vedené skúsenými lektormi, ktorí dlhé roky pracovali na pozícii TOP management office manager, vedúca sekretariátu, hlavný dokumentarista, finančný špecialista, účtovník, profesionálny kouč a dokážu efektívne zohľadniť svoje pracovné skúsenosti, najnovšie trendy v teórii, pre praktickosť a účelnosť školenia?

Účastníci kurzov odchádzajú s novou pracovnou i životnou energiou, plní nadšenia a pripravení na zmeny.

Spoločnosť Espiral prináša na trh od roku 2011 jedinečný produkt s neustálymi inováciami, úzko špecifický, so zameraním sa na manažérske a interpersonálne zručnosti, administratívny manažment, ako i zamestnanecké vzťahy.

Služby svojim klientom ponúka tím odborníkov a školiteľov, pôsobiacich v oblasti mimoškolského vzdelávania, so zameraním na individuálny i skupinový mentoring, vedenie a trénovanie zručností a schopností potrebných pre profesionálne vykonávanie činností manažéra, lídra, zanieteného zamestnanca. Neodmysliteľnou súčasťou je starostlivosť o odbornosť, vnútornú stabilitu a istotu, krásny a svieži vzhľad, profesionálne, etické vystupovanie.

Koučing, ako moderná rozvojová metóda, je tak ako samostatným pilierom spoločnosti, tak pomocným nástrojom k namodelovaniu najvhodnejšieho obsahu tréningu, pre každého účastníka individuálne. Koučovanie je realizované akreditovaným profesionálnym koučom ICF, s viac ako 20 ročnou praxou práce s ľuďmi.

Obľúbenou „jahôdkou na torte“, je poradenstvo profesionálnej vizážistky a štylistky, kde pod drobnohľadom skúsenej odborníčky na ženskú krásu, získa absolventka kurzu tie správne návyky v starostlivosti o seba. (V závere jednotlivých kurzov individuálnym účastníčkam vyhotoví profesionálne biznis fotografie talentovaná fotografka.)

Referencie SKYToll, a.s.
CAFFÉ MONDO, a.s.
Úrad pre verejné obstarávanie, BA
RAVEN Slovakia s.r.o.
AGROZEL DOLNÁ STREDA s.r.o.
ENVIRTUS, s.r.o
Agroris, s.r.o.
Britská Ambasáda
RHAPiS, s.r.o.
viac TU: http://www.espiral.sk/index.php?page=napisali-o-nas#tabs
KRIVAK & Co., Spoločenstvo advokátov,
Koučink Centrum, s.r.o.
CM European Power Slovakia, s. r. o. (Slovnaft)
Continental Matador Truck Tires, s. r. o.
HB REAVIS Slovakia a.s.
Asseco Solutions, a. s.
Mazda Motor Logistics Europe NV
Giesecke & Devrient Slovakia, s. r. o.
CBRE, s. r. o.
PROSANUS, a. s.
FONA Dental, s. r. o.
Akadémia-MIA s.r.o.
Poisťovňa Slovenskej Sporoteľne, a.s. VIG
Súkromná umelecká základná škola, Bratislava
SPEARHEAD SLOVAKIA, s.r.o.
D&D International Slovakia s.r.o.
KAF FACILITY s.r.o./ Faurecia
Millennium 000, spol. s r. o.
EKOFIN Slovakia, a.s.
BenefitManagement s.r.o. Praha, CZ
Schaeffler Slovensko, spol. s r.o.
OVB ALLFINANZ, a.s. Bratislava
Vison Top, s.r.o.
Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.
GGE a.s.
Accenture, s.r.o.
Dometic Slovakia s.r.o.
GEOMATIX, s. r. o.
DATALAN, a.s.
BILANX Slovakia, s.r.o.
Štúdio AYA, s.r.o.
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s.
Moris Slovakia s.r.o.
Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.
ÚPSVaR - REPAS
Eissmann Automotive Slovensko s.r.o.
ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
Západoslovenská energetika, a.s.
Continental Matador Rubber, s. r. o.
ITB Development a.s.
ECCO Slovakia, a.s
EXORIOR, s.r.o.
Rein IT, s.r.o.
Regional Card Processing Centre, s.r.o
Deloitte Advisory s.r.o.
Giacomini Slovakia s.r.o.
Elektroconnect s.r.o.
SVETIELKO NÁDEJE, o.z.
CEMMAC a.s.
ELEKTROROZVODY-GERGELY s.r.o.
ČSOB Poisťovňa, a.s.
c2i s.r.o.
Metsa Tissue Slovakia, s.r.o.
7kraska a.s.
BM-MONT, s.r.o.
KROS a.s.
Prvá Nitrianska Jednodňová Chirurgia, s.r.o.
Karumien s.r.o.
Gynlex, s.r.o.
mediworx software solutions, a.s.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Komunikácia

top 1. Riadenie ľudí vo výrobe – tréningy pre majstrov
QUANTICON, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislavský
top 2. Vyjednávacie zručnosti I.
Macrosoft s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
top 3. TELEFONICKÁ OBCHODNÁ KOMUNIKÁCIA
MEGA Education s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 4. Efektívna komunikácia pokročilo, aktívne počúvanie, asertivita a…
Espiral, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 5. Vyjednávacie zručnosti II.
Macrosoft s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.118s
design: widegrafik.