Vedúci / externý audítor ISMS podľa normy ISO/IEC 27001:2013

Kurz organizuje spoločnosť: VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 790 €
Cena s 20% DPH 948 €
Poznámka k cene V cene je zahrnuté: občerstvenie, obedy, študijné materiály, osvedčenie
Miesto konania kurzu Letná 27, 040 01, Košice

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 40 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Marianna Kuchárová
mobil: +421948034135
e-mail: training@vincotte.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je vhodný pre všetkých skúsených interných audítorov, ktorí sa chcú stať vedúcimi audítormi pre systém manažérstva informačnej bezpečnosti.

Hlavný cieľ kurzu

V súčasnej dobe je informácia hodnotou, ktorá je rozhodujúca pre potreby obchodu, pre fungovanie a dá sa povedať, že aj pre prežitie organizácie. ISO/IEC 27001 je uznávanou normou pre oblasť riadenia rizík. Posúdenie informačnej bezpečnosti čoraz viac využívajú zákazníci súkromného a verejného sektora. Cieľom tohto kurzu je pochopiť pojmy a princípy externého auditu Systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa požiadaviek normy ISO/IEC 27001:2013, vrátane úlohy a zodpovednosti audítora v súlade s normou ISO 19011. Naučiť sa plánovať a vykonať externý audit SMIB, pripraviť a predložiť správu o audite a nadväzujúce zistenia z auditu.

Kurz bude prebiehať v trvaní 1× 2 dni a 1×3dni

 1. Časť: 09.-10.10.2017
 2. Časť: 18.-20.10.2017
Podrobný popis obsahovej náplne
 • Úvod kurzu – predstavenie
 • Systém, Manažérsky systém, Informácie, Informačná bezpečnosť
 • ISMS princípy, Proces riadenia informačných rizík
 • Preskúmavanie rizík, Vyhlásenie o aplikovateľnosti
 • Audit, koncepcia, terminológia, princípy auditovania podľa požiadaviek ISO 19011
 • Audítor/ Vedúci audítor – úloha a zodpovednosti
 • Audit – Stage 1
 • Audit – Stage 2
 • Audit – Zistenia
 • Audit – Nápravné opatrenia
 • Audit – Záverečné stretnutie
 • Audit – Folow up
 • Záverečný test
 • Vyhodnotenie
 • Záver kurzu
Odkaz na www stránku www.vincotte.sk
Typ a platnosť osvedčenia Certifikát o úspešnom absolvovaní.
Lektor Ing. Pavol Hudák

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Letná 27, 040 01, Košice
Kontaktné údaje tel: +421 948 034 135
e-mail: vincotte@vincotte.sk
web: www.vincotte.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Ponúkame komplexné služby v oblasti certifikácie manažérskych systémov. Certifikácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001, certifikácia systému enviromentálneho manažérstva podľa ISO 14001, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti práce podľa OHSAS 18001, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001, certifikácia systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa ISO/TS 16949, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti potravín podľa ISO 22000. Spoločnosť vykonáva základné školenia o jednotlivých systémoch, školenia pre interných aj externých audítorov a školenia na zavádzanie týchto systémov. Naše služby zahŕňajú testy a merania v oblasti životného prostredia. Meranie emisií, overovanie správ CO2, optimalizácia spôsobu bilančného výpočtu množstva emisií skleníkových plynov, odhaľovanie azbestu, meranie hluku a nedeštruktívne skúšky zvarov.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Kvalita

super 1. SPC IV - DOE - Design of Experiments - Zlepšovanie procesov a…
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 2. Tvorba systému údržby
IPA Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Žilina
top 3. Kurz Nové požiadavky a zmeny v norme ISO 9001:2015
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah
Trenčianske Teplice
top 4. Interný audítor integrovaného manažérskeho systému podľa požiadaviek…
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 3 dni
Piešťany
top 5. Výklad a spôsob auditovania požiadaviek normy ISO 9001:2015 na systém…
ASTRAIA® Certification, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Nitra

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.080s
design: widegrafik.