Interný audit systému manažérstva kvality.

Kurz organizuje spoločnosť: KOPEX s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 370 €
Cena s 20% DPH 444 €
Miesto konania kurzu

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 2 dni

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Juraj Haluška
mobil: +421 905 642306
e-mail: mail@kopex.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Pracovníci, majúci za úlohu vykonávať interné audity kvality podľa normy ISO 9001:2015, všetci pracovníci zaujímajúci sa o systém manažérstva kvality.

Hlavný cieľ kurzu

Účastníci kurzu sa podrobne oboznámia s požiadavkami normy ISO 9001:2015 a ich praktickou aplikáciou a vedia pripraviť, zrealizovať a vyhodnotiť interný audit systému manažérstva kvality. Účastníci si počas kurzu pripravia podklady pre realizáciu interného auditu vo vlastnej spoločnosti.

Podrobný popis obsahovej náplne

Úvod do problematiky:

Akokoľvek dobre navrhnutý, popísaný a zavedený systém manažérstva kvality bez vnútrofiremného zainteresovania a snahy o jeho neustále zlepšovanie je postupne odsúdený stať sa nepružným byrokratickým systémom. V takomto prípade predstavuje pre firmu formalizmus ktorý je časovou aj finančnou záťažou. Je preto veľmi dôležité, aby ľudia zodpovední za chod systému manažérstva kvality chápali jeho význam a prínos, ktorý tento systém môže a má prinášať.

Obsahová náplň:

 • Oboznámenie s normami radu ISO 9000
 • Základné princípy normy ISO 9001:2015
 • Podrobný výklad požiadaviek normy ISO 9001:2015 – praktická aplikácia požiadaviek v oblastiach:

o Systém manažérstva kvality o Zodpovednost vedenia o Manažérstvo zdrojov o Realizácia produktu o Meranie, analýza a zlepšovanie

 • Doporucenia pre udržiavanie systému manažérstva kvality
 • Interné audity – vysvetlenie pojmov, rozdelenie a základné požiadavky
 • Plánovanie interných auditov
 • Príprava na vykonanie auditu
 • Vykonanie auditu
 • Vypracovanie správy z auditu
 • Následný dohlad
 • Priebežné vypracovávanie cvičení, prípadových štúdií na modelových a reálnych situáciách

Spôsob výučby:

 • Štruktúra kurzu – teória, prípadové štúdie, diskusia – je navrhnutá na základe vysokého pedagogického štandardu.
 • Lektor kurzu má praktické skúsenosti s realizáciou interných a externých auditov a so zavádzaním systému manažérstva kvality v rôznych typoch organizácií.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť KOPEX s.r.o.
Certifikát ISO
Adresa sídla spoločnosti Cesta pod Hradovou 9, 4001, Košice
Kontaktné údaje tel: 055 698 6261
e-mail: mail@kopex.sk
web: www.kopex.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Kurzy, projekty a konzultácie v oblastiach: riadenie výroby, riadenie údržby, projektový manažment, strategický manažment, prezentácie, marketing a predaj.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Manažment procesov a činností

top 1. Štíhle zariadenie - zvýšenie dostupnosti a flexibility 2016
IPA Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Žilina
top 3. Kurz Interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový…
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
top 4. Moderovanie workshopov riešenia problémov a zlepšovania procesov
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 5. Zavádzanie plynulého toku
IPA Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Žilina

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.066s
design: widegrafik.