Požiadavky FSC spracovateľského reťazca, hodnotenie rizík a smernica EU TR č. 995/2010

Kurz organizuje spoločnosť: SGS SLOVAKIA

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 110 €
Cena s 20% DPH 132 €
Poznámka k cene cena zahŕňa: náklady na odborné a organizačné zabezpečenie kurzu, školiace materiály, obed, občerstvenie počas kurzu, vystavenie osvedčenia v Sj a Aj po úspešnom absolvovaní kurzu.
Miesto konania kurzu Hotel JÁNOŠÍK, Liptovský Mikuláš

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Richard Vajda
mobil: +421 918 508 338
fax: 055/78 361 20
e-mail: richard.vajda@sgs.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený pracovníkom, ktorí budú v organizácii vytvárať systém a vykonávať interné previerky systému spracovateľského reťazca.

Hlavný cieľ kurzu

Filozofiou kurzu je odovzdať Vám „KNOW – HOW, AKO A ČÍM“, vedomosti a zručnosti, ktoré Vám pomôžu efektívnejšie a fundovanejšie pracovať v oblasti spracovateľského reťazca vo Vašej organizácii. Dnes, keď sa prístupy k trvalo udržateľnému rozvoju lesov a ochrane životného prostredia stávajú rozhodujúcimi faktormi v posudzovaní spoločnosti, Vám ponúkame pomoc pri zavádzaní a vylepšovaní systémov vo Vašej organizácií. Z oblasti výstavby systémov Vám budeme tlmočiť najmä praktické rady a skúsenosti v podaní našich odborníkov – profesionálov, ktorí sú priamo zapojení do hodnotenia týchto systémov v rôznych organizáciách na Slovensku a v zahraničí. Vplyv Smernice EU TR č 995/2012 o uvádzaní dreva na trhy Európskej únie. Od marca 2013 vstupuje do platnosti Smernica EU TR definujúca podmienky Systému náležitej starostlivosti (Due Diligence System) pre všetkých obchodníkov a pre spracovateľov, ktorí dovážajú drevo z krajín mimo EU. Významné zmeny v štandarde:

  • postupné zrušenie výnimky z obsahu certifikovanej hmoty pre drevovláknité produkty (z 50 na 70%),
  • povinnosť preverovania pôvodu dreva aj pre nakupované vedľajšie produkty (vrátane vyhodnotenia rizika),
  • sprísnenie auditov stanovením minimálneho počtu človeko-dní na audit,
  • nový štandard pre použitie loga pre necertifikované spoločnosti.

Nosná časť kurzu je zameraná na objasnenie postupov a zásad štandardu FSC pre spracovateľský reťazec a používanie obchodnej značky FSC a zásad štandardu PEFC pre spotrebiteľský reťazec a používanie obchodnej značky PEFC, ktorým si preveríte, či stav v organizácii je v zhode s požiadavkami tejto normy a vnútorných postupov. Do kurzu je tiež začlenený blok informácii venovaný zmenám v štandardoch a nových možnostiach pri rozširovaní rozsahu certifikovaných výrobkov. Veľký dôraz sa tak isto kladie na drevo z kontrolovaných zdrojov používané pri spracovaní certifikovaných surovín.

Podrobný popis obsahovej náplne

Rámcový program kurzu

Certifikácia lesov a spracovateľského reťazca Smernica EU TR 995/2010 Identifikácia kritických kontrolných bodov Dokumentácia spracovateľského reťazca – obsahová náplň Transfer systém Kreditný systém Udržiavanie kĺzavého priemeru certifikovaného materiálu Príklady Prahový systém Drevo z kontrolovaných zdrojov Použitie loga na produktoch Použitie loga mimo produktov

Významné zmeny v štandarde:

  • Nový štandard FSC-STD-COC-40–004 V3–0 pre COC,
  • Nové požiadavky na preverovanie materiálov od certifikovaných dodávateľov (Online Claim Platform)
  • Zdieľanie kreditného účtu
  • Náväznosť na nový štandard FSC-STD-COC-40–005 V3–0 pre FSC Controlled Wood.
Podmienky prijatia

N/A

Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie o účasti
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenský
Lektor Ing. Milan Tóth

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť SGS SLOVAKIA
Adresa sídla spoločnosti Kysucká 14, 040 11, Košice
Kontaktné údaje tel: 055/7836121
fax: 055/7836120
e-mail: richard.vajda@sgs.com
web: www.sgs.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Spoločnosť SGS Slovakia pôsobí v oblasti kontroly, overovania, skúšania produktov a certifikácie manažérskych systémov a poskytuje služby pri

• certifikácii systémov kvality (ISO 9000, ISO/TS 16949–QS9000–VDA 6.1, ISO 13485,… ) • certifikácii systémov životného prostredia (ISO 14001) • certifikácii systémov v potravinárstve (HACCP, BRC, IFS, ISO 22000, …) • certifikácii systémov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS 18001) • certifikácii služieb (Qualicert) • certifikácii lesov (Qualifor FSC, PEFC) • integrovanej certifikácii (ISO 9000 / 14001 / OHSAS 18001)

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Plánovanie a projektovanie

super 1. Projektovanie logistických systémov
IPA Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Žilina
top 2. PM III - Projektový manažment III - Komunikácia v projektovom riadení
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 3. QFD - Prenášanie požiadaviek zákazníkov do procesov (súčasť kurzu QFD…
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 4. PRINCE2® Practitioner
TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 5. Koučing – workshopy k projektom Six Sigma pre účastníkov GB a BB…
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.130s
design: widegrafik.