Požiadavky FSC spracovateľského reťazca, hodnotenie rizík a smernica EU TR č. 995/2010

Kurz organizuje spoločnosť: SGS SLOVAKIA

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 110 €
Cena s 20% DPH 132 €
Poznámka k cene cena zahŕňa: náklady na odborné a organizačné zabezpečenie kurzu, školiace materiály, obed, občerstvenie počas kurzu, vystavenie osvedčenia v Sj a Aj po úspešnom absolvovaní kurzu.
Miesto konania kurzu Hotel JÁNOŠÍK, Liptovský Mikuláš

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Richard Vajda
mobil: +421 918 508 338
fax: 055/78 361 20
e-mail: richard.vajda@sgs.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený pracovníkom, ktorí budú v organizácii vytvárať systém a vykonávať interné previerky systému spracovateľského reťazca.

Hlavný cieľ kurzu

Filozofiou kurzu je odovzdať Vám „KNOW – HOW, AKO A ČÍM“, vedomosti a zručnosti, ktoré Vám pomôžu efektívnejšie a fundovanejšie pracovať v oblasti spracovateľského reťazca vo Vašej organizácii. Dnes, keď sa prístupy k trvalo udržateľnému rozvoju lesov a ochrane životného prostredia stávajú rozhodujúcimi faktormi v posudzovaní spoločnosti, Vám ponúkame pomoc pri zavádzaní a vylepšovaní systémov vo Vašej organizácií. Z oblasti výstavby systémov Vám budeme tlmočiť najmä praktické rady a skúsenosti v podaní našich odborníkov – profesionálov, ktorí sú priamo zapojení do hodnotenia týchto systémov v rôznych organizáciách na Slovensku a v zahraničí. Vplyv Smernice EU TR č 995/2012 o uvádzaní dreva na trhy Európskej únie. Od marca 2013 vstupuje do platnosti Smernica EU TR definujúca podmienky Systému náležitej starostlivosti (Due Diligence System) pre všetkých obchodníkov a pre spracovateľov, ktorí dovážajú drevo z krajín mimo EU.

Nosná časť kurzu je zameraná na objasnenie postupov a zásad štandardu FSC pre spracovateľský reťazec a používanie obchodnej značky FSC a zásad štandardu PEFC pre spotrebiteľský reťazec a používanie obchodnej značky PEFC, ktorým si preveríte, či stav v organizácii je v zhode s požiadavkami tejto normy a vnútorných postupov. Do kurzu je tiež začlenený blok informácii venovaný zmenám v štandardoch a nových možnostiach pri rozširovaní rozsahu certifikovaných výrobkov. Veľký dôraz sa tak isto kladie na drevo z kontrolovaných zdrojov používané pri spracovaní certifikovaných surovín.

Podrobný popis obsahovej náplne
  • Nový štandard FSC-STD-COC-40–004 V3–0 pre COC (povinne od 1.4.2017 do 31.3.2018);
  • Nový štandard FSC-STD-COC-40–005 V3–0 pre FSC Controlled Wood (prechod najneskôr do 30.6.2017);
  • Zmenené požiadavky na kreditný účet;
  • Nové požiadavky na overenie predaja FSC certifikovaných produktov
Podmienky prijatia

N/A

Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie o účasti
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenský
Lektor Ing. Milan Tóth

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť SGS SLOVAKIA
Adresa sídla spoločnosti Kysucká 14, 040 11, Košice
Kontaktné údaje tel: 055/7836121
fax: 055/7836120
e-mail: lenka.hrabcakova@sgs.com
web: www.sgs.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Spoločnosť SGS Slovakia pôsobí v oblasti kontroly, overovania, skúšania produktov a certifikácie manažérskych systémov a poskytuje služby pri

• certifikácii systémov kvality (ISO 9000, ISO/TS 16949–QS9000–VDA 6.1, ISO 13485,… ) • certifikácii systémov životného prostredia (ISO 14001) • certifikácii systémov v potravinárstve (HACCP, BRC, IFS, ISO 22000, …) • certifikácii systémov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS 18001) • certifikácii služieb (Qualicert) • certifikácii lesov (Qualifor FSC, PEFC) • integrovanej certifikácii (ISO 9000 / 14001 / OHSAS 18001)

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Plánovanie a projektovanie

top 1. VEDENIE PROJEKTOV - PRÍPRAVA, VEDENIE, ZAKONČENIE
Cadet Go Slovakia
odporúčaný rozsah 1 deň
top 2. PM II - Projektový manažment II
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 3. Tvorba systému údržby
IPA Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Žilina
top 4. Koučing - ako ho využiť pri vedení ľudí - NOVINKA!
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
odporúčaný rozsah 16 hodín
Bratislava
top 5. QFD - Prenášanie požiadaviek zákazníkov do procesov
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.060s
design: widegrafik.