Event marketing

Kurz organizuje spoločnosť: eventive, s. r. o .

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH) 115 €
Poznámka k cene Cena tréningu zahŕňa pracovný materiál (hand-out) a 2x coffee break. Pri účasti viac osôb z jednej firmy je cena pre ďalšiu osobu 95 eur.
Miesto konania kurzu Jilemnického 2, 911 01, Trenčín

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 1 deň

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Nikola Sedláčková
tel: + 421 907 403 253
e-mail: nikola@eventive.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený
 • marketingoví manažéri
 • PR manažéri
 • projektoví manažéri
 • asistentky/asistenti zodpovední za firemné akcie (eventy)
Hlavný cieľ kurzu

Cieľom tréningu je poskytnúť informácie zamerané na hlavné princípy a pravidlá prípravy a realizácie úspešnej event marketingovej aktivity. Pochopiť, aký význam má event marketing v celkovej marketingovej stratégii spoločnosti a naučiť sa voliť vhodné eventy pre konkrétnu marketingovú stratégiu (resp. komunikačnú stratégiu). Účastníci spoznajú rôzne techniky a nástroje. Súčasťou tréningu sú praktické cvičenia a práca v skupinách.

Podrobný popis obsahovej náplne

Čo rozumieme pod pojmom event marketing

 • Dôvody rastúceho významu event marketingu
 • Definovanie pojmu event marketing
 • Význam event marketingu ako súčasti integrovaného komunikačného mixu
 • Základná typológia event marketingových aktivít
 • Event marketing vs. Event management

Proces plánovania a tvorba event marketingovej stratégie

 • Stanovenie cieľov event marketingu
 • Identifikovanie východiskových podmienok a definovanie cieľových skupín pre event marketing
 • Plánovanie a tvorba event marketingovej stratégie, situačná analýza
 • Voľba eventu
 • Plánovanie zdrojov, stanovenie rozpočtu
 • Integrácia eventu do komunikačného mixu, medializácia eventu
 • Event marketing z pohľadu správania sa zákazníka

Event controlling

 • Význam kontroly pri príprave a realizácii event marketingových aktivít
 • Metódy event marketingovej kontroly
 • Následné aktivity po realizácii eventu
Odkaz na www stránku www.eventive.sk/ponuka-treningov/aktualne-ponuky/event-marketing/
Typ a platnosť osvedčenia Certifikát
Lektor Nikola Sedláčková

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť eventive, s. r. o .
Adresa sídla spoločnosti M. Turkovej 1731/46, 91101, Trenčín
Kontaktné údaje tel: +421 907 403 253
e-mail: info@eventive.sk
web: www.eventive.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Spoločnosť eventive, s. r. o. vznikla v roku 2009 a špecializuje sa na vzdelávanie a poradenstvo najmä v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

Spoločnosť eventive, s. r. o. svojim klientom ponúka:

 • Širokú ponuku a variabilitu tréningov
 • Flexibilitu pri príprave tréningov
 • Individuálny prístup ku klientovi
 • Lektorov s viacročnými skúsenosťami, kvalifikáciou a referenciami
 • Poradenstvo pri riadení projektov
 • Konzultácie v oblasti marketingu a PR
 • Organizáciu firemných podujatí
Referencie SPP - Distribúcia, a. s.
Slovenská sporiteľňa, a. s.
VACUUMSCHMELZE, s. r. o., Horná Streda
TECHNODAT, CAE - systémy, s. r. o.
HF NaJUS, a. s., Dubnica nad Váhom
Askoll Slovakia, s. r. o., Potvorice
HANILl E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s. r. o., Dubnica nad Váhom
SMART CORPORATION, s. r. o.
Elser, s. r. o., Stará Turá
Hella Slovakia Front-Lighting, s. r. o., Kočovce
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské centrum Trenčín
Trenčianska nadácia, Trenčín

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Organizácia

top 1. AKO NAPÍSAŤ PÚTAVÝ MARKETINGOVÝ TEXT (poldenný intenzívny tréning)
ANTEA CONSULTING S.R.O.
odporúčaný rozsah 3 dni
top 2. Delegovanie
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 3. ODBORNÁ PRÍPRAVA PODĽA ZÁKONA 297/2008 Z. z.
MEGA Education s.r.o.
odporúčaný rozsah 3 hodiny
Bratislava
top 4. Logistika a Supply Chain Management
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 5. Konflikt ako príležitosť pre zlepšenie vzťahu
Otvorená Hra o. z.
odporúčaný rozsah 2 hodiny

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.087s
design: widegrafik.