EFEKTÍVNA OSOBNÁ ASISTENTKA

Kurz organizuje spoločnosť: Timan s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 330 €
Cena s 20% DPH 396 €
Miesto konania kurzu Hotel Partizán, Tále

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 2 dni

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Zuzana Gregová
tel: 02/5263 2757-59
mobil: +421 918 591 196
e-mail: gregova@timan.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

KURZ ODPORÚČAME:

 • ambicióznym asistentkám, ktoré chcú zvýšiť svoju efektívnosť v práci a zároveň popri sebarozvoji zdokonaliť svoje komunikačné i organizačné schopnosti.
Hlavný cieľ kurzu

Cieľom tréningu je, aby účastníci po jeho absolvovaní boli schopní:

 • vhodne využívať rôzne komunikačné nástroje
 • prijímať, spracovávať a odovzdávať informácie tak, aby boli dodržané princípy efektívnej komunikácie
 • rozlíšiť a vhodne reagovať na oprávnenú požiadavku a žiadosť o láskavosť
 • rozpoznať možné zdroje konfliktov a vedieť im predchádzať
 • rozlišovať medzi dôležitým a naliehavým a byť efektívni pri vybavovaní úloh
Podrobný popis obsahovej náplne

RÁMCOVÝ OBSAH KURZU

Úloha sekretárky / asistentky

 • definovanie „novej“ úlohy v meniacich sa podmienkach organizácií
 • úlohy a funkcie sekretariátu
 • profesionálne nároky na prácu sekretárky/asistentky

Komunikácia na sekretariáte

 • prenos informácií a aktívne počúvanie
 • zásady vedenia rozhovoru
 • písomný styk, zásady úpravy písomností
 • prístup k rôznym typom ľudí
 • telefonické rozhovory, zásady telefonovania, hlasový prejav

Asertivita na sekretariáte

 • vzťah asertivita – agresivita – pasivita
 • čo je manipulácia a ako sa jej brániť
 • ako sa vyjadriť optimálnym spôsobom

Problémové situácie na sekretariáte

 • príčiny a predchádzanie konfliktom, problémoví“ ľudia
 • konštruktívne riešenie konfliktov
 • spôsoby vyrovnávania sa s konfliktom
 • spolupráca s ostatnými členmi tímov

Zlepšenie plánovacích a organizačných schopností sekretárky / asistentky

 • vzájomné vzťahy na sekretariáte
 • ABC metóda – časový manažment
 • plánovanie a príprava porád, zasadnutí a pracovných ciest
 • koordinácia a synchronizácia časového manažmentu nadriadeného a asistentky/sekretárky/

Spoločenské podujatia

 • príprava spoločenských podujatí
 • etiketa v práci asistentky
Odkaz na www stránku www.timan.sk/index.asp?m=2&k=63
Typ a platnosť osvedčenia osvedčenie o absolvovaní kurzu
Štúdium spojené s pobytom áno
Lektor Katarína Miklošová

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Timan s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Námestie SNP 16, 97401, Banská Bystrica
Kontaktné údaje tel: 048/4126012
fax: 048/4126012
e-mail: timan@timan.sk
web: www.timan.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

poradenstvo a vzdelávanie v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

HLAVNÉ OBLASTI VZDELÁVANIA A ROZVOJA:

 • financie
 • strategický manažment
 • riadenie Ľudských Zdrojov
 • manažérske zručnosti
 • marketing
 • obchod
 • assesment a development center
 • individuálny koučing
 • 360° hodnotenie
 • outplacement

PRI SPOLUPRÁCI S NAMI OCENÍTE:

 • systémový prístup k riešeniu problémov
 • tvorbu riešení na mieru ich potrebám
 • profesionálny prístup našich konzultantov a lektorov
 • flexibilitu voči ich požiadavkám
 • komplexnosť poskytovaných služieb
 • odbornosť
 • nové trendy a inšpirácie
 • regionálne zameranie
 • výhodný pomer kvality a ceny našich služieb
Referencie Alcatel-Lucent Slovakia a.s.
AT&T Global Network Services Slovakia s.r.o
BauMAX SR, s.r.o.
Dalkia a.s.
Dexia banka Slovensko, a.s
DOKA DREVO, s.r.o.
Dura Automtive Body & Glass Systems Components, s.r.o.
Embraco Slovakia s.r.o.
Fermas s. r. o.
Gewis Slovensko s. r. o.
Glunz & Jensen s.r.o.
Heineken Slovensko a.s.
HVB Bank Slovakia a.s.
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
KOSIT a.s.
Messer Tatragas, spol.s.r.o
Metal design Slovakia a. s.
Metro Cash&Carry Slovakia s.r.o.
Orange Slovensko, a.s.
OTP - Banka Slovensko
Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o.
Penta Investments a.s.
RWE IT Slovakia s. r. o.
Sapa Profily, a.s
Schüle Slovakia, s.r.o.
Siemens Enterprise Communications, a.s.
Siemens s.r.o.
Slovalco a. s.
Slovenská sporiteľňa a.s.
Sloveo a.s.
Slovnaft, a.s
Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s.
STEFE SK, a. s.
T - Systems Slovakia s.r.o.
U.S. Steel Košice s.r.o.
UniCredit Bank Slovakia a. s.
Volkswagen Slovakia, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Ostatné

super 1. PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO, 75 hod.
Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s…
odporúčaný rozsah
Trnava
super 2. Mzdy, odvody, dane, personalistika - novinky 2016,2017-Júlia Pšenková
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 3. PROKRASTINÁCIA NIE JE LENIVOSŤ
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
odporúčaný rozsah
podľa záujmu
top 4. TRÉNING VŠÍMAVOSTI (MINDFULNESS)
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
odporúčaný rozsah
podľa záujmu
top 5. CIPD: Certifikát v HR manažmente - CHRM
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2016 Všetky práva vyhradené, 0.126s
design: widegrafik.