CONTROLLING V ROKU 2017 - INOVÁCIE A NOVÉ TRENDY V CONTROLLINGU A ICH VYUŽITIE VO FIRME.

Kurz organizuje spoločnosť: MENTIS s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 250 €
Cena s 20% DPH 300 €
Miesto konania kurzu 851 01 , Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 8 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ladislav Rau, Ing.
tel: 02/63452329
mobil: 0904683626
fax: 02/63452329
e-mail: mentis@mentis.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Manažéri z rôznych typov organizácií (podnikateľské, nepodnikateľské subjekty), controlléri, marketingoví pracovníci, ekonómovia, ostatní pracovníci z oblasti riadenia organizácií

Hlavný cieľ kurzu

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s novými poznatkami z oblasti controllingu. Účastníci spoznajú možnosti využitia a implementácie najnovších vedných poznatkov z controllingu a ich použitím v praxi na praktických príkladoch.

Podrobný popis obsahovej náplne
  1. Controlling ako metóda úspešného podnikania. Schéma controllingového procesu a jeho filozofia. Organizácia controllingu v organizáciách.
  2. Strategický controlling. Hlavné nástroje strategického controllingu. Výstavba strategického controllingu vo firme na základe prvkov Balanced Scorecard.
  3. Operatívny controlling. Rozpočet výkonov, finančný plán, plánovaná bilancia, kalkulácie plánovaných nákladov.
  4. Návrh koncepcie nákladového controllingu postaveného na Activity Based Costing.
  5. Diferencovanie nákladových druhov, tvorba ročného plánu a čiastkových plánov, príprava kalkulácie.
  6. Postup výstavby controllingu vo firme, úpravy databáz.
  7. Tvorba plánov v oblasti ekonomiky firmy.
  8. Začlenenie marketingového plánu do systému controllingu.
Odkaz na www stránku www.mentis.sk

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť MENTIS s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Pečnianska 3, 85101, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/63452329
fax: 02/63452329
e-mail: mentis@mentis.sk
web: www.mentis.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Vzdelávanie v ekonomickej oblasti – poradenstvo

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Finančný manažment

top 1. Znížili ste už naozaj všetky zbytočné náklady? Total Cost of…
MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia
odporúčaný rozsah 8 hodín
Slovensko
top 2. Finančné riadenie firmy – 5-dňový modulový kurz ukončený testom a…
Verlag Dashöfer, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 3. Efektívny nákup
MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia
odporúčaný rozsah 8 hodín
Slovensko
top 4. Nákladový controlling v praxi
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 18 hodín
Bratislava
top 5. Praktický reporting na podporu riadenia
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 18 hodín
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.089s
design: widegrafik.