Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2016

Kurz organizuje spoločnosť: EDU-LAND s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 37,50 €
Cena s 20% DPH 45 €
Miesto konania kurzu Račianska 72, 830 03, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 1 deň

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Tomáš Gazda
tel: +421 02 44441000
mobil: 0903 770 687
fax: +421 02 44441000
e-mail: office@eduland.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

účtovníci, podnikatelia, ekonómovia, manažéri, finanční sprostredkovatelia, finanční konzultanti

Hlavný cieľ kurzu

Úspešné zvládnutie problematiky zostavenia účtovnej závierky podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov.

Podrobný popis obsahovej náplne

Z obsahu školenia:

Právne predpisy upravujúce účtovníctvo a účtovnú závierku a zmeny za rok 2016

Súbor prác účtovnej uzávierky

 • kontrola bilančnej kontinuity
 • vysporiadanie účtov, ktoré k 31.12. nesmú vykazovať zostatok
 • inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania
 • zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov roka 2015 (napr. ročné vysporiadanie DPH)
 • kontrola správnosti odpisov

Závierkové účtovné prípady a ich účtovanie podľa postupov účtovania

 • dlhodobé záväzky a pohľadávky – ich preúčtovanie v rámci analytických účtov z hľadiska času, podľa zostatkovej doby splatnosti § 4
 • časové rozlíšenie § 5
 • inventarizačné rozdiely § 11, § 21
 • zmena reálnej hodnoty cenných papierov a podielov § 14
 • opravné položky § 18
 • záväzky (zníženie, zvýšenie) § 18
 • rezervy § 19
 • kurzové rozdiely § 24
 • účtovanie pohľadávky v prípade, ak nie je vystavený účtovný doklad pre dlžníka § 48
 • nevyfakturované dodávky § 50

Upravujúce závierkové účtovné prípady

 • ak nastane úprava opravných položiek, rezerv, pohľadávok bez dokladu alebo nevyfakturovaných dodávok

Uzavretie účtovných kníh

 • preúčtovanie nákladov a výnosov – vyčíslenie výsledku hospodárenia
 • zistenie základu dane a výpočet dane z príjmov
 • zaúčtovanie dane z príjmov
 • vyčíslenie výsledku hospodárenia po zdanení
 • uzavretie účtov hlavnej knihy

Individuálna účtovná závierka

 • zákonné požiadavky na jej zostavenie, predkladanie, schvaľovanie a zverejňovanie
 • overovanie závierky audítorom
 • výročná správa – kto je povinný ju vyhotoviť
 • Súvaha
 • Výkaz ziskov a strát
 • Poznámky (vrátane prehľadu zmien vlastného imania)

Pre našich absolventov sme pripravili viac výhod, čítajte viac na našej internetovej stránke.

Odkaz na www stránku kurzy-uctovnictva.com/index.php/skolenia/uctovna-zavierka-v-podvojnom-uctovnictve-podnikatelov…
Lektor Ing. Adriana Gazdová, odborníčka na účtovníctvo a dane s dlhoročnou praxou v oblasti komplexného vedenia účtovníctva. Absolvovala EU v Bratislave, odbor účtovníctvo a audítorstvo. Svoje vedomosti odovzdáva už šesť rokov ako lektorka kurzov a školení

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť EDU-LAND s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Račianska 66, 831 02, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02 / 4444 1000
e-mail: office@eduland.sk
web: edu-land.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Hlavným poslaním EDU-LANDu je poskytovanie vzdelávacích aktivít na najvyššej úrovni, ktoré vedú k spokojnosti a úspechu účastníkov. Referencie našich klientov osvedčujú vysokú kvalitu kurzov a školení EDU-LANDu.

Vzdelávanie pre nás predstavuje precíznu prípravu kurzu či školenia ako celku – počínajúc výberom vynikajúceho lektora, pokračujúc príjemným a čistým prostredím s krásnymi zelenými rastlinami, dostatočne veľkým pracovným priestorom pre každého účastníka, výborným materiálnym vybavením ako je veľká tabuľa, plátno a projektor a končiac čistými pohárikmi a šálkami na nápoje, občerstvením v podobe čerstvej vody, kávy, čajov, minerálky, slaných tyčiniek, sladkých keksov, kvalitných čokolád. Vzdelávanie je v určitých oblastiach namáhavý proces, vyžaduje sústredenie, a preto vytvárame podmienky k čo najľahšiemu priebehu kurzov a školení, aby sa dosahovali čo najlepšie výsledky. Chápeme, že naši klienti investovali svoj čas a peniaze, a preto si zaslúžia výborne zorganizovaný kurz či školenie. Chápeme, že naši klienti k nám prišli po nové poznatky a chcú ich okamžite začať využívať v praxi. Vieme, že k nám prichádzajú preto, aby boli úspešní.

Aby kurzy a školenia boli pre vás efektívne, pripravili sme ich zacielené na určitú konkrétnu oblasť. Vzdelávacie aktivity máme usporiadané do 3 sekcií:

Ekonomická: kurzy účtovníctva – podvojného i jednoduchého, školenia z oblasti daní – veľkej obľube sa teší dvojdňové školenie DPH, kurzy mzdového účtovníctva a personalistiky, školenie podnikateľské minimum pre začínajúcich podnikateľov, finančná úverová analýza. Web: www.kurzy-uctovnictva.com

Rozvojové programy: kurz osobného rozvoja, kurzy pre manažérov, obchodníkov, kurzy pre nezamestnaných, pre študentov hľadajúcich si uspokojujúcu prácu. Web: www.rozvojove-programy.sk

Beauty: vizážistické kurzy, vlasový styling. Web: www.kurzy-licenia.sk

Naša spoločnosť poskytuje zľavy na kurzy, školenia a semináre pre držiteľov platných kariet isic, itic, euro<26 a azet karty. Výrazné zľavy poskytujeme aj pre evidovaných nezamestnaných a ZŤP.

General web: www.edu-land.sk

Referencie AVON Cosmetics, spol. s r.o.
British Embassy
DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o.
s.Oliver CZ s.r.o.
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o.
Slovenský pozemkový fond
TATRA BANKA, a.s.
SLOVNAFT, a.s.
ESET, spol. s r.o.
Philips Slovakia s.r.o.
VÚB, a.s.
TREXIMA BRATISLAVA spol. s r.o.
čítajte viac na www.referencie.kurzy-uctovnictva.com

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Daň z príjmu PO

super 1. Daň z príjmov - novely 2017,2018-Ing. Mária Dimitrovová
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
super 2. Daň z príjmov, DPH, účtovníctvo, mzdy a personalistika - novely 2017…
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah
Bratislava
super 3. DPH novela od 1.1.2018 + výklad zákona o DPH-Ing. Ľ.Kožíková
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 4. Majetok spoločnosti - Odpisovanie majetku
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
top 5. Problémy účtovania najmä z daňového hľadiska
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.071s
design: widegrafik.