Schéma GMP+ FSA

Kurz organizuje spoločnosť: SGS SLOVAKIA

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 110 €
Cena s 20% DPH 132 €
Miesto konania kurzu

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Lenka Hrabčáková
tel: +421 55 78 361 20
mobil: +421 918 508 338
e-mail: lenka.hrabcakova@sgs.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený predovšetkým pre pracovníkov pôsobiacich v tejto oblasti, prípadne pre ostatných (dospelých vo veku nad 18 rokov), ktorí majú záujem zdokonaliť sa v danej problematike.

Hlavný cieľ kurzu

GMP+ norma pre zaistenie bezpečnosti kŕmnych surovín a produktov. Je to systém, ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť krmív aj potravín s pomocou povinného monitoringu a sanitácie. GMP+ určuje pravidlá prevozu tak, aby nedochádzalo k nebezpečenstvu, napr. vzniku zdravotne závadných krmív a zároveň nebola porušovaná legislatíva.

Po splnení prísnych pravidiel a noriem podľa medzinárodných smerníc obdrží výrobca, obchodník, skladovateľ či prepravca certifikát, ktorý je potrebné pravidelne obnovovať.

Priebeh a podmienky certifikácie GMP+:

  • Kontrolované sú všetky aspekty výroby – od používania priestorov, materiálov, cez vzdelávanie až po osobnú hygienu zamestnancov.
  • Pre jednotlivé procesy sú vypracované nevyhnutné a podrobné písomné postupy, ktoré by mohli mať akýkoľvek vplyv na konečnú kvalitu produktu.
  • Na jednotlivé postupy výrobného procesu musí existovať preukázateľný dôkaz o správnom postupe u všetkých výrobkov.
  • Organizácia stanovila podrobné pokyny pre GMP, ktoré sa môžu v jednotlivých štátoch líšiť a formulovať podľa svojich ďalších vlastných požiadaviek, avšak vždy na základe normy v rámci činnosti spoločnosti.

Producenti, ale aj prepravcovia, skladovatelia, obchodníci a výrobcovia musia preukázať, že ich produkt je v súlade s požiadavkami GMP+ FSA.

Podrobný popis obsahovej náplne

Rámcový program kurzu:

09:00 09:15 Prezentácia účastníkov 09:15 12:00 Úvod
GMP+ FSA štandard
Podmienky a pravidlá certifikácie
Podštandardy GMP+ Najdôležitejšie dokumenty B a BA série – vysvetlenie Zmeny, novinky 12:00 13:00 Prestávka – obed 13:00 15:00 Skúsenosti z auditov
Odpovede na otázky prítomných 15:00 Záver – zhrnutie

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť SGS SLOVAKIA
Adresa sídla spoločnosti Kysucká 14, 040 11, Košice
Kontaktné údaje tel: 055/7836121
fax: 055/7836120
e-mail: lenka.hrabcakova@sgs.com
web: www.sgs.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Spoločnosť SGS Slovakia pôsobí v oblasti kontroly, overovania, skúšania produktov a certifikácie manažérskych systémov a poskytuje služby pri

• certifikácii systémov kvality (ISO 9000, ISO/TS 16949–QS9000–VDA 6.1, ISO 13485,… ) • certifikácii systémov životného prostredia (ISO 14001) • certifikácii systémov v potravinárstve (HACCP, BRC, IFS, ISO 22000, …) • certifikácii systémov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS 18001) • certifikácii služieb (Qualicert) • certifikácii lesov (Qualifor FSC, PEFC) • integrovanej certifikácii (ISO 9000 / 14001 / OHSAS 18001)

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Kvalita

super 1. Moderní interní auditor ISO 9001:2015
NQA CZ s.r.o.
odporúčaný rozsah
Česko
super 2. Všeobecná bezpečnosť výrobkov podľa n.v. č. 404/2007 Z.z., z.č. 250…
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
super 3. SPC - Základy štatistiky
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Trnava
super 4. Riadenie projektov v automobilovom priemysle
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Piešťany
super 5. Kurz vedúci/externý audítor QMS - CQI IRCA podľa normy ISO 9001:2015
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 5 dní
Trenčianske Teplice

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.064s
design: widegrafik.