Vyjednávanie – negotiation skills

Kurz organizuje spoločnosť: Artcomm, s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Termíny konania kurzu Vyberte si termín, ktorý Vám najviac vyhovuje:
1.2 - 5.2.2018
Cena bez DPH 259 €
Cena s 20% DPH 310,80 €
Poznámka k cene Cena je stanovená za 1 účastníka/1 deň alebo dohodou/ kurz sa organizuje pri účasti minimálne 5 záujemcov
Miesto konania kurzu Brezová 86, podľa požiadavky

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 16 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr.Martin Migát
mobil: 0948 670 075
e-mail: migat@artcomm.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Tréning je určený predovšetkým pre obchodných riaditeľov, key account managerov, sales managerov, reprezentantov,obchodníkov a iný personál podieľajúci sa na vyjednávaní.

Hlavný cieľ kurzu

Cieľom tréningu je, aby jeho účastníci vedeli definovať svoje ciele pri vyjednávaní, vedeli zaujať a presvedčiť obchodného partnera, dokázali sa presadiť a vedeli, kedy je lepšie ustúpiť , odolávať námietkam. Aby vedeli správne zhodnotiť situáciu, identifikovať a využiť príležitosť, rozpoznať výhru od prehry a kompromisu. Absolventi si rozšíria informácie o základných myšlienkach etického a profesionálneho chovania. V procese vyjednávania dokážu na základe chovania obchodného partnera odhadnúť jeho povahové rysy a usmerňovať jednanie požadovaným smerom. Absolventi si rozšíria poznanie v oblasti prínosov obojstranne výhodných partnerských vzťahov. Budú schopní nájsť riešenie aj v zdanlivo neriešiteľných situáciách a ťažkých fázach jednania.

Podrobný popis obsahovej náplne

Predpoklady pre vyjednávanie a povahy ľudí

 • Aké sú moje vlastné predpoklady a dispozície, aby som sa zúčastňoval procesu vyjednávania? Analýza mojich povahových čŕt a skúseností.
 • Aký vplyv má chovanie ľudí a ich povahové črty na vyjednávanie? Rozpoznanie povahy partnera a prispôsobenie vyjednávania správnym smerom.
 • Príprava na vyjednávanie. Čo musím poznať, čo musím mať, aby som bol pripravený na vyjednávanie?
 • Emocionálne naladenie sa na proces vyjednávania – je to vyjednávanie a nie boj, pozitívna spätná väzba pre obchodného partnera.
 • Praktické precvičovanie vyjednávania s rôznymi typmi ľudí

Typológia osobnosti a techniky jednania

 • Typológia ľudí podľa Junga
 • Aký vplyv má chovanie ľudí a ich povahové črty na jednanie? Rozpoznanie povahy partnera a prispôsobenie jednania správnym smerom.
 • Praktické cvičenia na jednanie s ľuďmi rôznych pováh

  Význam a potreba cieľov

 • Ako si stanoviť ciele? Stanovenie maximálneho a minimálneho cieľa, význam stanovenia náhradných cieľov, zostavenie zoznamu vecí, ktoré môžem obetovať, a ktoré sú pre partnera zároveň významné a nás veľmi „nebolia“.
 • Praktické precvičovanie stanovovania cieľov – techniky na správne stanovenie cieľov

  Argumentácia a presadzovanie

 • Ako argumentovať a presadzovať si svoje požiadavky
 • Ako sa chovať v priebehu vyjednávania, keď vznikne konflikt, nastane ticho, keď nás tlačí čas a podobne
 • Vyjednávanie spôsobom „výhra – výhra“ – výhody otvoreného a rovnocenného vyjednávania a nevýhody nevyváženého a vykorisťovateľského obchodného vyjednávania – 6 spôsobov vyjednávania.
 • Ako sa asi cíti obchodný partner? Pohľad z druhej strany na jeho silné a slabé miesta, možnosti a kompetencie. Čo je pre neho dôležité a čo hľadá.
 • Prečo obchodného partnera vidíme ako „protivníka“? Ako to ubližuje nám, jemu a vzájomnej spolupráci?
 • Uzavretie vyjednávania. Kedy je potrebné vyjednávanie ukončiť alebo prerušiť? Aké sú formy uzavretia vyjednávania a nákupné signály? Aký vplyv má dostatok alebo nedostatok času a zloženie vyjednávacieho tímu na vyjednávanie?
 • Námietky – poznanie významu námietok, dôležitosť námietok v obchodnom rokovaní, 6 technik zvládania námietok, katalóg námietok, formy odpovedí na námietky, desatoro pri námietkach, asertívne pravidlá.
 • Ako je možné pracovať s cenou? Kedy je cena správna pre obidve strany, rozbor ceny – túžby a potreby obchodného partnera v súvislosti s cenou.

  Procesy po vyjednávaní

 • Analýza obchodného vyjednávania. Ako a hlavne prečo archivovať získané informácie?
 • Ako pracovať s neúspechom? Analýza neúspešného vyjednávania a potrebné kroky na zmenu tohto stavu.
 • Ako sa môžeme motivovať k dosiahnutiu pozitívneho výsledku za využitia neurolingvistického programovania mysle?
Odkaz na www stránku www.artcomm.sk/index.php?str=vzdelavacie-sluzby&detail=20
Typ a platnosť osvedčenia akreditované osvedčenie

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Artcomm, s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Brezová 86, 01001, Žilina
Kontaktné údaje tel: 00421948670075
e-mail: education@artcomm.sk
web: www.artcomm.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Artcomm je poradensko -vzdelávacia spoločnosť poskytujúca služby v oblasti programov zameraných na rozvoj obchodných, manažérskych zručností a na rozvoj osobnosti. Našim cieľom je poskytnúť kvalitné služby, ktoré zvýšia zisk a zlepšia stabilitu našich obchodných partnerov. Poskytujeme vzdelávanie šité na mieru a potreby každej spoločnosti, ktorá si uvedomuje aký obrovský význam má ich personál. Akreditácia našich vzdelávacích aktivít od Ministerstva školstva SR je jednou zo záruk, ktorou Vám garantujeme vysokú kvalitu poskytnutých služieb.

Referencie A&D Pharma
Elaut BauMont
EWOPHARMA
I.D.C. Holding
LIEK s.r.o.
Valent Slovakia
Leoni Cable Stará Turá
Arton
Eco - prom
Everlift Slovakia
Georgia - Pacific Slovakia
Gühring
Mark - con
Peza
Záhrada Real
TEAM 4 YOU
Rajo
Ratiopharm Slovensko
Sanding
Sanofi Aventis Pharma
SIAD Slovakia
WIN
Lyreco

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Komunikácia

super 1. UMENIE RIEŠENIA KONFLIKTOV A NÁROČNÝCH SITUÁCIÍ
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
super 2. PROFESIONÁLNA ASISTENTKA/ ASISTENT + CERTIFIKÁT
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
BRATISLAVA
super 3. UMENIE PROFESIONÁLNEJ PREZENTÁCIE
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 4. Ako zvýšiť presvedčivosť prejavu a svoje prezentačné zručnosti
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Slovensko
top 5. Multikultúrna komunikácia
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Bratislava 1

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.100s
design: widegrafik.