Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrov

Kurz organizuje spoločnosť: Slovenský metrologický ústav

Školenie pre verejnosť

Termíny konania kurzu Vyberte si termín, ktorý Vám najviac vyhovuje:
24.4.2018
Cena (neplatca DPH) 130 €
Poznámka k cene SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť
Miesto konania kurzu Karloveská 63, 842 55, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 8 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Palouová
mobil: +421 902 220721
e-mail: palouova@smu.gov.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený pre informáciu fyzických alebo právnických osôb, ktoré zamýšľajú byť autorizované na výkon úradného merania osvetlenia ako aj pre ľudí, ktorý sa zaoberajú meraním osvetlenia pomocou luxmetrov.

Hlavný cieľ kurzu

Zvyšovanie odbornosti v oblasti merania.

Podrobný popis obsahovej náplne
  1. Metrologická legislatíva
  2. Všeobecná metrológia – vysvetlenie pojmov neistota, chyba merania, zákon šírenia neistôt atď.
  3. Autorizácia na výkon úradného merania

 posúdenie predpokladov žiadateľa o udelenie autorizácie  postup pri posudzovaní podľa platnej legislatívy 4. Luxmetre – všeobecný popis  fyzikálny princíp merania  technický popis luxmetrov  kalibrácia a overenie luxmetrov  schéma nadväznosti 5. Neistoty, chyby pri meraní osvetlenia Určovanie neistôt merania osvetlenia luxmetrov, zdroje neistôt, zavádzanie korekcií a analýza zdrojov chýb a neistôt pri meraní osvetlenia 6. Medzinárodne odporúčania, normy a všeobecne záväzne predpisy týkajúce sa merania osvetlenia 7. Praktická ukážka kalibrácie luxmetrov v laboratóriu fotometrie

Odkaz na www stránku www.smu.sk/category/14/
Podmienky prijatia

minimálne úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania

Typ a platnosť osvedčenia Potvrdenie o absolvovaní kurzu
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenčina, v prípade potreby pre zahraničnú klientelu angličtina, ruština
Lektor RNDr. Fíra, PhD.; Ing. Krempaský, Ing. Schreier, CSc., RNDr. Krivošík

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Slovenský metrologický ústav
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Karloveská 63, 842 55, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/60294527
e-mail: palouova@smu.gov.sk
web: www.smu.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Chémia

top 1. Obnovovacie školenie bezpečnostných poradcov podľa ADR
ADR – školenia a konzultácie, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Senec
top 2. Odborná príprava / aktualizačná príprava na prácu pri činnostiach DDD
MEDISON, s.r.o.
odporúčaný rozsah 16 hodín
Košice
top 3. Odborná príprava / aktualizačná príprava na prácu s toxickými a veľmi…
MEDISON, s.r.o.
odporúčaný rozsah 10 hodín
Košice
top 4. Školenie bezpečnostných poradcov podľa ADR - základné
ADR – školenia a konzultácie, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Senec
top 5. Odborná príprava/ aktualizačná príprava na prácu pri odstraňovaní…
MEDISON, s.r.o.
odporúčaný rozsah 10 hodín
Košice

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.058s
design: widegrafik.