Skúšanie váh pre opravárov

Kurz organizuje spoločnosť: Slovenský metrologický ústav

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH) 120 €
Poznámka k cene SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť
Miesto konania kurzu Karloveská 63, 842 55, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 8 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Palouová
mobil: +421 902 220721
e-mail: palouova@smu.gov.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený najmä pre opravcov váh.

Hlavný cieľ kurzu

Zvyšovanie odbornosti v oblasti merania.

Podrobný popis obsahovej náplne
  • Metrologická legislatíva
  • Všeobecná metrológia
  • Klasifikácia váh v zmysle STN EN 45 501
  • Určenie parametrov váh v zmysle normy
Odkaz na www stránku www.smu.sk/category/14/
Podmienky prijatia

minimálne úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania

Typ a platnosť osvedčenia Potvrdenie o jeho absolvovaní
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenčina, v prípade potreby pre zahraničnú klientelu angličtina, ruština
Lektor Ing. Schreier,CSc.; Ing. Godál ; Ing. Snopko, RNDr. Krivošík, RNDr. Fíra, PhD.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Slovenský metrologický ústav
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Karloveská 63, 842 55, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/60294527
e-mail: palouova@smu.gov.sk
web: www.smu.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Strojníctvo

top 1. Vibrácie valivých ložísk
AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Považská Bystrica
top 2. CATIA V5 - základy
Ipex IT, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
top 3. Kurz Operátor CNC strojov - CNC stroje VaV
VaV Akademy, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Nitriansky
top 4. Metrologická legislatíva pre overovačov záznamových zariadení v…
Slovenský metrologický ústav
odporúčaný rozsah 16 hodín
Bratislava
top 5. Vizuálne skúšanie - VT 2
Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.180s
design: widegrafik.