Správna výrobná prax

Kurz organizuje spoločnosť: Slovenský metrologický ústav

Školenie pre verejnosť

Termíny konania kurzu Vyberte si termín, ktorý Vám najviac vyhovuje:
20.11.2018
Cena (neplatca DPH) 130 €
Poznámka k cene SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť
Miesto konania kurzu Karloveská 63, 842 55, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 4 hodiny

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Palouová
mobil: +421 902 220721
e-mail: palouova@smu.gov.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Seminár je určený pre organizácie, ktoré majú implementovaný alebo plánujú implementovať systém správnej výrobnej praxe.

Hlavný cieľ kurzu

Zvyšovanie vedomostí v oblasti správnej výrobnej praxi.

Podrobný popis obsahovej náplne

Navrhovaná lieková legislatíva v EÚ (2001/82/ES – veterinárna legislatíva), kategórie nezhôd najmä závažných a kritických pri posudzovaní zhody procesov s predpismi GMP, oblasť kontroly z dopadmi na kvalitu výroby ŠRP; hodnotenie údajov merania a ich štatistické charakteristiky pri posudzovaní a riadení rizika vo výrobe farmaceutické technologické metódy, sanitácia a dezinfekcia.

Odkaz na www stránku www.smu.sk/category/14/
Podmienky prijatia

minimálne úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania

Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie o absolvovaní kurzu
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenčina, v prípade potreby pre zahraničnú klientelu angličtina, ruština
Lektor RNDr. František Rác; RNDr. Desana Matúšová, PhD.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Slovenský metrologický ústav
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Karloveská 63, 842 55, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/60294527
e-mail: palouova@smu.gov.sk
web: www.smu.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Skúšobníctvo a metrológia

top 1. Metalografická analýza materiálov
AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Považská Bystrica
top 2. Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrov
Slovenský metrologický ústav
odporúčaný rozsah 8 hodín
Bratislava
top 3. Mechanické skúšky
AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Považská Bystrica
top 4. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla
Slovenský metrologický ústav
odporúčaný rozsah 24 hodín
Bratislava
top 5. Meranie a hodnotenie tvrdostí
AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Považská Bystrica

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.082s
design: widegrafik.