Meranie hmotnosti v praxi, kalibrácia váh a závaží

Kurz organizuje spoločnosť: Slovenský metrologický ústav

Školenie pre verejnosť

Termíny konania kurzu Vyberte si termín, ktorý Vám najviac vyhovuje:
6.3 - 7.3.2018
Cena (neplatca DPH) 275 €
Poznámka k cene SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť
Miesto konania kurzu Karloveská 63, 842 55, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 16 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Palouová
mobil: +421 902 220721
e-mail: palouova@smu.gov.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený najmä metrológom- špecialistom pre meranie hmotnosti (nepriame meranie odvodených fyzikálnych veličín súvisiacich s hmotnosťou), zamestnancom metrologických laboratórií, vedúcim metrológom a manažérom kvality metrologických laboratórií. Absolvent kurzu môže samostatne vykonávať kalibráciu meradiel hmotnosti v metrologickom laboratóriu, vystavovať kalibračné certifikáty a zabezpečovať nadväznosť meradiel hmotnosti. Dokáže stanoviť hmotnosť meraných telies pri laboratórnej, kontrolnej, výskumnej a inej technickej činnosti. Uvedené činnosti môže uplatniť aj na trhu práce na základe dodávateľských zmlúv.

Hlavný cieľ kurzu

Vzdelávací kurz s modulovou štruktúrou podľa druhov meradiel – váhy a závažia a podľa použitia merania hmotnosti v praxi. Modulová štruktúra umožňuje účastníkom zvoliť si obsah kurzu podľa svojich potrieb.

Podrobný popis obsahovej náplne

modul č. 1 – Meranie hmotnosti v praxi:

 • Metrologická legislatíva
 • Hmotnosť ako fyzikálna veličina, meranie hmotnosti a jej využitie v odvodených veličinách
 • Terminológia všeobecne a v metrológii hmotnosti
 • Legislatíva a normy v oblasti metrológie hmotnosti
 • Technické a metrologické požiadavky na váhy a závažia
 • Základy teórie a konštrukcie váh.
 • Realizácia stupnice hmotnosti, nadväznosť
 • Meranie hmotnosti vážením na váhach 1. 2. a 3. Triedy presnosti
 • Určovanie neistôt kalibrácie a merania, analýza zdrojov chýb
 • Metódy váženia na mechanických a elektronických váhach
 • Meranie hmotnosti a ovplyvňujúce veličiny
 • Meranie objemov telies a meranie hustoty vzduchu
 • Spracovanie výsledkov pri meraní hmotnosti
 • Meranie hmotnosti telies, hustoty vzduchu a objemov telies

modul č. 2 – Kalibrácia a overovanie váh:

 • Metrologická legislatíva
 • Hmotnosť ako fyzikálna veličina, meranie hmotnosti a jej využitie v odvodených veličinách
 • Terminológia všeobecne a v metrológii hmotnosti
 • Legislatíva a normy v oblasti metrológie hmotnosti
 • Technické a metrologické požiadavky na váhy a závažia
 • Základy teórie a konštrukcie váh.
 • Realizácia stupnice hmotnosti, nadväznosť
 • Meranie hmotnosti vážením na váhach 1. 2. a 3. Triedy presnosti
 • Určovanie neistôt kalibrácie a merania, analýza zdrojov chýb
 • Pracovné postupy pri kalibrácii váh, použitý softvér a jeho validácia
 • Kalibrácia a overovanie mechanických váh 1. a 2. Triedy presnosti
 • Kalibrácia a overovanie elektronických váh 1. a 2. Triedy presnosti
 • Kalibrácia a overovanie váh 3. a 4. Triedy presnosti
 • Vyhodnotenie nameraných výsledkov
 • Kalibrácia váh 1. a 2. Triedy presnosti

modul č. 3 – Kalibrácia a overovanie závaží:

 • Hmotnosť ako fyzikálna veličina, meranie hmotnosti a jej využitie v odvodených veličinách
 • Terminológia všeobecne a v metrológii hmotnosti
 • Základy teórie a konštrukcie váh.
 • Meranie hmotnosti vážením na váhach 1. 2. a 3. Triedy presnosti
 • Určovanie neistôt kalibrácie a merania, analýza zdrojov chýb
 • Meranie objemov telies a meranie hustoty vzduchu
 • Spracovanie výsledkov pri meraní hmotnosti
 • Laboratórne meranie – hmotnosť a objem telies, hustota vzduchu
 • Vyhodnotenie testu, odovzdanie dokladov, záver kurzu pre modul Meranie hmotnosti v praxi
 • Legislatíva a normy v oblasti metrológie hmotnosti
 • Technické a metrologické požiadavky na váhy a závažia
 • Pracovné postupy pri kalibrácii váh, použitý softvér a jeho validácia
 • Kalibrácia a overovanie elektronických váh 1. a 2. Triedy presnosti
 • Vyhodnotenie nameraných výsledkov
 • Realizácia stupnice hmotnosti, nadväznosť
 • Pracovné postupy pri kalibrácii závaží, použitý softvér a jeho validácia
 • Kalibrácia a overovanie závaží
 • Vyhodnotenie nameraných výsledkov
 • Laboratórne meranie Kalibrácia váh 1.a 2.Triedy presnosti a kalibrácia závaží 2. a 3. Triedy presnosti
Odkaz na www stránku www.smu.sk/category/14/
Podmienky prijatia

minimálne úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania

Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenčina, v prípade potreby pre zahraničnú klientelu angličtina, ruština
Lektor Ing. Snopko, Ing. Trochta, Ing. Godál

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Slovenský metrologický ústav
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Karloveská 63, 842 55, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/60294527
e-mail: palouova@smu.gov.sk
web: www.smu.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Strojníctvo

top 1. Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre…
Slovenský metrologický ústav
odporúčaný rozsah 24 hodín
Bratislava
top 2. Trendy projektovania a zlepšovania montáže
IPA Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Žilina
top 3. Kurz Operátor CNC strojov - CNC stroje VaV
VaV Akademy, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Nitriansky
top 4. Meranie a hodnotenie tvrdostí
AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Považská Bystrica
top 5. Skúšanie ultrazvukom - stupeň 2 (UT2)
Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.072s
design: widegrafik.