Metrológia geometrických veličín: dĺžka,uhol, čas a frekvencia, modul: dĺžka

Kurz organizuje spoločnosť: Slovenský metrologický ústav

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH) 275 €
Poznámka k cene SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť
Miesto konania kurzu Karloveská 63, 842 55, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 24 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Palouová
mobil: +421 902 220721
e-mail: palouova@smu.gov.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený najmä pre zamestnancov, ktorí vykonávajú kalibráciu pracovného meradla, meradiel (uholníky, teodolity, libely, sklonomery, meradlá drsnosti povrchu )alebo meradiel (elektronické stopky, elektronické otáčkomery, generátory, syntezátory, elektronické čítače, kryštálové oscilátory).

Hlavný cieľ kurzu

Zvyšovanie odbornosti v oblasti merania, metrologickej legislatívy , splnenie požiadaviek podľa ISO 9001:2008 a STN EN ISO/IEC 17025:2005

Podrobný popis obsahovej náplne

modul G1 – dĺžka

 • Metrologická legislatíva a základy všeobecnej metrológie
 • Úvod do metrológie geometrických veličín
 • Zabezpečenie metrologickej nadväznosti mier a meradiel
 • Požiadavky na prostredie kalibračných laboratórií
 • Spracovanie výsledkov merania, chyba a neistota merania
 • Kalibrácia koncových a čiarkových mier
 • Kalibrácia posuvných meradiel a mikrometrov

modul G2 – uhol

 • Metrologická legislatíva a základy všeobecnej metrológie
 • Úvod do metrológie geometrických veličín
 • Zabezpečenie metrologickej nadväznosti mier a meradiel
 • Požiadavky na prostredie kalibračných laboratórií
 • Spracovanie výsledkov merania, chyba a neistota merania
 • Kalibrácia uhlových mier a meradiel
 • Kalibrácia etalónov drsnosti, meranie odchýlok priamkovitosti

modul T1 – čas a frekvencia

 • Metrologická legislatíva a základy všeobecnej metrológie
 • Úvod do metrológie času a frekvencie
 • Zabezpečenie metrologickej nadväznosti mier a meradiel
 • Požiadavky na prostredie kalibračných laboratórií
 • Spracovanie výsledkov merania, chyba a neistota merania
 • Kalibrácia meradiel času a frekvencie s kryštálovým oscilátorom
Odkaz na www stránku www.smu.sk/category/14/
Podmienky prijatia

stredoškolské vzdelanie

Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenčina, v prípade potreby pre zahraničnú klientelu angličtina, ruština
Lektor RNDr. Fíra, PhD., Ing. Vitko, Ing. Schreier, CSc.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Slovenský metrologický ústav
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Karloveská 63, 842 55, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/60294527
e-mail: palouova@smu.gov.sk
web: www.smu.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Strojníctvo

top 1. Skúšanie magnetickou práškovou metódou MT2
Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 2. Vibrácie valivých ložísk
AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Považská Bystrica
top 3. Kurz Operátor CNC strojov - CNC stroje VaV
VaV Akademy, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Prešovský
top 4. Nastavovač CNC strojov - HUMENNÉ
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva n. o.,…
odporúčaný rozsah
Humenné
top 5. Kurz Operátor CNC strojov - CNC stroje VaV
VaV Akademy, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Nitriansky

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.077s
design: widegrafik.