Správna laboratórna prax – zabezpečenie kvality

Kurz organizuje spoločnosť: Slovenský metrologický ústav

Školenie pre verejnosť

Termíny konania kurzu Školenie sa skladá z týchto vzájomne nadväzujúcich modulov:
10.10.2017
Cena (neplatca DPH) 130 €
Poznámka k cene SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť
Miesto konania kurzu Karloveská 63, 842 55, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 8 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Palouová
mobil: +421 902 220721
e-mail: palouova@smu.gov.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Seminár je zameraný pre manažérov kvality a interných audítorov na oblasť SLP.

Hlavný cieľ kurzu

Zvyšovenie vedomostí v oblasti SLP.

Podrobný popis obsahovej náplne
  • Stručný úvod do SLP, legislatívne a metodické požiadavky na Útvar zabezpečenia kvality a jeho činnosť.
  • (Nariadenie vlády č. 298/2007 Z.z., Smernica 2004/10/ES, MSA G-04)
  • Hlavné rozdiely medzi požiadavkami ISO/IEC 17025:2005 a SLP na zabezpečenie kvality – I. časť)
  • Hlavné rozdiely medzi požiadavkami ISO/IEC17025:2005 a SLP na zabezpečenie kvality – II. časť)
  • Záverečný test, panelová diskusia o prednášaných témach
Odkaz na www stránku www.smu.sk/category/14/
Podmienky prijatia

stredoškolské vzdelanie

Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie o absolvovaní kurzu
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenčina, v prípade potreby pre zahraničnú klientelu angličtina, ruština
Lektor ,Ing. Forišeková, PharmDr. Šidlíková, PhD.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Slovenský metrologický ústav
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Karloveská 63, 842 55, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/60294527
e-mail: palouova@smu.gov.sk
web: www.smu.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Manažment procesov a činností

super 1. SPC I - Štatistické metódy riadenia procesov
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 3 dni
Bratislava
super 2. Interný audítor SMK pre automobilový priemysel podľa IATF 16949:2016 …
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
top 3. Výklad a spôsob auditovania požiadaviek štandardu OHSAS 18001:2007…
ASTRAIA® Certification, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Nitra
top 4. Koučing – workshopy k projektom Six Sigma pre účastníkov GB a BB…
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 5. Mapovanie toku hodnôt – identifikácia príležitostí k zlepšovaniu
IPA Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Žilina

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.068s
design: widegrafik.