Výklad normy ISO 9001:2015

Kurz organizuje spoločnosť: Slovenský metrologický ústav

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH) 135 €
Poznámka k cene SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť
Miesto konania kurzu Karloveská 63, 842 55, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 8 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Palouová
mobil: +421 902 220721
e-mail: palouova@smu.gov.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Seminár je určený najmä pre pracovníkov útvarov riadenia kvality, budúcich manažérov kvality v organizácií.

Hlavný cieľ kurzu

Vysvetliť účastníkom kurzu normy ISO 9001:2015,jej porovnanie s ISO 9001:2008.

Podrobný popis obsahovej náplne
  • výklad zásad systému manažérstva
  • výklad jednotlivých článkov normy ISO 9001:2015
Odkaz na www stránku www.smu.sk/category/14/
Podmienky prijatia

stredoškolské vzdelanie

Typ a platnosť osvedčenia Potvrdenie o absolvovaní kurzu
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenčina, v prípade potreby pre zahraničnú klientelu angličtina, ruština
Lektor Ing. Obernauer, Ing. Radič

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Slovenský metrologický ústav
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Karloveská 63, 842 55, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/60294527
e-mail: palouova@smu.gov.sk
web: www.smu.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Manažment procesov a činností

top 1. Balanced Scorecard a meranie výkonnosti
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 2. Výklad a spôsob auditovania požiadaviek štandardu OHSAS 18001:2007…
ASTRAIA® Certification, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Nitra
top 3. Interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový…
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Košice
top 4. MASTER ŠTÚDIUM priemyselného inžinierstva
IPA Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 37 dní
Žilina
top 5. Revízia normy ISO 14001:2015
ASTRAIA® Certification, s.r.o.
odporúčaný rozsah 10 hodín
Nitra

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2016 Všetky práva vyhradené, 0.188s
design: widegrafik.