Spotrebiteľské balenie výrobkov

Kurz organizuje spoločnosť: Slovenský metrologický ústav

Školenie pre verejnosť

Termíny konania kurzu Školenie sa skladá z týchto vzájomne nadväzujúcich modulov:
4.4.2018
23.10.2018
Cena (neplatca DPH) 120 €
Poznámka k cene SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť
Miesto konania kurzu Karloveská 63, 842 55, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 8 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Palouová
mobil: +421 902 220721
e-mail: palouova@smu.gov.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

pre zamestnancov baliarní a organizácií, ktoré dovážajú do EÚ označené spotrebiteľské balenie výrobkov

Hlavný cieľ kurzu

Výklad zákona o metrológii

Podrobný popis obsahovej náplne
  • Základné pojmy spotrebiteľského balenia výrobkov (SBV)
  • Európske smernice v oblasti SBV
  • Prehľad legislatívy v oblasti SBV
  • Novela vyhlášky č. 207/2000 Z.z.
  • Základné štatistické metódy pre SBV
  • SBV a Slovenský metrologický inšpektorát
Odkaz na www stránku www.smu.sk/category/14/
Podmienky prijatia

stredoškolské vzdelanie

Typ a platnosť osvedčenia Potvrdenie o absolvovaní kurzu
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenčina, v prípade potreby pre zahraničnú klientelu angličtina, ruština
Lektor Ing. Schreier, PhD., Ing. Mazúr, RNDr. Fíra, PhD.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Slovenský metrologický ústav
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Karloveská 63, 842 55, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/60294527
e-mail: palouova@smu.gov.sk
web: www.smu.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Kvalita

super 1. Moderní interní auditor ISO 9001:2015
NQA CZ s.r.o.
odporúčaný rozsah
Česko
super 2. Všeobecná bezpečnosť výrobkov podľa n.v. č. 404/2007 Z.z., z.č. 250…
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
super 3. SPC - Základy štatistiky
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Trnava
super 4. Riadenie projektov v automobilovom priemysle
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Piešťany
super 5. Kurz vedúci/externý audítor QMS - CQI IRCA podľa normy ISO 9001:2015
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 5 dní
Trenčianske Teplice

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.094s
design: widegrafik.