Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave

Kurz organizuje spoločnosť: Slovenský metrologický ústav

Školenie pre verejnosť

Termíny konania kurzu Školenie sa skladá z týchto vzájomne nadväzujúcich modulov:
3.10 - 4.10.2017
Cena (neplatca DPH) 180 €
Poznámka k cene SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť
Miesto konania kurzu Karloveská 63, 842 55, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 16 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Palouová
mobil: +421 902 220721
e-mail: palouova@smu.gov.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

pre zamestnancov, ktorí vykonávajú overovanie určeného meradla a pre autorizované osoby

Hlavný cieľ kurzu

Zvyšovanie odbornosti v oblasti merania, metrologickej legislatívy, splnenie požiadaviek podľa STN EN ISO/IEC 17025:2005

Podrobný popis obsahovej náplne
 • Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení neskorších predpisov
 • Všeobecná metrológia
 • Metrologická kontrola meradiel – overovacie značky
 • Podmienky autorizácie na výkon overovania určených meradiel
 • Vstupné informácie ku záznamovým zariadeniam
 • Popis záznamových zariadení analógových (elektronických)
 • Popis záznamových zariadení digitálnych
 • Popis záznamového krúžku a typov výtlačkov z digitálnych tachografov
 • Popis parametrov w, k, l, ...... vrátane toho, kde sa nastavujú
 • Popis odchýlok v súlade s nariadením rady
 • Kontrola na manipuláciu v súlade s nariadením rady
 • Plombovanie záznamových zariadení
Odkaz na www stránku www.smu.sk/category/14/
Podmienky prijatia

stredoškolské vzdelanie

Typ a platnosť osvedčenia Potvrdenie o získanom vzdelaní
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenčina, v prípade potreby pre zahraničnú klientelu angličtina, ruština
Lektor p. Šulák, Ing. Schreier, CSc., RNDr. Fíra, PhD., Ing. Gašparík, RNDr. Krivošík

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Slovenský metrologický ústav
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Karloveská 63, 842 55, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/60294527
e-mail: palouova@smu.gov.sk
web: www.smu.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Kvalita

super 1. Požiadavky novej normy IATF 16949:2016 - workshop
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah
Považská Bystrica
super 2. Špecifické požiadavky nemeckých OEMs - aktualizované podľa novej…
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Trnava
super 3. Efektívne procesné riadenie - Popis a štandardizácia procesov
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
super 4. SPC - Základy štatistiky
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Piešťany
super 5. Six Sigma Yellow Belt Training
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.089s
design: widegrafik.