Kurz prvej pomoci

Kurz organizuje spoločnosť: BE-SOFT a.s.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 27,50 €
Cena s 20% DPH 33 €
Poznámka k cene Pre zmluvných klientov poskytujeme zľavy.
Miesto konania kurzu Krakovská 23, 040 11, Košice

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 8 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Petra Vojteková
tel: +421 55 720 16 14
fax: +421 55 720 16 10
e-mail: vojtekova@besoft.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Toto školenie je určené pre klientov, ktorí majú s našou spoločnosťou uzatvorenú zmluvu na poskytovanie pracovných zdravotných služieb alebo zmluvu o poskytovaní bezpečnostno-technických služieb a ešte zatiaľ nemajú zmluvu na pracovnú zdravotnú službu s inou spoločnosťou a je potrebné, aby ich zamestnanci absolvovali toto školenie. Absolventom kurzu bude vydané potvrdenie o absolvovaní kurzu s celoštátnou platnosťou

Hlavný cieľ kurzu

Dovoľujeme si Vás pozvať na školenie na poskytovanie 1. pomoci, ktoré je potrebné vykonať v zmysle § 8 ods. (1) písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Podrobný popis obsahovej náplne

Účastníci spoznajú všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci:

 • budú oboznámení so základnými životzachraňujúcimi úkonmi pri poruche vedomia, dýchania, poraneniach a pod.
 • prostredníctvom didaktických pomôcok si prakticky nacvičia základnú neodkladnú podporu životných funkcií a naučia sa poskytnúť prvú pomoc pri poruchách dýchania, dusení sa, zlomeninách, krvácaní, zlyhaní srdcovej činnosti, náhlej mozgovej príhode
 • oboznámia sa s činnosťou a využitím moderného defibrilátora, ktorý dokáže analyzovať, priebežne kontrolovať činnosť srdca a zhodnotiť potrebu výboja pri zástave srdca v rámci resuscitácie
Odkaz na www stránku www.besoft.sk/besoft/src/Old/src/index.php?kam=5100#pomoc1
Lektor Mgr. Katarína Karafová

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť BE-SOFT a.s.
Certifikát ISO
Adresa sídla spoločnosti Štúrova 6, 040 01, Košice
Kontaktné údaje tel: 055/720 16 10-4
fax: 055/720 16 10
e-mail: besoft@besoft.sk
web: www.besoft.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti
 • poskytovanie bezpečnostnotechnických služieb,
 • poskytovanie služieb technika požiarnej ochrany,
 • poskytovanie pracovných zdravotných služieb,
 • vývoj a predaj softvéru Bezpečnostno-technický systém (BTS),
 • organizovanie všeobecných a odborných školení v oblasti BOZP,
 • vykonávanie odborných prehliadok a skúšok VTZ,
 • servis požiarnotechnických zariadení,
 • poradenstvo v oblasti BOZP, OPP, ŽP a CO

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Prvá pomoc

top 1. Kurz prvej pomoci
MEDISON, s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Košice
top 2. Kurz prvej pomoci
BE-SOFT a.s.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Bratislava
top 3. Kurz opatrovania
Akadémia vzdelávania Tatry s. r. o., pobočka Liptovský…
odporúčaný rozsah
Liptovský Mikuláš, Ružomberok
top 4. Opatrovateľstvo pre krajiny EÚ + Nemecký jazyk
Akadémia vzdelávania Michalovce
odporúčaný rozsah 220 hodín
Michalovce
5. Kurz Prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské opránenie
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Martin
odporúčaný rozsah
Martin

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.932s
design: widegrafik.